Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák

A legnagyobb megtakarítási potenciál az egyedi helyiségenkénti hőmérséklet szabályozásban, vagyis zónaszabályozásban van

A Honeywell Magyar Épületgépészet szaklap 2015/9. számában megjelent tanulmánya szerint a legnagyobb megtakarítási potenciál az egyedi helyiségenkénti hőmérséklet szabályozásban, vagyis zónaszabályozásban van. A lapban közölt elemzés összehasonlította a hagyományos, időprogram nélküli központi termosztáttal, a heti időprogrammal ellátott központi termosztáttal és a zónánkénti, egyedi helyiséghőmérséklet szabályozással szerelt rendszerek energiafogyasztását. A modellszámítás egy optimális, szakszerűen kivitelezett fűtési rendszert vett figyelembe. Az alapesetnek számító időprogram nélküli, központi termosztáthoz képest a helyiségenkénti zónaszabályozással a vizsgált családi ház fűtési energiafogyasztásában 17,6% megtakarítást lehetett elérni. Mivel azonban a valóságban szinte soha nem beszélhetünk „tökéletes” rendszerről, valamint az elemzésben nem számoltak a napsütés, az emberi tevékenység és a háztartási gépek által termelt hővel, a valós energia megtakarítási potenciál ennél jóval magasabb, akár 30% fölött is lehet. Az elemzés azt is megmutatta, hogy csak az egyedi helyiségszabályozással lehet elérni azt, hogy mindig mindenhol a kívánt hőmérséklet legyen, se több, se kevesebb. A Honeywell az előbb említett megtakarítási lehetőséget szeretné eljuttatni minden tudatos felhasználóhoz az evohome rendszerével.

Ebben a cikkben néhány elvi kapcsolási rajzon kerül bemutatásra, hogyan lehet az evohome rendszert felépíteni. A példák szisztematikusan egymásra épülnek. Az első két kapcsolási rajz bemutatja az egy-, vagy maximum két zónás felhasználásra alkalmazható egyszerű T87 okostermosztátot. A további öt kapcsolási rajz az evohome zónamenedzser alkalmazásával két vagy több zóna szabályozására ad útmutatást. A kapcsolási rajzok a leggyakoribb mintapéldákat próbálják bemutatni. A gyakorlatban természetesen az egyedi igényeknek megfelelően lehet az evohome rendszerelemeket összeválogatni, a rendszer architektúra adta korlátok között.

Fontos megjegyzés: az evohome elvi kapcsolási ábrák nem tartalmazzák hiánytalanul a fűtési rendszer megfelelő működéséhez szükséges hidraulikai elemeket! A rajzokon jelzett hőleadók adott esetben egy nagyobb hálózatot is szimbolizálhatnak.

Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák
Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák

1. Gázkazán együttműködése okostermosztáttal egy zónás radiátoros fűtés esetén

Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák
Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák

Leírás:

Legegyszerűbb felhasználási példa, ha egy zóna esetén T87 okostermosztát által működtetjük a kazánt a BDR kapcsoló modulon keresztül. Az internetes hálózati modul segítségével kizárólag okostelefonon keresztül történhet a programozás. A radiátorokat előbeállítható termosztatikus radiátorszeleppel és termosztatikus szelepfejjel láttuk el. A szobatermosztát helyiségében lévő radiátoron a termosztatikus radiátorszelepfejet el kell hagyni, vagy azt teljesen nyitott állásba kell tekerni.


