proidea.hu online termékinformációs katalógus

Milyen vastag legyen a hőszigetelés? - 2. rész


2016. június 16.

A hőszigetelő képesség és a vastagság kiválasztásának összefüggései

A cikksorozat első részéből megtudtuk, hogy milyen energetikai követelményeket kell kielégíteni adott helyen egy hőszigetelő anyag alkalmazásával. Tehát a szigetelendő szerkezet + a hőszigetelés. E hőszigetelés vastagságának leegyszerűsített meghatározásához ismerni kell azonban az anyag hőszigetelő képességét, és a vastagság megválasztásával számítható az a várható "U" hőátbocsátási érték, amelyet a szabályozások, a megrendelői igények, vagy a tervezői elképzelések támasztanak.

Hőszigetelő képességről esett szó, ami messze több mint egy deklarált/közölt hővezetési tényező. Ugyan legáltalánosabb hőtechnikai jellemzőként a λ érték kerül alkalmazásra, de annak számszerű értéke sok körülménytől függ. Ilyenek pl. (1.) a vizsgált hőszigetelő vastagsága, (2.) a vizsgálati környezet hőmérséklete, (3.) a környezet- s így az anyag nedvességtartalma, (4.) az öregedés hatása. (Valamint a majd a cikksorozat 3. részében említésre kerülő felületi hőátadás, természetes légáramlások.)

A hőszigetelőanyag gyártók termékeiknek a λD azaz deklarált/közölt hővezetési tényezőjét kötelesek közölni W/mK mértékegységgel. (Figyelemmel az MSZ EN ISO 10.456 szabványra.) Gyakran találkozni egy λ értékkel, függetlenül például a termék vastagságától (a bár egyáltalán nem lényegtelen nedvességi viszonyokat most hagyjuk figyelmen kívül). Meg is figyelhető a piacon - különösen marketingkommunikációs szempontból - hogy évek óta folyik egyfajta „λ háború” - Ki mond nagyobbat! - értsd: kisebb lambdát.

Ad. 1. Például az XPS hőszigetelő anyagok esetében az általános klimatikus körülmények között mért hővezetési tényező általában 0,033 és 0,040 W/mK közötti, amit a korrekt gyártók vastagságonként deklarálnak/közölnek kiadványaikban, valamint termékkísérő dokumentumaikon.
A RAVATHERM XPS-ek esetében az figyelhető meg, hogy típustól függetlenül kb. 80 mm vastagságig 0,033 W/mK-el jellemezhető egy anyag, míg 80 mm felett 0,035-el. Más gyártóknál ez jellemzően a fenti 0,033-0,040 között mozog.

Mivel a vizsgálati körülmények (ISO 10456:2007 szerint) lehetnek +10°C vagy +23°C, lehetnek száraz un. „dry” vagy „23, 50” azaz 23°C melletti 50%-os páratartalmú és öregített körülmények között, ezért pontosan akkor lehet összehasonlítani két termék λ értékét, ha azok azonos feltételek között mértek.

Ad. 4. Ha nem történik külön bonyolult elméleti modellkísérlettel igazolt öregedési effektus-vizsgálat (amihez értékelni kell: anyagfajtát, felületi kialakítást, belső struktúrát, hőmérsékletet, vastagságot), akkor a tervezési tényező meghatározásánál figyelembevett „öregített” körülményt alapul véve, külön nem kell beállítani konverziós/rontó tényezőt.

Érdekes információ lehet a szélsőséges körülmények között mérhető hővezetési tényezők alakulása. Szélsőséges alatt nem kell feltétlenül sarkvidékre gondolni (bár ott is megbízhatóan alkalmazhatóak az XPS-ek) de itt vannak a hűtőházak, a hűtőkamrák, de ugyancsak szélsőséges körülménynek tekinthető a passzív házak alá beépített XPS-ek nagy terhelés és állandó nedves közegben elérhető hőtechnikai hatékonysága.

Ad. 2. Tájékoztató XPS λ adatok hőmérséklet függvényében:

°C
-80
-60
-40
-20
0
+10
+20
+30
+40
+50
λ
0,026
0,029
0,030
0,032
0,034
0,035
0,036
0,037
0,038
0,039

Megjegyzés: érthető a változás, hiszen ahogy csökken a hőmérséklet, úgy „lassulnak” a mikrocellákba zárt levegőben az elemi mozgások, egyre csökken a hővezetés.

Ad. 3. Tájékoztató XPS λ adatok nedvességtartalom függvényében:

V%
0
1
2
3
4
5
6
8
10
12
λ
0,035
0,036
0,036
0,037
0,037
0,038
0,039
0,040
0,041
0,042

Megjegyzés: bár a RAVATHERM XPS-ek hosszú idejű vízfelvétele nem haladja meg a 0,7-1,5%-ot, labor körülmények között természetesen kedvezőtlenebb viszonyok is előállíthatóak, elérhetőek, miközben az is megfigyelhető, hogy extrém körülmények között is kiváló hőszigetelők maradnak!

