A Kingspan ESSMANN típusú hő- és füstelvezető rendszereinek karbantartása

A Kingspan ESSMANN típusú hő- és füstelvezető rendszereinek karbantartása

A karbantartás elmulasztása a garantált működés megszűnését eredményezheti

Az ESSMANN Hungária Kft. által telepített hő- és füstelvezető rendszerek a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások alapján kötelező karbantartás hatálya alá tartoznak sok más egyéb a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos szakági rendszerekkel együtt.

Minden telepített rendszer esetében szükséges megfelelni a jogszabályi előírásoknak és a teljes élettartamuk alatt, illetve azok meghosszabbítása érdekében a gyártó/forgalmazó arra törekszik, hogy végig kísérje ezen rendszerek „pályafutását”.
A telepítéseket és a beüzemelést, illetve az átadás-átvételi eljárás befejezését követően felveszik a kapcsolatot az adott rendszer üzemeltetőjével és karbantartási szerződést kötnek a rendszerre, ami adott esetben korábbi telepítésekkel is kibővülhet.

A telepített rendszerek összetételében általában HF kupolák, sáv nyílószárnyak és azok vezérlései (széles paletta típussal), valamint a légutánpótlást biztosító szerkezetek szerepelnek.

A Kingspan ESSMANN típusú hő és füstelvezető rendszereinek karbantartása
A Kingspan ESSMANN típusú hő- és füstelvezető rendszereinek karbantartása
Fontos!

A hő- és füstelvezető berendezések (HF) megelőző tűzvédelem biztonsági berendezéseinek üzembe helyezését és karbantartását az építmények tűzvédelméről szóló 54/2014. (XII.5.) sz. BM rendelet értelmében kizárólag Tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy, vagy azonos jogosultsággal rendelkező Szakcég végezheti!”

Az OTSZ 248. §(1) szerint: Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.
Az üzemeltető 6 havonta köteles elvégeztetni az időszakos karbantartást (saját hatáskörben negyedévente üzemeltetői ellenőrzést), illetve az ez alapján felmerült szükséges karbantartásokat, javításokat a rendszer működőképessége érdekében.

Ezen működő hő- és füstelvezető (HF) rendszer (sok más egyéb rendszerrel együtt pl. tűzjelző központ, levegő utánpótlás, stb.) fogja tűz esetén biztosítani az épület, a vagyon és az emberélet védelmét, illetve fogja segíteni az esetleges oltást is.

A katasztrófavédelem okkal követeli meg a HF rendszerekre vonatkozó, szakcégekkel megkötött karbantartási szerződéseket. Lévén, a hő- és füstelvezető rendszerek életvédelmi célokat szolgálnak, azokat megfelelően karbantartani szükséges. A gyártói utasítások valamint az ide vonatkozó jogszabályi előírások alapján a karbantartás során az arra szükséges alkatrészeket cserélni kell elöregedés vagy szavatossági idejük lejárta miatt. Ezeknek a cseréjére nagyon fontos odafigyelnie mind a karbantartó cégnek, mind az üzemeltetőnek. A karbantartás során csak az eredetivel azonos teljesítményű és minőségű alkatrész építhető be.

A Kingspan ESSMANN típusú hő és füstelvezető rendszereinek karbantartása
A Kingspan ESSMANN típusú hő- és füstelvezető rendszereinek karbantartása

A nem szakszerűen karbantartott rendszerek vészhelyzet esetén részben vagy egyáltalán nem fognak megfelelően működni, azt a célt szolgálni amire hivatottak, ezáltal magas szintű kockázatot teremtve, melynek végeredménye súlyos anyagi kár vagy akár emberélet veszteség lehet.

Az üzemeltető és a karbantartó cég közös felelőssége, hogy az említett rendszerek megfelelő ellenőrzés és karbantartás mellett biztosítsák az épületek és a bent dolgozók biztonságát.
Az ESSMANN karbantartást végző szakemberei megfelelő képzésben részesültek és folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt ahhoz, hogy első osztályú minőségben és megbízhatósággal végezhessék munkájukat. Mindezekhez biztosítva van a szakszerű oktatás, a szakvizsgákon való részvétel, a munka- és életvédelmi képzéseken való részvétel, a megfelelő alkatrészellátás, melyek mind nagymértékben elősegítik a hatékony munkavégzést, hibaelhárítást, javítást.

Az ellenőrzések, karbantartások elvégzésének meglétét a Tűzvédelmi Hatóság (Katasztrófavédelem) ellenőrzi és büntetést is kiszab az üzemeltetés végző cég felé a karbantartás elmulasztása esetén.

