proidea.hu online termékinformációs katalógus

Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák


2016. március 09.

A legnagyobb megtakarítási potenciál az egyedi helyiségenkénti hőmérséklet szabályozásban, vagyis zónaszabályozásban van

A Honeywell Magyar Épületgépészet szaklap 2015/9. számában megjelent tanulmánya szerint a legnagyobb megtakarítási potenciál az egyedi helyiségenkénti hőmérséklet szabályozásban, vagyis zónaszabályozásban van. A lapban közölt elemzés összehasonlította a hagyományos, időprogram nélküli központi termosztáttal, a heti időprogrammal ellátott központi termosztáttal és a zónánkénti, egyedi helyiséghőmérséklet szabályozással szerelt rendszerek energiafogyasztását. A modellszámítás egy optimális, szakszerűen kivitelezett fűtési rendszert vett figyelembe. Az alapesetnek számító időprogram nélküli, központi termosztáthoz képest a helyiségenkénti zónaszabályozással a vizsgált családi ház fűtési energiafogyasztásában 17,6% megtakarítást lehetett elérni. Mivel azonban a valóságban szinte soha nem beszélhetünk „tökéletes” rendszerről, valamint az elemzésben nem számoltak a napsütés, az emberi tevékenység és a háztartási gépek által termelt hővel, a valós energia megtakarítási potenciál ennél jóval magasabb, akár 30% fölött is lehet. Az elemzés azt is megmutatta, hogy csak az egyedi helyiségszabályozással lehet elérni azt, hogy mindig mindenhol a kívánt hőmérséklet legyen, se több, se kevesebb. A Honeywell az előbb említett megtakarítási lehetőséget szeretné eljuttatni minden tudatos felhasználóhoz az evohome rendszerével.

Ebben a cikkben néhány elvi kapcsolási rajzon kerül bemutatásra, hogyan lehet az evohome rendszert felépíteni. A példák szisztematikusan egymásra épülnek. Az első két kapcsolási rajz bemutatja az egy-, vagy maximum két zónás felhasználásra alkalmazható egyszerű T87 okostermosztátot. A további öt kapcsolási rajz az evohome zónamenedzser alkalmazásával két vagy több zóna szabályozására ad útmutatást. A kapcsolási rajzok a leggyakoribb mintapéldákat próbálják bemutatni. A gyakorlatban természetesen az egyedi igényeknek megfelelően lehet az evohome rendszerelemeket összeválogatni, a rendszer architektúra adta korlátok között.

Fontos megjegyzés: az evohome elvi kapcsolási ábrák nem tartalmazzák hiánytalanul a fűtési rendszer megfelelő működéséhez szükséges hidraulikai elemeket! A rajzokon jelzett hőleadók adott esetben egy nagyobb hálózatot is szimbolizálhatnak.
 
 
1. Gázkazán együttműködése okostermosztáttal egy zónás radiátoros fűtés esetén
 

Leírás:

Legegyszerűbb felhasználási példa, ha egy zóna esetén T87 okostermosztát által működtetjük a kazánt a BDR kapcsoló modulon keresztül. Az internetes hálózati modul segítségével kizárólag okostelefonon keresztül történhet a programozás. A radiátorokat előbeállítható termosztatikus radiátorszeleppel és termosztatikus szelepfejjel láttuk el. A szobatermosztát helyiségében lévő radiátoron a termosztatikus radiátorszelepfejet el kell hagyni, vagy azt teljesen nyitott állásba kell tekerni.
2. Gázkazán együttműködés okostermosztáttal két zóna és radiátoros fűtés esetén zónaszelepekkel
 

Leírás:

Maximum két zónát lehet kiépíteni T87 okostermosztátokkal. A szintenkénti szabályozás egy-egy T87 okostermoszáttal és zónaszeleppel történik. A zónákat egymástól független egyedi időprogrammal lehet ellátni. T87 okostermosztátok által működtetjük a kazánt a BDR kapcsoló modulon keresztül. Mindkét zóna egyedileg programozható, de kizárólag okostelefonon keresztül. A T87 okostermosztát a szabályozó és a helyiséghőmérséklet érzékelő egyben, a zónaszelep pedig a beavatkozó elem. A radiátorokat előbeállítható termosztatikus radiátorszeleppel és termosztatikus szelepfejjel láttuk el. A szobatermosztát helyiségében lévő radiátoron a termosztatikus radiátorszelepfejet el kell hagyni, vagy azt teljesen nyitott állásba kell tekerni.
3. Gázkazán együttműködés zónamenedzserrel három zóna radiátoros fűtés esetén és HMV készítés egyutú szeleppel evohome rendszer által.
Leírás:

A három zónában a hőleadók radiátorok, amelyeket HR92 intelligens radiátorszelep működtetőkkel szereltük fel. A zónáknak egymástól független egyedi időprogramot lehet megadni. A zónákban található radiátorok azonos hőmérsékletű előremenő fűtővizet kapnak. Egy zónában egy vagy több HR92 szelepet is be lehet építeni. A HR92 szelepek helyiséghőmérséklet érzékelők-, működtetők és szabályozók is egyben. A programozás az evohome zónamenedzserben vagy okostelefonon keresztül történhet. A HMV tároló fűtése evohome rendszer által történik az ATF500 használati melegvíz-szettel és két egyutú zónaszeleppel A zónamenedzser gyűjtött fűtési igényt továbbít a kapcsoló modulon keresztül a gázkazánnak és indítja azt. Amennyiben a gázkazán szabványos OpenTherm kommunikáció képes, kapcsoló modul helyett R88 OpenTherm kazánvezérlő modult szükséges illeszteni. A radiátorokat előbeállítható termosztatikus radiátorszeleppel láttuk el.

