proidea.hu online termékinformációs katalógus

Adatvédelemi nyilatkozatAz E-Build Információs és Tanácsadó Kft. (E-Build) a proidea.hu weboldalain (gyűjtőfogalommal: Oldal) kínált szolgáltatások használata során tudomására jutott felhasználói adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, különös gonddal és figyelemmel kezeli. Az információk az E-Build szerverén kerülnek tárolásra. Az E-Build a jelen nyilatkozatban meghatározottak szerint jár el az Oldal használatával összefüggésben tudomására jutott felhasználói adatok beszerzésével, kezelésével, felhasználásával és kiszolgáltatásával kapcsolatban.


A begyűjtésre kerülő információk

Az E-Build begyűjtheti az Oldal látogatóira és az Oldalon megjelenőkre (gyüjtőfogalommal: Felhasználók) vonatkozó Csoportos és Személyes Információkat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az E-Build az alábbiak szerint nyilvántartsa és kezelje.


Csoportos Információk: olyan információk, amely a Felhasználók, mint csoport szokásait és egyéb viselkedésformáit jellemzik, de nem utalnak egy bizonyos Felhasználó személyére. Ez a fajta információ általában a forgalmi adatokon keresztül gyűlik össze, és magában foglalhatja a cookie-k vagy IP-címek használatát. A cookie-k felhasználása részletesen megtalálható az IP-címek és cookie-k címszó alatt.


Személyes Információk: olyan információk, melyeket a Felhasználók önként szolgáltatnak magukról, és amelyek beazonosításra alkalmasak, például név, e-mail cím, cégnév, cím és telefonszám.


A Csoportos Információk felhasználása

Az E-Build a Csoportos Információkat begyűjtheti, tárolhatja, nyilvánosságra hozhatja, jelentésbe foglalhatja, illetve más módon feltárhatja vagy használhatja, feltéve, hogy ezzel nem azonosítja be az egyes Felhasználók személyét. Az E-Build a begyűjtött Személyes Információk és a Csoportos Információk között nem létesít kapcsolatot.


Az E-Build felhasználhatja a Csoportos Információkat arra, hogy
- a Felhasználók kollektív jellemzőiről és viselkedéséről statisztikai felméréseket készítsen,
- mérje a látogatói viselkedést az Oldal bizonyos területeivel kapcsolatban,
- egyszerűbbé és hasznosabbá tegye a felhasználást,
- diagnosztizálhassa a szolgáltatással kapcsolatos esetleges problémákat,
- kiértékelhesse az Oldal hatékonyságát, és javítson annak tartalmán,
- fejlessze termékeit,
- igazgassa és figyelemmel kísérje az Oldalt.

Az E-Build arra is felhasználhatja a begyűjtött Csoportos Információkat, hogy tudassa partnereivel, hány látogató rendelkezik bizonyos böngésző fajtákkal, és azon látogatók számát, akik láttak egyes hirdetéseket és/vagy rákattintottak azokra. Ezen folyamatok során az E-Build nem ad ki Személyes Információkat partnerei részére.


A Személyes Információk felhasználása

Az E-Build kizárólag abban az esetben gyűjt be Személyes Információkat, ha ilyen adatokat kifejezetten és önként a használatára bocsátanak. A Személyes Információk begyűjtése a következő esetekben, azok felhasználása a következő módokon történhet:
- szükséges adatszolgáltatás: az E-Build csak abban az esetben fedi fel a Személyes Információkat engedély nélkül, ha arra törvény kötelezi, vagy amennyiben jóhiszeműen szükségesnek véli annak érdekében, hogy

 • eleget tegyen a törvényi előírásoknak vagy együttműködjön egy jogi eljárással,
 • megvédje az E-Build jogait vagy tulajdonát,
 • érvényesítse a ProIDEA Felhasználási feltételeit,
 • eljárjon olyan sürgős helyzetekben, melyekben meg kell védenie a Felhasználók csoportos vagy személyes biztonságát.
  - a ProIDEA elektronikus hírlevelére történő feliratkozásnál az E-Build Személyes Információkat kér a Felhasználótól. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni egy "leiratkozás" tárgyú e-mail elküldésével az info@proidea.hu címre.
  - ha a Felhasználó további felvilágosítást szeretne kapni egy, az Oldalon feltüntetett termékről vagy szolgáltatásról, az E-Build Személyes Információkat kér, amelyeket a termék gyártója vagy disztribútora felhasznál arra, hogy kapcsolatba tudjon lépni a Felhasználóval.
  - ha a Felhasználó kapcsolatba lép az E-Builddel, az a levelezést nyilvántartja. Amennyiben a Felhasználó e-mailben levelezik az E-Builddel, nyilvántartásba kerül az e-mail címe, de az csak a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban engedélyezett esetekben és módokon kerül felhasználásra.