2. Gázkazán együttműködés okostermosztáttal két zóna és radiátoros fűtés esetén zónaszelepekkel

Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák
Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák

Leírás:

Maximum két zónát lehet kiépíteni T87 okostermosztátokkal. A szintenkénti szabályozás egy-egy T87 okostermoszáttal és zónaszeleppel történik. A zónákat egymástól független egyedi időprogrammal lehet ellátni. T87 okostermosztátok által működtetjük a kazánt a BDR kapcsoló modulon keresztül. Mindkét zóna egyedileg programozható, de kizárólag okostelefonon keresztül. A T87 okostermosztát a szabályozó és a helyiséghőmérséklet érzékelő egyben, a zónaszelep pedig a beavatkozó elem. A radiátorokat előbeállítható termosztatikus radiátorszeleppel és termosztatikus szelepfejjel láttuk el. A szobatermosztát helyiségében lévő radiátoron a termosztatikus radiátorszelepfejet el kell hagyni, vagy azt teljesen nyitott állásba kell tekerni.

3. Gázkazán együttműködés zónamenedzserrel három zóna radiátoros fűtés esetén és HMV készítés egyutú szeleppel evohome rendszer által.

Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák
Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák

Leírás:

A három zónában a hőleadók radiátorok, amelyeket HR92 intelligens radiátorszelep működtetőkkel szereltük fel. A zónáknak egymástól független egyedi időprogramot lehet megadni. A zónákban található radiátorok azonos hőmérsékletű előremenő fűtővizet kapnak. Egy zónában egy vagy több HR92 szelepet is be lehet építeni. A HR92 szelepek helyiséghőmérséklet érzékelők-, működtetők és szabályozók is egyben. A programozás az evohome zónamenedzserben vagy okostelefonon keresztül történhet. A HMV tároló fűtése evohome rendszer által történik az ATF500 használati melegvíz-szettel és két egyutú zónaszeleppel A zónamenedzser gyűjtött fűtési igényt továbbít a kapcsoló modulon keresztül a gázkazánnak és indítja azt. Amennyiben a gázkazán szabványos OpenTherm kommunikáció képes, kapcsoló modul helyett R88 OpenTherm kazánvezérlő modult szükséges illeszteni. A radiátorokat előbeállítható termosztatikus radiátorszeleppel láttuk el.

Fontos megjegyzés: Több BDR kapcsoló modul között a minimális telepítési távolság 30cm. Elburkolt radiátorok esetén is felhasználható a HR92 radiátorszelep működtető egy DTS helyiséghőmérséklet érzékelővel kiegészítve. Ebben az esetben a DTS szolgáltatja a zónamenedzsernek a helyiséghőmérsékletet.

4. Gázkazán együttműködés zónamenedzserrel három zóna, felület- és radiátoros fűtés esetén. HMV készítés a kazán saját szabályozója és váltószelep által történik.

Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák
Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák

Leírás:

A három zónában a hőleadók radiátorok és padló/falfűtés. A radiátorokat HR92 intelligens radiátorszelep működtetőkkel szereltük fel. A zónáknak egymástól független egyedi időprogramot lehet megadni. Az 1. és 2. zónákban található radiátorok azonos hőmérsékletű előremenő fűtővizet kapnak, míg a 3. zónában a HM80 univerzális keverőszelep-vezérlő által lehetőség van alacsonyabb előremenő hőmérsékletre. A HM80 keverőszelep-vezérlő a helyiséghőmérséklet által mért érték szerint határozza meg az előremenő hőmérsékletet. Egy zónában egy vagy több HR92 szelepet is be lehet építeni. A HR92 szelepek helyiséghőmérséklet érzékelők-, működtetők és szabályozók is egyben; a DTS érzékelő, a keverőszelep a beavatkozó, a zónamenedzser a központ és a HM80 a szabályozó. A programozás az evohome zónamenedzserben vagy okostelefonon keresztül történhet. A zónamenedzser gyűjtött fűtési igényt továbbít a kapcsoló modulon keresztül a gázkazánnak és indítja azt. A rendszerben a hidraulikus váltó beépítése a nyomáskülönbségek kiegyenlítése miatt szükséges. Amennyiben a gázkazán szabványos OpenTherm kommunikáció képes, kapcsoló modul helyett R88 OpenTherm kazánvezérlő modult szükséges illeszteni. A radiátorokat előbeállítható termosztatikus radiátorszeleppel láttuk el.

