Kőzetgyapot vagy üveggyapot hőszigetelést válasszunk?

Kőzetgyapot vagy üveggyapot hőszigetelést válasszunk?

A hőszigetelő-anyag gyártók hirdetéseiben, szakmai anyagaiban, kiadványaiban egyre többször találkozhatunk az ásványgyapot szigetelés kifejezés használatával. A nem teljesen pontos termékkategorizálás mellett a szigetelőanyagok színe sem minden esetben teszi egyértelművé, hogy üveg- vagy kőzetgyapot hőszigetelésről beszélünk. Miért lehet megtévesztő a szóhasználat, ha egyébként magába a gyűjtő fogalomba mind az üveggyapot, mind pedig a kőzetgyapot szigetelések beletartoznak?

A két csoportba tartozó termékek alapanyagukban, szálszerkezetükben, testsűrűségükben és olvadáspontjukban különböznek. Az üveggyapot esetében a fő alkotóelem lehet pl. természetes kvarchomok és újrahasznosított üveg, a kőzetgyapot esetében pedig vulkanikus kőzetek, pl. a bazaltkő. Az eltérő alapanyaguknak köszönhetően a végtermékek műszaki paraméterei is jelentősen eltérhetnek.

Kőzetgyapot vagy üveggyapot hőszigetelést válasszunk?
Kőzetgyapot vagy üveggyapot hőszigetelést válasszunk?
A kőzetgyapotnak nagyobb a testsűrűsége, más a szálszerkezete valamint 1000 °C feletti az olvadáspontja. Komplex hőszigetelési megoldást nyújt.

A végfelhasználás szerinti állapotban a hőszigetelő termékek jellemzően épületszerkezetek, építési készletek, rendszerek részévé válnak, melyek mögött minősítések állnak, amelyek deklarálják azok tűzvédelmi, akusztikai, energetikai és egyéb paramétereit (válaszfalak, homlokzati hőszigetelő rendszerek, tűzvédelmi lezárások stb.).

Tűzvédelmi szempontból a legjelentősebb az eltérés a két anyag között. Míg a kőzetgyapot szigetelés olvadáspontja 1000 °C feletti, addig az üveggyapoté jóval alacsonyabb, megközelítőleg 600-700 °C. Az olvadáspontból az következik, hogy bár az üveggyapot sem éghető szigetelés, akár a kőzetgyapot, de alacsonyabb olvadáspontja miatt nem alkalmas pl. szerkezetvédelemre. Ezért ott, ahol kőzetgyapottal minősítették a szerkezetet, rendszert, építési készletet a szigetelőanyag nem cserélhető ki üveggyapotra. (főleg átszellőztetett homlokzatok, tűzvédelmi lezárások, trapézlemezes tetőszigetelési rendszerek stb. esetén) Visszafele ez nem igaz, mert az esetek többségében az üveggyapot szigetelés helyett lehet alkalmazni kőzetgyapot szigetelést is.

A kőzetgyapot szigeteléseknek alapanyagukból fakadóan a testsűrűségük is magasabb, valamint műszaki paraméter oldalról a nyomófeszültségük, pontszerű terhelhetőségük is jobb lehet.

Kőzetgyapot vagy üveggyapot hőszigetelést válasszunk?
Kőzetgyapot vagy üveggyapot hőszigetelést válasszunk?
A hőszigetelő képességükben az üveggyapot és a kőzetgyapot hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező szálas szigetelőanyag, viszont alapanyagukból fakadóan több dologban is eltérnek.

Az ásványgyapot szigetelések szálai között lévő levegő biztosítja a hőszigetelő képességet. Az egyes termékek hővezetési tényezője függ a szigetelőanyag szálszerkezetétől, gyártástechnológiájától, alapanyagától és testsűrűségétől, de markáns eltérés nem tapasztalható.

A megfelelő szigetelés kiválasztása komplex szemléletet igényel. Törekedni kell arra, hogy az adott beépítési szituációhoz igazodóan, ne csak egy-egy kiragadott vagy legjobbnak ítélt teljesítményjellemző alapján kerüljön kiválasztásra az alkalmazott szigetelés, hanem a teljesítményjellemzők összességének az értékelésével.

Hőszigetelő anyagok kiválasztásakor — azok anyagától függetlenül — figyelemmel kell lenni az épülettel szemben támasztott alapvető követelményekre, az épületszerkezeteket érő hatásokra, a jogszabályokban, szabványokban meghatározott követelményekre, a gyártói rendszerminősítésekben, alkalmazástechnikai útmutatókban foglaltakra, az irányelvek műszaki megoldásaira, a kivitelezhetőségre, a gazdaságosságra és a megrendelő jelen és jövőbeni igényeire.