A Kingspan ESSMANN típusú hő és füstelvezető rendszereinek karbantartása
A Kingspan ESSMANN típusú hő- és füstelvezető rendszereinek karbantartása

A karbantartási munkálatok folyamata és azok során elvégzendő feladatok

Karbantartói feladatok és teendők:
A karbantartási munkálatokat az üzemeltetővel, vagy annak képviselőjével megkötött szerződés alapján a megjelölt kapcsolattartó személlyel egyeztetve egy előre meghatározott időpontban szükséges elvégezni. Az első munkafázis kötelező szemrevételezéssel indul, majd próbaüzemmel – amennyiben az nem igényel alkatrész cserét – megbizonyosodhatunk a rendszer működőképességéről (pneumatikus rendszerek esetén a próbaüzem éles nyitáspróbát jelent, melyet 2 évente szükséges elvégezni a gyártói utasítás szerint – az éles nyitáspróbát követően az elhasznált alkatrészeket, anyagokat pótolni szükséges). A próbaüzemet követően újra élesítés és újbóli beüzemelés következik. 

Az utolsó munkafázis a karbantartási napló kitöltése és a karbantartó, valamint az üzemeltető által történő aláírása.
A naplóba minden, a rendszerrel kapcsolatos észrevétel, megjegyzés, probléma bejegyzésre kerül. A bejegyzéseket minden esetben az annak megfelelő módon történő kivizsgálással és megoldással szükséges kezelni (pl útban lévő szekrény vagy tárgy áthelyezése, kitört kapcsoló cseréje, stb.). Amint a probléma elhárítása megtörtént, azt szintén dokumentálni szükséges a naplóban.

A Kingspan ESSMANN típusú hő és füstelvezető rendszereinek karbantartása
A Kingspan ESSMANN típusú hő- és füstelvezető rendszereinek karbantartása

Egyéb teendők karbantartás során:

 • Szemrevételezéssel megvizsgálni, hiányzik-e esetleg a kupolákról vagy nyíló szárnyakról valami (pl. nyíló pánt, szerkezeti elem, stb.), nincs-e törött rész, vagy kupola szerkezet, nincs-e akadály a nyitás útjában.
 • Az épületen belül a tűz által termelt hőre kioldódó hőfiolák állapotát minden esetben ellenőrizni kell! Ha a fiola légbuburékos, vagy repedt az üveg, akkor azonnal cserélni kell!
 • A vészhelyzeti áramot biztosító akkumulátorokat rendszeresen ellenőrizni szükséges méréssel. Az akkumulátorok maximális élettartama 4 év, ezt követően feltétlenül csere szükséges.
 • A működtetést biztosító CO₂ palackokat 1 évenként súlyméréssel kell hitelesíteni. Amennyiben a súlyuk nem a palackon feltüntetett súlynak megfelelően előírt, cserélni kell őket!
 • 2 évente gyártói utasítás alapján éles nyitáspróba elvégzése szükséges. Ezen éles nyitáspróbával lehet meggyőződni a rendszer teljes vészhelyzeti működőképességéről és lehet megelőzni, illetve kiszűrni az egyes elöregedett, kikopott alkatrészeket, melyek esetén azonnali intézkedés szükséges.
 • Az éles nyitáspróba során – amennyiben a rendszer típusa azt megköveteli – az elektromos gyutacsok, illetve egyes rendszereknél a hőkioldó fiolák is összetörnek, így azok cseréje is elengedhetetlen.
 • Bármilyen esemény történik, ami nem a szokványos karbantartási munkálatokhoz tartozik, azt a naplóban található „hő- és füstelvezető rendszer rendkívüli felülvizsgálat és javítás” részben szükséges feltüntetni.
 • Az utolsó munkafázis a karbantartási napló kitöltése és a karbantartó valamint az üzemeltető által történő aláírása.

Üzemeltetői feladatok és teendők:

 • karbantartási munkálatok szakcég által történő elvégzése szerződéses keretben 6 havonta
 • üzemeltetői ellenőrzés elvégzése negyedévente
 • minden egyes, a HF rendszerre vonatkozó esemény naplózása: működési rendellenesség, probléma felmerülése, negyedéves és féléves ellenőrzések és karbantartások, stb.
 • anyag- illetve alkatrészek cseréjének naplózása
 • bárminemű átalakítás előtt szakcéggel történő egyeztetés, ha szükséges hatósági egyeztetés is
A Kingspan ESSMANN típusú hő és füstelvezető rendszereinek karbantartása
A Kingspan ESSMANN típusú hő- és füstelvezető rendszereinek karbantartása

Kötelező, általános érvényű szabályok:

Minden fenti esetben a nyitószerkezeteket – akár pneumatikus, akár elektromos motor működtetésű – meghibásodás esetén mindig cserélni kell a lehető legrövidebb időn belül.