Fontos megjegyzés: Amennyiben a szekunder oldalra szükséges második szivattyú, akkor hidraulikus váltót kell beépíteni, és a második szivattyú indításához szükséges további BDR kapcsoló modul.

5. Gázkazán együttműködés zónamenedzserrel hat zóna, felület- és radiátoros fűtés esetén. HMV készítés a kazán saját szabályozója által váltószeleppel történik.

Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák
Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák

Leírás:

A három zónában a hőleadók radiátorok és padló/falfűtés. A radiátorokat HR92 intelligens radiátorszelep működtetőkkel szereltük fel. A zónáknak egymástól független egyedi időprogramot lehet megadni. A radiátoros és a padló/falfűtés zónák fűtési előremenő hőmérséklete megegyezik. A 3. és a 4. zónát a HCE80 szabályozó és a termoelektromos működtetők szabályozzák. Egy zónába egy vagy több HR92 szelepet is be lehet építeni. A HR92 szelepek helyiséghőmérséklet érzékelők-, működtetők és szabályozók is egyben; a DTS érzékelő, a HCE 80 szabályozó, a zónamenedzser a központ és érzékelő egyben. A programozás az evohome zónamenedzserben vagy okostelefonon keresztül történhet. A zónamenedzser gyűjtött fűtési igényt továbbít a kapcsoló modulon keresztül a gázkazánnak és indítja azt. Amennyiben a gázkazán szabványos OpenTherm kommunikáció képes, kapcsoló modul helyett R88 OpenTherm kazánvezérlő modult szükséges illeszteni. A radiátorokat előbeállítható termosztatikus radiátorszeleppel láttuk el.

Fontos megjegyzés: Tervezéskor azonos előremenő hőmérsékletre kell méretezni a rendszert. Egy zónában egyidejűleg csak egy szabályozó lehet. HM80 és HCE80 szabályozót egyszerre kiépíteni nem lehet!

6. Gázkazán együttműködés zónamenedzserrel hat zóna, felület- és radiátoros fűtés esetén. Az egy direkt, egy kevert és a HMV körök szabályozása, valamint a gázkazán indítása a Honeywell Smile időjáráráskövető szabályozó által történik.

Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák
Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák

Leírás:

A három zónában a hőleadók radiátorok és padló/falfűtés. A radiátorokat HR92 intelligens radiátorszelep működtetőkkel szereltük fel. A zónáknak egymástól független egyedi időprogramot lehet megadni. A 3. és a 4. zónát a HCE80 szabályozó és a termoelektromos működtetők szabályozzák. Egy zónában egy vagy több HR92 szelepet is be lehet építeni. A HR92 szelepek helyiséghőmérséklet érzékelők-, működtetők és szabályozók is egyben; a DTS érzékelő, a HCE 80 szabályozó, a zónamenedzser központ és érzékelő egyben. A programozás az evohome zónamenedzserben vagy okostelefonon keresztül történhet. A zónamenedzser gyűjtött fűtési igényt küld a Smile időjáráskövető szabályozónak (potenciálmentes kontakt) adott zónához tartozó direkt vagy kevert körnek, és indítja a szekunder oldali szivattyút. A rendszerben a hidraulikus váltó beépítése a nyomáskülönbségek kiegyenlítése miatt szükséges. A padló/falfűtés körben motoros keverőszelep biztosítja a külső hőmérsékletfüggő vízhőmérséklet szabályozást. A Smile időjáráskövető szabályozó a fűtési körök vízhőmérsékletének igénye alapján üzemelteti a kazánt annak ki/be kapcsolásával mindaddig, amíg a hidraulikus váltóban érzékelt előremenő hőmérséklet el nem éri a kívánt szintet.