A választott szigetelés típusa hatással lehet:

 • a komfortra (pl. akusztikai)
 • a tűzbiztonságra
 • a jövőbeni bővíthetőségére
 • a funkcióváltásra
 • az értékállóságára
 • a környezetvédelmi besorolásra
 • a szerkezeti kialakításra
 • a szerkezeti állékonyságra
 • a megfelelőség igazolására, stb.

A hőszigetelés választásakor nem annak a hővezetési tényezője a legfontosabb paramétere, hanem, hogy a teljesítményjellemzőit és egyéb műszaki tulajdonságait összevetve, a legmegfelelőbb termék kerüljön beépítésre, az adott beépítési szituációhoz igazodva.

A tervezés során a termékek alkalmasságának és alkalmazhatóságának vizsgálata szükséges:

 • Alkalmasság: az, hogy a gyártó az adott beépítési területre vonatkozóan felhasználás szempontjából alkalmasnak minősíti a szigetelést, önmagában nem jelenti azt, hogy a termék a konkrét beépítési szituációban alkalmazható is.
 • Alkalmazhatóság: az építési termék akkor alkalmazható (tervezhető, építhető be) ha a gyártó a beépítéshez szükséges elvárt teljesítményjellemzőket igazolta, amelyek alapján a termék a szerkezetben, szerkezeten történő alkalmazása során kielégíti az építményszerkezettel szemben támasztott alapvető követelményeket, megrendelő igényeket, rendszerminősítésekben, szerkezeti minősítésekben szereplő teljesítményjellemzőket.

A hőszigetelések lambda értéke egy olyan tervezési érték, mely a hőszigetelő réteg vastagságának a meghatározásához szükséges, de arra nem alkalmas, hogy komplex módon eldöntsön akusztikai, tűzvédelmi, páratechnikai, műszaki paraméterek és hozzájuk kapcsolódó követelmények szerinti megfelelést.

A jogszabályok, szabványok, megrendelői igények, rendszerminősítések és alkalmazástechnikai útmutatók előírásainak figyelembevételével mindig a legszigorúbb elvárásnak megfelelően kell meghatározni a betervezésre kerülő építési termék elvárt műszaki teljesítményét (műszaki jellemzőit).

Ha csak a termékek hővezetési tényezőjét hasonlítjuk össze, vagy nem vizsgáljuk, hogy az ásványgyapot kifejezés mögött üveg vagy kőzetgyapot szigetelés van-e, nagyot tévedhetünk a választás során. Melyek lehetnek ezek?

 • Lehetséges, hogy a szigetelés nem fog megfelelni a tűzvédelmi előírásoknak, nem lesz biztonságos.
 • Nem fog megfelelni az akusztikai követelményeknek vagy a választott szigetelés lerontja az alapszerkezet akusztikai paramétereit.
 • A szerkezet vagy építési készlet igazoló dokumentumaiban foglaltaktól eltérünk és emiatt nem lesz megfelelő pl. használatbavételnél a szerkezetünk, de garanciális kérdéseket is magával vonhat.
 • Energiahatékonysági szempontból a szerkezeti kialakítás kedvezőtlenebb lesz. Felmerülhetnek páratechnikai, szél- és légzárási kérdések is.

A ROCKWOOL kőzetgyapot alapú hőszigetelőanyagok nem éghetők, 1000 °C feletti olvadáspontúak, magas testsűrűségüknek és nyitott szálszerkezetüknek köszönhetően jó hangszigetelő képességgel bírnak, készülhetnek kiemelkedő műszaki mechanikai paraméterekkel, alkalmasak tűzvédelmi célú sávok és gátak kialakítására, tűzvédelmi szigetelésre.

A hírben szereplő termékek
Stroprock G alulról hűlő födémek ragasztással rögzíthető hőszigetelő lemeze Ceilingrock lefelé hűlő födémek hőszigetelő lemeze Steprock HD terhelhető kőzetgyapot lemez Steprock ND terhelhető kőzetgyapot lemez
 
ROCKWOOL padló és födém szigetelések
4 termék

ROCKWOOL termékek födémek és padlók szigeteléséhez. Padlószigetelésnél elsősorban a lépészaj csökkentése a cél, ezért olyan hangszigeteléssel egészítjük ki az aljzatot, melyek a hangfrekvenciák széles skáláját képesek elnyelni.