Fontos megjegyzés: Több BDR kapcsoló modul között a minimális telepítési távolság 30cm. Elburkolt radiátorok esetén is felhasználható a HR92 radiátorszelep működtető egy DTS helyiséghőmérséklet érzékelővel kiegészítve. Ebben az esetben a DTS szolgáltatja a zónamenedzsernek a helyiséghőmérsékletet.

4. Gázkazán együttműködés zónamenedzserrel három zóna, felület- és radiátoros fűtés esetén. HMV készítés a kazán saját szabályozója és váltószelep által történik.
Leírás:

A három zónában a hőleadók radiátorok és padló/falfűtés. A radiátorokat HR92 intelligens radiátorszelep működtetőkkel szereltük fel. A zónáknak egymástól független egyedi időprogramot lehet megadni. Az 1. és 2. zónákban található radiátorok azonos hőmérsékletű előremenő fűtővizet kapnak, míg a 3. zónában a HM80 univerzális keverőszelep-vezérlő által lehetőség van alacsonyabb előremenő hőmérsékletre. A HM80 keverőszelep-vezérlő a helyiséghőmérséklet által mért érték szerint határozza meg az előremenő hőmérsékletet. Egy zónában egy vagy több HR92 szelepet is be lehet építeni. A HR92 szelepek helyiséghőmérséklet érzékelők-, működtetők és szabályozók is egyben; a DTS érzékelő, a keverőszelep a beavatkozó, a zónamenedzser a központ és a HM80 a szabályozó. A programozás az evohome zónamenedzserben vagy okostelefonon keresztül történhet. A zónamenedzser gyűjtött fűtési igényt továbbít a kapcsoló modulon keresztül a gázkazánnak és indítja azt. A rendszerben a hidraulikus váltó beépítése a nyomáskülönbségek kiegyenlítése miatt szükséges. Amennyiben a gázkazán szabványos OpenTherm kommunikáció képes, kapcsoló modul helyett R88 OpenTherm kazánvezérlő modult szükséges illeszteni. A radiátorokat előbeállítható termosztatikus radiátorszeleppel láttuk el.

Fontos megjegyzés: Amennyiben a szekunder oldalra szükséges második szivattyú, akkor hidraulikus váltót kell beépíteni, és a második szivattyú indításához szükséges további BDR kapcsoló modul.

5. Gázkazán együttműködés zónamenedzserrel hat zóna, felület- és radiátoros fűtés esetén. HMV készítés a kazán saját szabályozója által váltószeleppel történik.
Leírás:

A három zónában a hőleadók radiátorok és padló/falfűtés. A radiátorokat HR92 intelligens radiátorszelep működtetőkkel szereltük fel. A zónáknak egymástól független egyedi időprogramot lehet megadni. A radiátoros és a padló/falfűtés zónák fűtési előremenő hőmérséklete megegyezik. A 3. és a 4. zónát a HCE80 szabályozó és a termoelektromos működtetők szabályozzák. Egy zónába egy vagy több HR92 szelepet is be lehet építeni. A HR92 szelepek helyiséghőmérséklet érzékelők-, működtetők és szabályozók is egyben; a DTS érzékelő, a HCE 80 szabályozó, a zónamenedzser a központ és érzékelő egyben. A programozás az evohome zónamenedzserben vagy okostelefonon keresztül történhet. A zónamenedzser gyűjtött fűtési igényt továbbít a kapcsoló modulon keresztül a gázkazánnak és indítja azt. Amennyiben a gázkazán szabványos OpenTherm kommunikáció képes, kapcsoló modul helyett R88 OpenTherm kazánvezérlő modult szükséges illeszteni. A radiátorokat előbeállítható termosztatikus radiátorszeleppel láttuk el.

Fontos megjegyzés: Tervezéskor azonos előremenő hőmérsékletre kell méretezni a rendszert. Egy zónában egyidejűleg csak egy szabályozó lehet. HM80 és HCE80 szabályozót egyszerre kiépíteni nem lehet!

