Proidea felhasználási feltételek

Érvényes 2019. szeptember 18-tól

Alapok

A "Proidea építési termékinformációs katalógus és híroldal" szolgáltatás, az azt kiszolgáló adatbázis, illetve a proidea.hu webhely (a továbbiakban összefoglaló néven: Proidea) tulajdonosa és üzemeltetője az E-Build Információs és Tanácsadó Kft. (székhely: 1144 Budapest, Kőszeg utca 25.; a továbbiakban: Tulajdonos). A Proideával kapcsolatos minden jog a Tulajdonost illeti. A Tulajdonos a Proidea használatához a jelen felhasználási feltételekben rögzítettek szerint járul hozzá.

A Proideát használó személynek (a továbbiakban: Felhasználó) a Proidea felhasználásával kapcsolatos jogai kizárólag addig terjednek, ameddig a Tulajdonos arra kifejezetten feljogosítja.

A Proidea használatával a Felhasználó elfogadja a felhasználás időpontjában érvényes, a https://www.proidea.hu/static/felhasznalasi-feltetelek.shtml cím alatt mindenkor elérhető felhasználási feltételeket (a továbbiakban Felhasználási Feltételek). A Felhasználási Feltételek kötelező érvényűek a Proidea minden felhasználójára. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a Felhasználási Feltételeket, nem jogosult a Proidea használatára, köteles a Proidea használatával haladéktalanul felhagyni.

A Tulajdonos az adatbázis, a szolgáltatás, az üzleti lehetőségei, a jogszabályi környezet változásai alapján, saját belátása szerint bármikor módosíthatja a Felhasználási Feltételeket. A módosított Felhasználási Feltételeket a változást követően haladéktalanul közzéteszi a https://www.proidea.hu/static/felhasznalasi-feltetelek.shtml cím alatt, és egy hétig a proidea.hu webhely láblécében a "Felhasználási feltételek" link mellett feltünteti, hogy "frissítve".

A szolgáltatás díja

A proidea.hu webhely látogatói számára a Proidea tartalmának és szolgáltatásainak felhasználása díjmentes. A Proidea díjmentes tartalmainak és szolgáltatásainak hozzáférhetőségét a Tulajdonos bármikor korlátozhatja vagy megszüntetheti.

A cégek, termékek, termékinformációk és hírek Proideán történő megjelentetésének díját és egyéb feltételeit a Tulajdonos a gyártókkal, forgalmazókkal kétoldalú megállapodásban rögzíti.

Jogi védelem

A Proidea jogi védelem alatt áll. Ezen belül különösen, de nem kizárólagosan jogi védelem alatt áll az adatbázis és a részadatbázisok tartalma és szerkezete, a szolgáltatás megnevezése, logója, a weboldal felépítése, megjelenése, grafikai elemei.

Tilos az adatbázis tartalmát vagy annak egy részét, az adatbázis adatait, az adatbázisból származó információkat akár változatlan formában, akár átformázva vagy átszerkesztve közzétenni, terjeszteni, értékesíteni, nyilvános (szabadon vagy regisztrációt követően, ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférhető) adatbázisban tárolni, onnan letölthetővé tenni, a Tulajdonos tevékenységével egyező vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenység során bármilyen módon felhasználni. Tilos az adatbázis vagy az abból származó információk felhasználásával harmadik személyeknek (ingyenesen vagy ellenérték fejében) információt szolgáltatni.

A felhasználás terjedelme és korlátai

A Proideán elérhető információkat a termékek gyártói, forgalmazói bocsátották a Tulajdonos rendelkezésére, azzal, hogy bárki számára szabadon elérhetőve és letölthetővé teheti azokat. A megjelenített információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, sem a gyártók vagy forgalmazók, sem a Tulajdonos részéről nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, azok semmilyen körülmények között nem alkalmasak szerződés létrehozására.

A Felhasználó a Proideát kizárólag webböngésző segítségével, https protokollon keresztül, a www.proidea.hu domain alatt, a Tulajdonos által biztosított felületen, a rendszer túlterhelése nélkül használhatja.

A Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül kifejezetten tilos minden más felhasználás.

Felelősség

A Felhasználó a Proidea felhasználása során köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat és a Felhasználási Feltételeket. A Felhasználó teljes jogi – ezen belül különösen, de nem kizárólagosan kártérítési – felelősséggel tartozik azért, ha a Proideát jogszabályba vagy a Felhasználási Feltételekbe ütköző módon használja.

Felelősségkizárás

A Tulajdonos kártérítési felelőssége a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint korlátozott, a Tulajdonos a szolgáltatási díjakat ezt figyelembe véve határozta meg.

A Tulajdonos a Proidea díjmentes tartalmainak és szolgáltatásainak használatából eredő bármely felelősséget kifejezetten kizár.

Mind a Tulajdonos, mind a gyártók és forgalmazók kizárják a felelősséget a Proideán fellelhető információk használatából, vagy valamilyen információ hiányából származó közvetlen vagy közvetett kárért. Az információk harmadik személyektől származnak, a Tulajdonosnak nincs lehetősége, hogy azok helytállóságát ellenőrizze, azokért felelősséget nem vállal. A Tulajdonos az általában elvárható gondossággal jár el, azonban előfordulhat, hogy a Proideán publikált információk pontatlanok, elavultak vagy hibákat tartalmaznak. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználás előtt ellenőriznie kell az információkat. A Felhasználó a Proidea és az abból származó adatok felhasználása során mindenkor saját felelősségére jár el.

A Proidea kizárólag a Felhasználó kényelme érdekében tartalmaz külső weboldalakra mutató linkeket, elhelyezésük semmilyen felelősséget nem keletkeztet.

Jogszerűtlen, rendeltetésellenes, Felhasználási Feltételekbe ütköző felhasználásért, abból eredően harmadik személyeknek okozott bármilyen kárért a Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli.

A felelősség kizárása vagy korlátozása a jogszabályok által megengedett mértékig terjed.

Épületszerkezetek

Nyílászáró, szigetelés, burkolat, ...

Épületgépészet

Kazán, klíma, légkezelő, szaniter, ...

Épületvillamosság

Elosztó, lámpa, tűzjelző, kamera, ...

Berendezések

Utcabútor, targonca, irodabútor, ...

Eszközök

CAD szoftver, hőkamera, vésőgép, ...