4 termék
Termékismertető
Műszaki adatok
CAD
Tovább
Termék kártya
Frontrock Super kétrétegű (inhomogén) vakolható homlokzati hőszigetelő lemez Frontrock S egyrétegű (homogén) vakolható homlokzati hőszigetelő lemez Fixrock homlokzati hőszigetelő lemez Fixrock FB1 homlokzati hőszigetelő lemez
 
ROCKWOOL homlokzati szigetelések
4 termék

A falak külső hőszigetelése elengedhetetlen feltétele a kellemes lakóklíma kialakításának és az energiaszámlák csökkentésének. A ROCKWOOL kőzetgyapot kiváló hőszigetelő képességének köszönhetően a falakon fellépő hőveszteség minimalizálható, másképp szólva a fűtött levegő az épületen belül marad.

4 termék
Termékismertető
Műszaki adatok
CAD
Tovább
Termék kártya
Deltarock könnyű hőszigetelő éklemez Multirock Super többcélú könnyű hőszigetelő lemez
 
ROCKWOOL tetőtér és magastető szigetelések
2 termék

A tetőterek szigetelése az egyik leghatékonyabb módszer, amivel a leszigetelt épületet energiahatékonnyá tehetjük.Komoly energiamegtakarítást érhetünk el, ha megakadályozzuk a tetőn keresztül fellépő hőveszteség kialakulását. A termékek beépítése mind új építésű, mind utólagos hőszigetelés esetén javasolt.

2 termék
Termékismertető
Műszaki adatok
CAD
Tovább
Termék kártya
Airrock ND hő- és hangszigetelő lemez Airrock LD Super hőszigetelő lemez Airrock HD hő- és hangszigetelő lemez Airrock XD hőszigetelő lemez
 
ROCKWOOL válaszfal szigetelések
4 termék

ROCKWOOL Airrock szigetelő lemezek, melyek alkalmazhatók belső válaszfalak hő- és hangszigeteléséhez. A válaszfalak szigetelése nem csak hőszigetelési és tűzvédelmi okokból szükséges, hanem nagyban hozzájárul az újonnan létrehozott helységek közötti hangszigeteléshez is.

4 termék
Termékismertető
Műszaki adatok
CAD
Tovább
Termék kártya
Klimamat 32 alufólia kasírozású kőzetgyapot lamell Klimamat 40 alufólia kasírozású kőzetgyapot lamell Klimafix öntapadó alufólia kasírozású közetgyapot lamell Klimamat alufólia kasírozású kőzetgyapot lamell
 
ROCKWOOL gépészeti és technológiai szigetelések
10 termék

Szellőző- és légkondicionáló rendszerek, légcsatornák és fűtővezetékek (HVAC) szigetelése. A ROCKWOOL széles körű hőszigetelőanyag kínálatának része a különböző légcsatornák, épületgépészeti vezetékek és fűtőberendezések hőszigetelése. Ezen szigetelőanyagokat elsősorban közösségi épületek, mint bevásárlóközpontok, sportlétesítmények, illetve ipari üzemek használják fel.

10 termék
Termékismertető
Műszaki adatok
Tovább
Termék kártya
Monrock MAX E kétrétegű (inhomogén) lapostető hőszigetelő lemez Roofrock 40 lapostető hőszigetelő lemez Roofrock 60 lapostető hőszigetelő lemez Durock kétrétegű (inhomogén) lapostető hőszigetelő lemez
 
ROCKWOOL lapostető és ipari csarnok szigetelések
9 termék

Dupla rétegű, inhomogén, és homogén kőzetgyapot lemezek lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzvédelmére. A lapostetők kőzetgyapottal történő szigetelésével csökkenthető a hőveszteség és kiváló hangszigetelő tulajdonsága miatt kinti zajok kevésbé zavarják a bent végzett tevékenységet.

9 termék
Termékismertető
Műszaki adatok
Tovább
Termék kártya
Kategóriák
Üveggyapot és habüveg szigetelések
Üveggyapot és habüveg szigetelések
Kőzetgyapot szigetelések
Kőzetgyapot szigetelések
Hőszigetelések, hangszigetelések
Hőszigetelések, hangszigetelések
Épületszerkezetek
Épületszerkezetek
Épületszerkezetek

Nyílászáró, szigetelés, burkolat, ...

Épületgépészet

Kazán, klíma, légkezelő, szaniter, ...

Épületvillamosság

Elosztó, lámpa, tűzjelző, kamera, ...

Berendezések

Utcabútor, targonca, irodabútor, ...

Eszközök

CAD szoftver, hőkamera, vésőgép, ...