Az újjáépített Városligeti Műjégpálya hűtőgépészeti rendszere Uponor csövekkel

Térhálósított PEX csövek felhasználásával

A Városligeti Műjégpálya, mely 1926-ban nyílt, Európa második (Bécs után) műjégpályája volt. A II. világháborúban bombatalálat érte, csak ideiglenes javítása történt az 50-es években.
Az utolsó nagyobb javítás 1986-ban történt, amikor az átalakított gépház és a kondenzátortelep került beépítésre, valamint a jégpályán a régebbi fölé újabb, harmadik csőrendszer került.
Kisebb-nagyobb gépészeti átalakítások után (1999-2001) -mivel a gépészeti rendszer elavult és tönkre ment- a Fővárosi Önkormányzat pályázatot írt ki a Városligeti Műjégpálya teljes építészeti és gépészeti rekonstrukciójára és bővítésére. A beruházási költséget 4,7 milliárd Ft-ban határozták meg, melynek nagy része EU-s támogatás volt.

A munka két részben került kivitelezésre. Az I. szakaszban az új hűtőgépház létesítése történt, a II. lépésben a műemlék korcsolyacsarnok teljes felújítására, a híd felőli lebombázott épületszárny teljes újjáépítésére, és az új jégpálya és jégkorongpálya kialakítására került sor. A jégpálya két év szünet után 2011 decemberében nyitott meg újra a közönség számára, ahol 2012. január 6-8. között a Nemzetközi Gyorskorcsolya Szövetség nagypályás összetett Európa Bajnokságot rendezett, nagy sikerrel.

A Városligeti Műjégpálya hűtőgépészeti rendszere

A teljes rekonstrukció után a Városligeti Műjégpálya Európa legnagyobb nyitott jégfelületű pályája lett, mely megfelel a Szövetség előírásainak. A jégpálya felülete 14800 m², október közepétől március közepéig üzemel. Legnagyobb hűtőteljesítmény igény 4,5 MW, a beépített névleges hűtőteljesítmény 5 MW. A pályacsövek, melyek acélhálóra vannak erősítve 80 mm-es osztásban, térhálósított PEX csövek (Uponor gyártmány), hosszúságuk összesen 198 km. A hűtőberendezés ammónia hűtőközeggel üzemel, az ammónia mennyisége 4,5 tonna. A hűtőberendezés propilénglykol oldatot hűt, melyet szivattyúk keringetnek a betonba öntött csöveken keresztül. A közvetítő közeg mennyisége 180 m³. A beépített gépek, berendezések legnagyobb elektromos teljesítmény felvétele 2300 kW. A korcsolyaépület a műemléki feltételeknek (pl.: külső megjelenés, stb.) megfelelő, a belső rész a legmodernebb igényeket is kielégíti (beléptető rendszer, kártyás öltözőszekrények, korcsolya kölcsönző, javító, diszpécser helység, hangosító, világítás, konyha, étterem, büfé, stb). A jégpálya és az épület a Városliget kapuja, gyönyörű létesítmény.

Az I. ütemben került sor az új hűtőgépház építésére. Az újonnan létesült technológiai épület, az új hűtőgépház a föld alatt helyezkedik el, a Vajdahunyad várral szembeni oldalon, ferde, füvesített terasz alatt. Az új hűtőgépház magába foglalja a hűtőközeg kis- és nagy nyomású oldalát (kompresszor- aggregátok, evaporatív kondenzátorok, folyadékgyűjtő tartály, folyadékleválasztók, hőcserélők, ammónia szivattyúk), biztonsági lefúvató tartályt, szivattyútelepet, vízlágyítót, hőhasznosítót, és a közvetítő közeg tartályt.

A berendezés kapcsolási terve.