6. Gázkazán együttműködés zónamenedzserrel hat zóna, felület- és radiátoros fűtés esetén. Az egy direkt, egy kevert és a HMV körök szabályozása, valamint a gázkazán indítása a Honeywell Smile időjáráráskövető szabályozó által történik.
Leírás:

A három zónában a hőleadók radiátorok és padló/falfűtés. A radiátorokat HR92 intelligens radiátorszelep működtetőkkel szereltük fel. A zónáknak egymástól független egyedi időprogramot lehet megadni. A 3. és a 4. zónát a HCE80 szabályozó és a termoelektromos működtetők szabályozzák. Egy zónában egy vagy több HR92 szelepet is be lehet építeni. A HR92 szelepek helyiséghőmérséklet érzékelők-, működtetők és szabályozók is egyben; a DTS érzékelő, a HCE 80 szabályozó, a zónamenedzser központ és érzékelő egyben. A programozás az evohome zónamenedzserben vagy okostelefonon keresztül történhet. A zónamenedzser gyűjtött fűtési igényt küld a Smile időjáráskövető szabályozónak (potenciálmentes kontakt) adott zónához tartozó direkt vagy kevert körnek, és indítja a szekunder oldali szivattyút. A rendszerben a hidraulikus váltó beépítése a nyomáskülönbségek kiegyenlítése miatt szükséges. A padló/falfűtés körben motoros keverőszelep biztosítja a külső hőmérsékletfüggő vízhőmérséklet szabályozást. A Smile időjáráskövető szabályozó a fűtési körök vízhőmérsékletének igénye alapján üzemelteti a kazánt annak ki/be kapcsolásával mindaddig, amíg a hidraulikus váltóban érzékelt előremenő hőmérséklet el nem éri a kívánt szintet.

7. Társasházi alkalmazás lakásonkénti/zónánkénti szabályozás zónamenedzserrel radiátoros fűtés esetén.
 

Leírás:

A lakásokban a hőleadók radiátorok. A radiátorokat HR92 intelligens radiátorszelep működtetőkkel szereltük fel. A lakásokat független egyedi időprogrammal lehet ellátni. Egy zónába egy vagy több HR92 szelepet is be lehet építeni. A HR92 szelepek helyiséghőmérséklet érzékelők-, működtetők és szabályozók is egyben, a zónamenedzser a központ. A programozás az evohome zónamenedzserben vagy okostelefonon keresztül történhet.Tételjegyzék a rajzokhoz:

Jelölések:
 • ATC928WIFI zónamenedzser
 • T87 vezeték nélküli okostermosztát
 • GATEAWAY internetes hálózati modul
 • BDR vezeték nélküli kapcsoló modul
 • SMILE külső hőmérsékletfüggő kazánházi szabályozó
 • HR92 intelligens radiátorszelep működtető
 • Thera termosztatikus radiátorszelep fej
 • VS előbeállítható termosztatikus radiátorszelep
 • ATF500 használati melegvíz tartály érzékelő
 • DTS92 digitális helyiséghőmérséklet érzékelő
 • HCE80 padló- ill. felületfűtés/hűtés szabályozó 5 zónára RF antenna nélkül
 • HRA80 külső antenna HCE80 zónaszabályozókhoz
 • MK motoros keverőszelep
 • MT termoelektromos működtető
 • SM1 biztonsági lefúvató szelep a fűtési körben
 • SM2 biztonsági lefúvató szelep a HMV körben
 • HM80 univerzális keverőszelep vezérlő
 • VC motoros zónaszelep
 • Router
 • DU túláramszelep
A Honeywell evohome helyiség szabályozóról bővebben olvashat, ha az alábbi terméksorra kattint. Ha a fenti témában bővebb információt szeretne kérni a Honeywell Szabályozástechnikai Kft. munkatársától, használja a megfelelő gombot.
 

Termék
Cég
Zöld szám: +36 80 021 331
Székhely: H-8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 147.
Kereskedelmi iroda: H-1062 Budapest, Andrássy út 100
E-mail:
Web: https://homecomfort.resideo.com/sites/europe/
Márvány János
tervezői támogatás - Nyugat-Magyarország +36 30 279 1838
Vámos György
tervezői támogatás - Kelet-Magyarország +36 30 992 1884
   
A Resideo lakossági komfort és biztonsági megoldásokat nyújtó, valamint kisfeszültségű biztonságtechnikai termékeket forgalmazó cég. A szakmában szerzett 130 éves tapasztalatára alapozva a Resideo mára jelen van közel 150 millió otthonban, évente 15 millió rendszert telepítve. A vállalat 40 évre szóló kizárólagos licenc szerződéssel rendelkezik a Honeywell Home márkanév használatára. Az ADI Global Distribution elnevezésű vállalatán keresztül több mint 100.000 professzionális partnert szolgál ki a világ mintegy 100 országában, raktárainak száma pedig meghaladja a 200-at világszerte. A Resideo 4.8 milliárd amerikai dollár éves árbevételű vállalat, közel 14.500 dolgozóval.
Márkanevek: Honeywell Home (A Resideo Technologies Inc. a Honeywell Home védjegyet a Honeywell International Inc. engedélyével használja)
Hír
Fűtési zónaszabályozás Honeywell evohome rendszerrel
2016.03.07    
További hírek a Fűtésszabályozók termékkategóriában
További hírek a Fűtéstechnika, vízellátás, vízkezelés termékkategóriában
További hírek az Épületgépészet termékkategóriában
Kulcsszavak:  Honeywell  Evohome  fűtési  zónaszabályozás  zónánkénti  szabályozás  egyzónás  kétzónás  többzónás  vezeték  nélküli  rendszer  zónamenedzser