  A Személyes Információk megosztása

  A Személyes Információkat az E-Build soha nem fogja eladni, vagy a Felhasználó felhatalmazása nélkül harmadik félnek kiadni, kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban engedélyezett esetekben.


  Adatbiztonság

  A begyűjtött információkat az E-Build védetten működő környezetben tárolja, ami publikusan nem elérhető. Az E-Build összes dolgozója ismeri az E-Build biztonsági és adatvédelmi politikáját, és elhivatottan védi a Felhasználók adatainak biztonságát. Bár az E-Build alkalmazza az általánosan bevett módszereket a Felhasználók adatainak védelme érdekében, nem tudja garantálni a Személyes Információk, illetve a személyes kommunikáció tökéletes biztonságát. Például egy harmadik fél törvénytelenül lehallgathatja az adatátvitelt, vagy hozzáférkőzhet a tárolt adatokhoz. Az E-Build nem felel azért, ha az általa vagy a részére küldött, illetve az általa tárolt adatokat harmadik személyek - például az adatátviteli csatornába jogosulatlanul belépve vagy a szerver feltörésével - törvénytelenül vagy a Felhasználó hibájából megszerzik, felhasználják, megváltoztatják, vagy azokkal bármilyen módon visszaélnek.


  Más weboldalakra mutató linkek

  Az Oldal tartalmaz más weboldalakra mutató linkeket (hivatkozásokat). A jelen nyilatkozatban leírt adatvédelmi politika kizárólag a proidea.hu tartományra, ezzel kapcsolatban az E-Buildre vonatkozik. Az E-Build semmilyen felelősséget nem vállal más weboldalak tartalmáért, illetve adatvédelmi politikájukért. Az E-Build arra bíztatja a Felhasználókat, hogy legyenek körültekintőek, amikor kilépnek az Oldalról, és alaposan ismerkedjenek meg a meglátogatni kívánt weboldalak adatvédelmi politikájával.


  IP-címek és cookie-k

  Az E-Build a Felhasználók IP-címét felhasználja
  - az Oldal igazgatására,
  - az Oldallal kapcsolatos esetleges problémák feltárására,
  - a Felhasználók (nem személyes) beazonosítására,
  - arra, hogy statisztikai adatokhoz jusson,
  - a jogosulatlan felhasználók beazonosítása során,
  - a nem kívánatos e-mailek (spamek) elleni védekezés során.

  Az E-Build használhat cookie-kat. A cookie-k olyan textfile-ok, amiket webszerverek helyeznek el a látogatók számítógépén. A cookie-kat nem lehet programok futtatására használni és nem képesek vírussal megfertőzni a számítógépet. A cookie-k kifejezetten egy-egy Felhasználónak kerülnek kiosztásra, és csak azok a webszerverek képesek leolvasni, amelyek ugyanazon domain alatt (ugyanabban a tartományban) találhatóak, mint az a webszerver, amely kiadta azokat. A cookie célja az, hogy jelezze a webszervernek, hogy a Felhasználó korábban már meglátogatta az adott weboldalt. A cookie-k lehetőséget adnak arra, hogy az E-Build nyomon kövesse, hogy a Felhasználók milyen gyakran látogatnak el az Oldalra, és milyen tevékenységeket folytatnak ott. Így az E-Build megfigyelheti, hogy hányan, és milyen céllal látogatják az Oldalt. A Felhasználó választhat, hogy engedélyezi-e a cookie-k használatát, vagy nem. Alapértelmezett beállításban a legtöbb böngésző engedélyezi a cookie-kat, de a Felhasználók általában módosíthatják a böngésző beállítását, és letilthatják a cookie-kat. Ha nem engedélyezi a cookie-kat, nem feltétlenül tudja majd teljesértékűen használni az Oldal interaktív szolgáltatásait.