A hűtőközeget, mely ammónia, 4 db STAL SVA 71 és 1 db GRASSO csavarkompresszoros hűtőaggregát sűríti össze. A nagy nyomású és magas hőmérsékletű túlhevített gőz, a gépház déli oldalára, föld alá telepített 4 db. BALTIMORE BAC VXC 429 evaporatív kondenzátorban cseppfolyósodik a kondenzátor csöveire permetezett víz és az átáramoltatott levegő hatására.
A nagy nyomású cseppfolyós hűtőközeg a folyadékgyűjtő tartályba áramlik, ahonnan fojtás után a szintszabályozással ellátott vízszintes és függőleges folyadékleválasztókba áramlik. Innen a kis nyomású hűtőközeg folyadék 5 db ALFA LAVAL MX 15 BNFGR nagy teljesítményű elárasztott lemezes hőcserélőbe kerül, ahol a hűtőközeg egy része elpárolog és a propilénglykol oldatot hűti. A folyadékleválasztóba visszajutó hűtőközeg gőz-folyadékelegy szétválik, a gőzöket a kompresszorok elszívják.
A folyadékgyűjtő alatt két CAM szivattyú helyezkedik el, melyek a csavarkompresszorok olajhűtője számára a hőelvonást biztosítják. A vízszintes folyadékleválasztóhoz egy automatikus olajvisszavezető rendszer tartozik, mely a hűtőrendszer különböző helyeiről az összegyűlt olajat juttatja vissza a kompresszorokba.

A hűtőkompresszorok közös nyomóvezetékében túlhevített, magas hőmérsékletű gőz áll rendelkezésre. Ennek felhasználására egy hőhasznosító rendszert építették, ahol lemezes hőcserélővel melegvizet állítanak elő a jégolvasztó és a központi fűtés számára. A kondenzátorok elpárolgott vizének pótlása lágyított vízzel történik. A csepptálca elektromos fűtéssel van ellátva a víz befagyásának elkerülésére. A jégpályáról a propilénglykol-víz oldat egy 30 m³-es térfogatú, szögletes tartályba áramlik vissza. A tartályból csőrendszeren keresztül 7 db KSB ETANORM 150-400 G11 típusú nagy teljesítményű szivattyú szállítja a közvetítő közeget a lemezes hőcserélőkön keresztül az előremenő vezetékhez, mely a korcsolyapálya és a jégkorongpálya jegének igényelt hűtőteljesítményét biztosítja. A pályák felől a visszatérő, melegebb, közvetítő közeg a tartályba folyik vissza.

A hűtés automatikus rendszerű, a hűtőaggregátok UNISAB III. teljesítményszabályozással vannak ellátva, a tartályok szintszabályozót, a szivattyúk frekvenciaszabályozót tartalmaznak. A PLC vezérlés a rendszert automatikusan működteti. A hűtőgépészek helységében monitoron kísérhető figyelemmel a hűtőfolyamat, a gépek működése, teljesítményfelvétele, a hőfokok, nyomások, a mért értékek, melyek mérő-adatgyűjtő rendszerhez csatlakoznak. A hűtőrendszer megfelelő vezetékei elzárószelepekkel, pillangószelepekkel, visszacsapó szelepekkel, szűrőkkel, hőmérőkkel, nyomásmérőkkel, érzékelőkkel, légtelenítőkkel, stb. vannak ellátva. A hűtőgépház 2005-ben került kialakításra, és 3 éven keresztül üzemelt, úgy hogy a régi, felújítás előtti jégpályát látta el hűtőenergiával, sólé közvetítő közeggel, egy ideiglenesen kiépített csővezeték segítségével. Az utóbbi években nyáron, a jégpálya helyén lévő tóban már nem volt víz a beton töredezése és az acélcsövek rozsdásodása miatt, 2008-ban pedig a pálya már csak kisebb jégfelülettel üzemelt.

A teljes rekonstrukció II. üteme, a korcsolyacsarnok és a korcsolyapálya, valamint a jégkorongpálya kialakítása 2010 nyarán kezdődött. Az épület vázra történő lebontása valamint a jégpálya régi betonjának felszedésével, a 3 egymás alatti csőréteg bontásával, a törmelékek elszállításával, illetve a felszedett beton aprításával, darálásával és újra felhasználásával indult a munka.

A pályacső felszedésének állapota Az Uponor gyártmányú PEX csövek elhelyezése.

Ezután történt a pályán a talajcsere, a rétegrend kialakítása, a járható fedett -nyáron víz alatt levő- alagút építése. Az alsó betonrétegre került a szigetelés, a tartó réteg, a vasalt csőtartók, majd ezekre a PEX csőből álló pályahűtést biztosító csövek.