A deklarált/közölt λD mellett szükséges adat a tervezési λT is, ami a már jelzett korrekciós/konverziós tényezőkkel módosított (rontott) érték.

Néhány hőszigetelő, pár hőmérsékleti - (fT) és páratartalmi - (fm) konverziós tényező:

Anyag
Típus
λD
fT
fm
λT*
MW
laza
paplan
0,040
0,0056
4
~0,044
0,045
0,0062
~0,050
táblás
lemez
0,036
0,0048
~0,040
0,038
0,0053
~0,042
merev
táblás
0,033
0,0035
~0,036
0,035
0,0035
~0,039
                     EPS
0,035
0,0033
4
~0,039
0,040
0,0036
~0,044
                     XPS
0,030
0,0028
2,5
~0,033
0,035
0,0027
~0,038

*Az értékek tájékoztató jellegűek, amit befolyásol a hőszigetelés betervezett vastagsága, a konkrét beépítési helyen várható jellemző páratartalom, valamint a várható hőmérséklet.

Látható, hogy a deklarált/közölt λ értékkel szemben, a tervezési érték mintegy 8-10%-al „gyengébb” de mivel minden anyag, különböző beépítési helyen, eltérő nedvességviszonyok és vastagságok következtében mindig eltérést eredményez, ezért azt egy-egy konkrét λT értékkel megadva is inkább tájékoztató jellegű, mint egy minden szempontból állandó, labor környezetben mérhető λD.

Következtetésként mégis levonható, hogy nem oktalan pazarlás a gyártó által közölt hővezetési tényező alapján, egyszerű számítással meghatározott hőszigetelési vastagságokat 8-10%-al „túlméretezni”, hisz a műszaki ember tudja, hogy „ami elromolhat, az el is romlik”, ezért biztonságra törekszik. Ezáltal azok a környezeti viszonyok, amelyek épített szerkezeteink esetében meglehetősen nagy határok között mozognak - különösen több évtized alatt - biztonsággal tervezetten követhetőek le.

A következő cikk áttekinti a beépítési helyek épületszerkezeti vonatkozásaiból (természetes légáramlásból, felületi hőátadásból, hőhidakból) eredő különböző korrekciós tényezők hatását a vastagság meghatározására.

A RAVATHERM XPS hőszigetelések műszaki katalógusaiért kattintson a hír alatti termékképre. Amennyiben árajánlatot vagy bővebb információt szeretne kérni a RAVATHERM Hungary Kft. munkatársától, használja a megfelelő gombot.
 

Termék
Cég
Székhely: H-1117 Budapest, Hengermalom út 47/a
Gyártás: H-8184 Balatonfűzfő, Almádi út 4.
Telefon: +36 88 596 979
E-mail:
Web: http://ravatherm.com/hu/
Lindemann Dániel
területi képviselő +36 70 456 1733
   
   
   
A RAVATHERM Hungary Kft. több mint 25 év szakmai tapasztalattal a háta mögött gyártja kiváló minőségű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemezeit. A legmodernebb extrudálási technológiával szigorú minőségbiztosítási rendszer mellett készülő hőszigetelés könnyű, hosszú élettartalmú, külön védőfelszerelés nélkül méretre vágható és egyszerűen beépíthető. Bizonyára Önök is találkoztak már egy-egy építkezés során a termékkel, amely nemcsak kék színével, hanem kiváló tulajdonságaival is kitűnik. Terhelhetősége, vízállósága, alaktartósága alkalmassá teszik olyan speciális épületrészek védelmére is, mint a padló, lábazat, homlokzat, koszorúk. Bár a RAVATHERM Hungary Kft. a belga, családi tulajdonú Ravago Group része, az előállítási folyamat egésze Magyarországon történik, magyar szakemberek segítségével. A RAVATHERM Hungary Kft. dolgozói szakmai elhivatottságuk mellett nagy hangsúlyt fektetnek környezetünk védelmére is. A RAVATHERM XPS hőszigetelések jelentős mértékű energiamegtakarításuk által, aktív részt vállalnak a globális szén-dioxid kibocsátás csökkentésében, mely kiemelten fontos, hogy a következő generációk egészséges környezetben nőhessenek fel. Ez a környezettudatos gondolkodás végigkíséri az anyagot a gyártási folyamat első lépéseitől az újrahasznosíthatóság kérdéséig. A termék előállítása az ISO 14001 környezetirányítási rendszer és az ISO 50001 energiairányítási rendszer követelményeinek megfelelően történik.
Hír
Milyen vastag legyen a hőszigetelés? - 4. rész
2016.08.18    
Milyen vastag legyen a hőszigetelés? - 3. rész
2016.07.22    
Milyen vastag legyen a hőszigetelés? - 1. rész
2016.05.09    
További hírek a Polisztirol szigetelések termékkategóriában
További hírek a Szigetelések termékkategóriában
További hírek az Építés termékkategóriában
Kulcsszavak:  ravatherm  xps  polisztirol  hőszigetelés