  Adatok törlése

  Amennyiben azt kívánja, hogy az E-Build törölje bizonyos adatait, küldjön egy e-mailt az info@proidea.hu címre. A levélben részletesen tüntesse fel, hogy milyen adatokat szeretne töröltetni. Az E-Build - a jogszabályok által megszabott korlátok figyelembevételével - törli az adatokat, és egy válasz e-mailben visszaigazolja a változtatást.


  Az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

  Az E-Build alkalmanként frissíti az Adatvédelmi nyilatkozatot, ilyen esetekben a ProIDEA nyitóoldalának (www.proidea.hu) alján, az "Adatvédelem" link mellett egy hétig egy "frissítve" jelzést talál.


  Az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása

  A Felhasználó az Oldal használatával elismeri, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az Oldal minden további használatával elismeri, hogy minden egyes változtatás után továbbra is elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a hatályos Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat, az E-Build felhívja, hogy haladéktalanul hagyja el az Oldalt. Az Oldal használatának további feltételei a Felhasználási feltételek és a Szerzői jogi nyilatkozat elfogadása. Kérjük, hogy ezeket is olvassa el figyelmesen. Az E-Build minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében, ezzel együtt az info@proidea.hu címen várja a Felhasználók visszajelzéseit, amennyiben azt észlelnék, hogy ezen nyilatkozat valamely pontja nem teljesül.
  Tájékoztatás a ProIDEA hírlevél feliratkozóinak az adatkezelésről

  Adatkezelő

  A ProIDEA hírlevél az E-Build Kft. (1144 Budapest, Kőszeg utca 25.) díjmentes szolgáltatása, mely elsősorban - de nem kizárólag - építési szakmai szereplőknek szól. Ha bizonytalan abban, hogy érdekli-e, tekintse meg a korábbi hírleveleket.


  Adatok, kezelés célja, hozzájárulás, visszavonás

  Ha feliratkozik, akkor rendszeresen, e-mailen küldjük a ProIDEA hírlevelet. Ehhez szükségünk van az e-mail címére. Ez az egyetlen olyan személyes adata, amelyet a hírlevél-feliratkozás kapcsán kezelünk. Nem köteles megadni nekünk az e-mail címét, de anélkül nem tudunk hírlevelet küldeni. A feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az e-mail címét tároljuk, és felhasználjuk a ProIDEA hírlevél küldéséhez. Az e-mail címét nem használjuk más célra, és nem adjuk át másnak. Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását az e-mail címe kezeléséhez. Ennek legegyszerűbb módja a leiratkozás. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti, hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.


  Időtartam, törlés

  A ProIDEA hírlevelet a hírek mennyisége által indokolt gyakorisággal, jellemzően hetente küldjük mindaddig, amíg le nem iratkozik. Bármikor leiratkozhat, minden hírlevélben talál egy Leiratkozás linket. Ha leiratkozik, akkor töröljük az e-mail címét, és nem küldünk több hírlevelet.


  Tiltakozás

  Joga van tiltakozni az adatkezelés ellen. Ennek legegyszerűbb módja a leiratkozás.


  Korlátozás

  Kérheti az adatkezelés korlátozását. Ebben az esetben e-mail címét nem töröljük, továbbra is tároljuk, de nem küldünk hírlevelet.


  Helyesbítés

  Ha változik az e-mail címe, egyszerűen iratkozzon le a régi címével, és iratkozzon fel az új címével a hírlevélre.


  Panasztétel

  Panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a személyes adatainak kezelése megsérti az EU általános adatvédelmi rendeletét.


  Elérhetőségek, hozzáférés, adathordozhatóság

  Bármilyen észrevételét, panaszát, kérdését, kérését szívesen fogadjuk az elérhetőségeinken. Többek között arról is kérhet tájékoztatást, hogy kezeljük-e az e-mail címét, és azt is kérheti, hogy a kezelt adatot a rendelkezésére bocsássuk, vagy másnak továbbítsuk.


  Érvényes 2018. május 25-től