A felülvizsgálat és a karbantartás, valamint az elvégzett cserék és beavatkozások, szükséges intézkedések elvégzését a szakcégnek írásban dokumentálni kell és tájékoztatni kell az üzemeltetőt minden lehetséges formában ezekről szóban és írásban is. Az említett intézkedések a karbantartási naplóban kerülnek bejegyzésre (erre rendszeresített nyomtatványon). Az utolsó munkafázis – amint arról korábban is szó volt– a naplóba történő bejegyzések, melynek lezárása a dátum megjelölése és az aláírás mindkét fél részéről. A napló igazolja, hogy a jogszabályi előírás szerinti szakszerű karbantartás elvégzésre került.

Fontos megjegyzés!
A karbantartás elmulasztása a garantált működés megszűnését eredményezheti! Ne hagyja a rendszerét felülvizsgálat nélkül, mert abban a tudatban élhet, hogy a védelmi rendszere működik és valódi vészhelyzetben egy esetleges problémás működés előre fel sem mérhető károkat okozhat az épületben, eszközökben és emberéletben.

A hírben szereplő termékek
ESSMANN 6/1-es típusú tetőkibúvó készlet utólagos szereléshez ESSMANN F6 pneumatikus füstelvezető szerkezet kupolákhoz ESSMANN classic felülvilágító kupola Leesésgátló rács ESSMANN kupolákhoz
 
ESSMANN kupolák
24 termék

Az ESSMANN felülvilágító kupolák a természetes bevilágítás, a szellőztetés és a füstelvezetés műszaki feladata mellett teljesítik az esztétikus építészet igényeit is. Az ESSMANN felülvilágító kupolák alkalmasak a kereskedelmi, ipari és középületek lapostetőibe történő beépítésre max. 25 fokos tetőlejtésig. A kupolák a felülvilágítási funkción kívül napi szellőztetésre és/vagy hő- és füstelvezetésre is használhatók.

24 termék
Termékismertető
Műszaki adatok
Tovább
Termék kártya
ESSMANN F6 pneumatikus füstelvezető szerkezet sávfelülvilágítókhoz ESSMANN basic típusú sávfelülvilágító HDS árnyékoló és védőrács ESSMANN sávfelülvilágítókhoz ESMANN NRWG 48V motoros füstelvezető szerkezet sávfelülvilágítókhoz
 
ESSMANN sávfelülvilágítók
10 termék

Az ESSMANN sávfelülvilágítókat ipari építmények, raktárházak, gyártóhelyek, bevásárlóközpontok és más nagy alapterületű gazdasági és közigazgatási építmények lapostetőin alkalmazzák. Kiváló minőségű extrudált alumíniumprofilokból állnak, és íves vagy 30° vagy 45°-ban döntött nyeregtetős kivitelben kaphatók. Az üvegezés hidegen alakított polikarbonát üregkamrás lemezekből áll, melyeket az európai tűzvédelmi irányelveknek megfelelően kiviteleztek.

10 termék
Termékismertető
Tovább
Termék kártya
Kategóriák
Nyitószerkezetek, vezérlések nyílászárókhoz, felülvilágítókhoz
Nyitószerkezetek, vezérlések nyílászárókhoz, felülvilágítókhoz
Zsalus, lamellás gravitációs szellőzők
Zsalus, lamellás gravitációs szellőzők
Sávfelülvilágítók
Sávfelülvilágítók
Felülvilágító kupolák, szellőztető, hő- és füstelvezető ablakok
Felülvilágító kupolák, szellőztető, hő- és füstelvezető ablakok
Nyílászárók, felülvilágítók, vasalatok
Nyílászárók, felülvilágítók, vasalatok
Épületszerkezetek

Nyílászáró, szigetelés, burkolat, ...

Épületgépészet

Kazán, klíma, légkezelő, szaniter, ...

Épületvillamosság

Elosztó, lámpa, tűzjelző, kamera, ...

Berendezések

Utcabútor, targonca, irodabútor, ...

Eszközök

CAD szoftver, hőkamera, vésőgép, ...