A csövek párhuzamosan, egymástól 80 mm-re helyezkednek el, a tartóvasakhoz gyorskötözővel vannak erősítve. A csövek elhelyezése után nyomáspróba történt, majd 2 bar csőben levő nyomás mellett a felette levő betonréteg került elhelyezése. A pálya lejtése a 30 mm-t nem haladja meg, a beton hullámossága 6 mm-nél kisebb. Ez biztosítja a jég egyenletes vastagságát és a jég kiváló minőségét. A pályacsövek rosex bontható kötésekkel a csőalagútban levő osztó- és gyűjtő csövekhez csatlakoznak. Ennek kivitelezése a szállító Uponor vállalat szakmai felügyelete és tanácsai alapján történt. A jégpályánál az osztó- és gyűjtőcsövek az ellenkező oldalon vannak elhelyezve, míg a jégkorongpályánál ugyanazon oldalon, azonosan a csőalagútban. A korcsolyapálya hat szekcióra van osztva, bármelyik rész a hűtőrendszerből kiiktatható, a jégkorongpálya egészben üzemeltethető.

A pálya tervrajza

A gépházból kiinduló, körbejárható csőalagútban HDPE (különleges polietilén) Uponor csövek elosztó csövekkel csatlakoznak a fő vezetékekhez. Ezekből ágaznak le szerelhető kötésekkel csatlakozó pálya csövek.
Az egyes szakaszokon a megfelelő mennyiségű közvetítő közeg folyadékot Thur Anderson 200-as beszabályozó szelepekkel állítják be. Az egyenletes folyadékmennyiséget a visszatérő vezetékeknél kialakított Tichelmann rendszerű (visszaforduló) csőkialakítás is biztosítja. A visszatérő közvetítő közeg a csőalagútból a gépházba áramlik és szabad kifolyással a propilénglykol tartályba kerül. A közvetítő közeg vezetékekbe légtelenítők, hőmérsékletmérők, nyomásmérők, távadók vannak beépítve. A csőalagút víztelenítő búvár szivattyúkkal, szellőzéssel, vészszellőzéssel, stb. van ellátva. A hűtőgépházból kilépő- és visszatérő közvetítő közeg vezetékek a csőalagútban tartókon kerültek elhelyezésre. A tartók fix, illetve elmozdulást biztosító un. csúszó csőtartó szerkezetek.
A pályák hosszanti oldalánál, a vezetékeknél a hőmérséklet okozta csőtágulások kiegyenlítésére kompenzátorokat építettek be. A hideg vezetékek hő- és páraszigeteléssel vannak ellátva.

Összességében az elkészült jégpálya és jégkorongpálya a közönség szórakozását, sportolását biztosítja, és a gyorskorcsolya sport fejlődését segíti elő.


Az Uponor PE-Xa csövekről bővebben olvashat, ha a hír alatti termékképre kattint, amennyiben árajánlatot, egyéb információt vagy katalógust szeretne kérni az Uponor Épületgépészeti Kft. munkatársától, használja a megfelelő gombot.

A hírben szereplő termékek

Uponor Aqua Pipe vízellátási csővezeték Uponor Radi Pipe radiátoros csővezeték Uponor Q&E idomok Uponor Multi és Q&E szerszámok
 
Uponor PE-Xa csővezeték rendszer
4 termék

Engel eljárással térhálósított polietilén cső sugárzó fűtések / hűtések, konvekciós fűtések / hűtések, vízellátás és klímarendszerek építéséhez. Nincs vízkőlerakódás. Korrózió és kopásálló. Rugalmas és hosszú élettartamú. 9,9-110 mm mérettartomány. Quick & Easy kötéstechnológia. Memóriaeffektus (emlékezőképesség).

4 termék
Termékismertető
Műszaki adatok
Tovább
Termék kártya

Kategóriák

Fal és födém fűtési-hűtési rendszerek
Fal és födém fűtési-hűtési rendszerek
Műanyag csőrendszerek
Műanyag csőrendszerek
Hőtermelők, hőleadók, hőcserélők, kémények
Hőtermelők, hőleadók, hőcserélők, kémények
Fűtéstechnika, vízellátás, vízkezelés
Fűtéstechnika, vízellátás, vízkezelés
Épületgépészet
Épületgépészet

Épületszerkezetek

Nyílászáró, szigetelés, burkolat, ...

Épületgépészet

Kazán, klíma, légkezelő, szaniter, ...

Épületvillamosság

Elosztó, lámpa, tűzjelző, kamera, ...

Berendezések

Utcabútor, targonca, irodabútor, ...

Eszközök

CAD szoftver, hőkamera, vésőgép, ...