proidea.hu online termékinformációs katalógus

Felhasználási feltételekAz E-Build Információs és Tanácsadó Kft. (E-Build) tájékoztatja Önt, hogy a proidea.hu weboldalainak (gyüjtőfogalommal: Oldal) látogatása és használata egyúttal a jelen Felhasználási feltételekben leírtak tudomásulvételét és elfogadását is jelenti.


Az E-Build ingyenesen bocsátja az Oldal látogatói használatára az Oldalon található információkat és szolgáltatásokat. Az Oldal használatának feltétele, hogy az ott található információkat és szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes, vagy az itt felsorolt feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja.


A szolgáltatásokat semmiféle olyan módon nem használhatja, amely a ProIDEA szervereinek sérülését, működési zavarát, túlterhelését vagy károsodását okozhatná, vagy más látogatókat akadályozna a szolgáltatások használatában.


Az E-Build nem tudja biztosítani, hogy az Oldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Az E-Build nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket az Oldal nem megfelelő működése, üzemzavara, használatra való alkalmatlansága, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, számítógépes vírus, vonal- vagy rendszerhiba okoz.


Az E-Build fenntartja a jogot, hogy az Oldalt bármikor, bármilyen formában módosítsa, vagy az Oldal részeinek vagy egészének elérhetőségét bármikor megszüntesse, vagy a tárolt adatokat a látogatók előzetes figyelmeztetése nélkül törölje.


Az E-Build fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megvonja az Oldal látogatásának és szolgáltatásainak ingyenességét, vagy a szolgáltatásokat megszüntesse.


Az Oldalon megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmazhatnak, vagy ? például a termékek változása miatt ? módosításra szorulhatnak. Az E-Build fenntartja a jogot, hogy a felfedezett hibákat előzetes figyelmeztetés nélkül helyesbítse, vagy az információk szükségessé váló módosításait elvégezze.


Az Oldalon szereplő, más (külső) weboldalakra mutató linkek (hivatkozások) mögött található tartalmak nem tartoznak az E-Build szerkesztése alá, így ezekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. Az Oldal kizárólag a látogatók kényelme érdekében tartalmazza ezeket a linkeket, elhelyezésük semmilyen felelősséget nem keletkeztet.


Az Oldalon megjelenő információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A megjelenített cég- vagy termékinformációk sem a gyártók vagy forgalmazók, sem az E-Build részéről nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, azok semmilyen körülmények között nem alkalmasak szerződés létrehozására.


Az Oldalon megjelenő cég- és termékinformációkat a gyártó vagy a disztribútor, vagy a termékek felett rendelkezni jogosult bocsátja az E-Build rendelkezésére, aki az ő hozzájárulásukkal helyezi el azokat a ProIDEA rendszerében. A ProIDEA olyan, tájékoztató jellegű információs szolgáltatás, amelynél az adatbázisban tárolt és a látogatók által elérhető információk harmadik személytől származóak.


Az E-Build a szolgáltatás során mindenkor az általában elvárható gondossággal jár el, a fentiek miatt azonban előfordulhat, hogy az Oldalon publikált információk, műszaki jellemzők, paraméterek, grafikai elemek, vagy egyéb részletek pontatlanok, vagy hibákat tartalmaznak.


Az E-Buildnek nem áll módjában, hogy a cég- vagy termékinformációk pontosságát, részletességét, időszerűségét, helytállóságát, tartalmát vagy tartalmának változását ellenőrízze, így azokért semmilyen felelősség nem terheli. Az E-Build mindent megtesz azért, hogy az Oldalon található információk pontosak és teljeskörűek legyenek, de azok tényleges pontosságáért és teljeskörűségéért nem szavatol. Előfordulhat, hogy az Oldalon fellelhető információk esetenként elavultnak bizonyulnak ? például továbbra is szerepel olyan termék az Oldalon, amelyet a gyártó kivont a forgalomból. Az E-Build mindent megtesz az információk aktualizálása érdekében, de nem áll módjában felelősséget vállalni azért, figyelemmel arra, hogy az információk frissítése csak a gyártó vagy disztribútor közlése alapján lehetséges. Az Oldal látogatói tudomásul veszik, hogy az információkat szükséges a felhasználás előtt részleteiben ellenőrizniük. A tájékoztató jellegű, a látogató által nem ellenőrzött információk használatához köthető esetleges károkért kizárólag a látogatót terheli felelősség.


Az E-Build nem tehető felelőssé az Oldalon fellelhető információk használatából, vagy valamilyen információ hiányából származó közvetlen vagy közvetett kárért. Az E-Build minden, az Oldalon fellelhető információ felhasználásából eredő kárért kizárja a felelősségét.


Az E-Build természetesen mindent megtesz, de nem vállal felelősséget azért, hogy az Oldalon megjelentetett információk tökéletesen kielégítsék az Ön elvárásait és várakozásait.


Az E-Build és a látogatók az Oldal látogatásából, valamint az információk és a szolgáltatások használatából eredő esetleges vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 60 napon belül nem vezetne eredményre, úgy a felek a viták eldöntését jogi útra terelik. A felek az ilyen vitáik eldöntésére, hatáskörtől függően, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.


Az E-Build fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására. Ilyen esetekben a ProIDEA nyitóoldalának (www.proidea.hu) alján, a "Felhasználási feltételek" link mellett egy hétig egy "frissítve" jelzést talál.


A látogató az Oldal használatával elismeri, hogy a jelen Felhasználási feltételek-ben foglaltakat megismerte és elfogadja. Az Oldal minden további használatával elismeri, hogy minden egyes változtatás után továbbra is elfogadja a módosított Felhasználási feltételeket. Az Oldal használatának további feltétele az Adatvédelmi nyilatkozatban és a Szerzői jogi nyilatkozatban foglaltak elfogadása. Kérjük, hogy ezen dokumentumokat is olvassa el figyelmesen. Amennyiben Ön nem fogadja el a hatályos Felhasználási feltételek-ben, az Adatvédelmi nyilatkozatban vagy a Szerzői jogi nyilatkozatban foglaltakat, az E-Build felhívja, hogy haladéktalanul hagyja el az Oldalt.


A Felhasználási feltételekre, az E-Build vagy a ProIDEA működésére vonatkozó kérdéseivel, észrevételeivel az info@proidea.hu címre küldött e-mailben fordulhat az E-Buildhez.