7. Társasházi alkalmazás lakásonkénti/zónánkénti szabályozás zónamenedzserrel radiátoros fűtés esetén.

Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák
Honeywell evohome rendszer alkalmazási példák

Leírás:

A lakásokban a hőleadók radiátorok. A radiátorokat HR92 intelligens radiátorszelep működtetőkkel szereltük fel. A lakásokat független egyedi időprogrammal lehet ellátni. Egy zónába egy vagy több HR92 szelepet is be lehet építeni. A HR92 szelepek helyiséghőmérséklet érzékelők-, működtetők és szabályozók is egyben, a zónamenedzser a központ. A programozás az evohome zónamenedzserben vagy okostelefonon keresztül történhet.

Tételjegyzék a rajzokhoz:

Jelölések:

 • ATC928WIFI zónamenedzser
 • T87 vezeték nélküli okostermosztát
 • GATEAWAY internetes hálózati modul
 • BDR vezeték nélküli kapcsoló modul
 • SMILE külső hőmérsékletfüggő kazánházi szabályozó
 • HR92 intelligens radiátorszelep működtető
 • Thera termosztatikus radiátorszelep fej
 • VS előbeállítható termosztatikus radiátorszelep
 • ATF500 használati melegvíz tartály érzékelő
 • DTS92 digitális helyiséghőmérséklet érzékelő
 • HCE80 padló- ill. felületfűtés/hűtés szabályozó 5 zónára RF antenna nélkül
 • HRA80 külső antenna HCE80 zónaszabályozókhoz
 • MK motoros keverőszelep
 • MT termoelektromos működtető
 • SM1 biztonsági lefúvató szelep a fűtési körben
 • SM2 biztonsági lefúvató szelep a HMV körben
 • HM80 univerzális keverőszelep vezérlő
 • VC motoros zónaszelep
 • Router
 • DU túláramszelep

A Honeywell evohome helyiség szabályozóról bővebben olvashat, ha az alábbi terméksorra kattint. Ha a fenti témában bővebb információt szeretne kérni a Honeywell Szabályozástechnikai Kft. munkatársától, használja a megfelelő gombot.

A hírben szereplő termékek
evohome fűtési/hűtési zónaszabályozó rendszer
 
evohome fűtési/hűtési zónaszabályozó rendszer

Az evohome zónaszabályozó központ max. 12 egymástól független fűtési/hűtési zóna, például radiátoros körök, padló/falfűtési és -hűtési körök, zónaszelepes és keverőszelepes körök szabályozását, valamint a hőigény alapú kazán/hőszivattyú indítását vagy HMV tartálytöltés vezérlését valósítja meg. A központ beépített Wi-Fi eléréssel rendelkezik, amely segítségével a távoli elérés is biztosított a Total Connect Comfort felhő szolgáltatáson keresztül. A termékek egymás közötti vezeték nélküli kommunikációja lehetőséget ad meglévő fűtési és hűtési rendszerek utólagos szabályozására minimális épület- és fűtési/hűtési rendszer átalakítás mellett.

Termékismertető
Műszaki adatok
Tovább
Termék kártya
Kapcsolódó hírek
Fűtési zónaszabályozás Honeywell evohome rendszerrel
Fűtési zónaszabályozás Honeywell evohome rendszerrel
Ideális megoldás fűtési hőmérséklet szabályozására különböző rendeltetésű épületekben
Fűtési zónaszabályozás Honeywell evohome rendszerrel
Kategóriák
Fűtésszabályozók
Fűtésszabályozók
Fűtéstechnika, vízellátás, vízkezelés
Fűtéstechnika, vízellátás, vízkezelés
Épületgépészet
Épületgépészet
Épületszerkezetek

Nyílászáró, szigetelés, burkolat, ...

Épületgépészet

Kazán, klíma, légkezelő, szaniter, ...

Épületvillamosság

Elosztó, lámpa, tűzjelző, kamera, ...

Berendezések

Utcabútor, targonca, irodabútor, ...

Eszközök

CAD szoftver, hőkamera, vésőgép, ...