Épület szennyvízelvezetése RAUPIANO lefolyórendszerrel

Megoldás szennyvízelvezető rendszerek zajcsillapítására

Az elmúlt években több felmérés hasonló eredményt hozott, miszerint a lakókörnyezetünkben fellépő zavaró tényezők közül a zaj az emberek közel 60%-át zavarja. 2014 tavaszán a híradásokban többször hallhattunk stratégia zajtérkép készítéséről. Ez a térkép mutatja meg, hogy a főváros pontjai milyen zajosak az egyes napszakokban. A szakemberek szerint azért fontos ez az adat, mert a légszennyezés után a zaj a környezeti károk legfőbb forrása.

A zaj olyan környezeti tényező, amely jelentősen befolyásolja mindennapjainkat, közérzetünket és teljesítőképességünket. A zaj megítélése részben az egyénen múlik. A családtagunk által keltett zaj sokszor fel sem tűnik, míg a szomszédból érkező zaj zavarólag hat. A zavaró hatás mértékét ráadásul egyéni szempontok vagy egészségügyi állapot is befolyásolja.

Mindezek ismeretében elmondható, hogy soha annyi erőfeszítést nem tettek a zaj csillapítására, mint napjainkban. Speciális zajvédő falszerkezetek, ajtók, ablakok akadályozzák meg a zaj bejutását a lakásokba. A megfelelően zajcsillapított nyugodt környezetben viszont az is hallhatóvá válik, ami korábban nem volt érzékelhető. Ilyen az ivóvíz vagy a gravitációs szennyvíz hálózatban áramló közegek által keltet zaj. Ezért fontos ismernie az épületgépész szakembernek, hogy milyen zajcsillapítási alternatívák léteznek ezen áramlási zajok hatásos megszüntetésére.

Zajvédelmi követelmények:
Lakóépületek zajvédelmi követelményekről és határértékekről a DIN 4109 (Magasépítési zajvédelem) szabvány és a VDI 4100 (Lakások zajvédelme) irányelv rendelkezik. (1. táblázat)

A DIN 4109 szabvány olyan zajvédelmi szintet követel meg, amelyet a zaj okozta egészségkárosodás miatt kell betartani. A szabványban meghatározott követelmények az idegen lakóterületek zajvédelemre szoruló helyiségeire vonatkoznak. Ide tartoznak a hálószobák, lakószobák, irodák, rendelők stb. Saját lakóterületre vonatkozóan nincsenek előírt követelmények, a vízellátó és szennyvízelvezető rendszerekre azonban együttesen max. 30 dB(A) érték van meghatározva.

A VDI 4100 előírás szigorúbb követelményeket támaszt. 3 zajvédelmi fokozatot különböztet meg épülettípustól függően, és figyelembe veszi a saját lakóterületet is. Az I. zajvédelmi fokozat értékeit a DIN 4109 szabványból vették át azzal a céllal, hogy a lakókat megvédjék a túlzott zajhatástól. Ennek a zajszintnek a betartása azonban még nem jelenti azt, hogy a kívülről érkező vagy a szomszédos helyiségből, lakásból beszűrődő zajok nem hallhatóak. A III. zajvédelmi fokozat betartásakor viszont már biztosítható a lakók nyugalma: még a hangos beszéd is csak fele olyan hangosnak érzékelhető, mint a II. zajvédelmi fokozatban, a kívülről érkező zaj pedig alig érzékelhető. Ez az irányelv bár nem kötelező, de napjainkban mindenképpen iránymutató.
1. táblázat
Zajforrások és azok keletkezése a lefolyócsövekben
Épületen belül az egyik legjelentősebb zajforrást a szaniter berendezések és a hozzájuk tartozó gravitációs lefolyórendszerek jelentik. Jellemzően a különböző töltési, beömlési, és ütközési zajok a legfeltűnőbbek. Ezen zajok nagyságáért a megfelelő kialakítás mellet a rögzítési mód is felelős.

A vivőközeg függvényében különbséget teszünk léghang és testhang között. Léghangról akkor beszélünk, ha egy zajforrás által keltett hang közvetlenül a levegő közvetítésével terjed. Testhangnál a hangterjedés először egy szilárd tárgyon keresztül történik, majd a tárgyban rezgések keletkeznek, amelyek léghangként terjednek tovább. (1. ábra)

A szennyvízelvezető rendszerekben mind a léghang, mind a testhang zajforrást jelent. A lefolyócső fala a benne lévő folyadék áramlása következtében rezgésbe jön. Ezt a rezgést a cső faláról léghang formájában érzékeljük. A csőmegfogásoknál a csillapítatlan rezgések átadódnak az épületszerkezetnek, amin keresztül a zaj továbbterjed és léghang formájában zajforrásként jelentkezik az épületek más részein is.
1. ábra
Léghangok csillapítása gravitációs lefolyócsövekben
A léghangok csökkentésében legnagyobb szerepet a cső anyaga és annak tömege játszik. Jelenleg a piacon hangszigetelt lefolyócsőként forgalomba kerülő csövek különbözőek. Vannak egy-, két- és háromrétegű csövek is. Ezen csövek sűrűsége 1 - 1,9 g/cm³ között változik. Egy átlagos, nem hangszigetelt PP cső sűrűsége 0,9 g/cm³.

A REHAU RAUPIANO LIGHT és RAUPIANO PLUS csövek esetén háromrétegű kialakítás, külső-belső polipropilén réteg és egy speciális zajelnyelő töltőanyag adja a megnövelt súlyt. Ez biztosítja a rezgések csillapítását a csőfalon és a léghangok csökkenését (2. ábra).
2. ábra REHAU RAUPIANO cső szerkezete
Fontos az is, hogy ne csak a cső, hanem az idomok is tartalmazzanak töltőanyagot. A REHAU rendszermegoldásánál az idomok speciális kialakítást kapnak. (3. ábra) Az ívek falvastagsága megnövelt az irányváltás helyén, ami így további zajcsökkenést eredményez a hálózatokban.
3. ábra REHAU RAUPIANO idom
A zajcsillapításért sokat tehetünk jó tervezési ötlettel is. Ha az ejtő vezetékek alján kialakuló zajt szeretnénk csökkenteni, akkor megoldás lehet könyök helyett két 45°-os idomot alkalmazunk. További zajcsökkenést érhetünk el, ha az idomok közé egy 25 cm-es egyenes, nyugalmi szakaszt iktatnunk be.
Testhangok csillapítása gravitációs lefolyócsövekben
A testhangok úgy keletkeznek a szennyvízelvezető rendszerekben, hogy az áramló közeg rezgésbe hozza a cső falát. Ez a rezgés a rögzítő elemeken keresztül átadódik az épületszerkezetnek, ahol a rezgés továbbterjed és léghang formájában zajforrásként jelentkezik az épületek más részein is.

Eszerint a rögzítéstechnikának különös jelentősége van a kialakításnál, mivel ez teremti meg az összeköttetést a csőrendszer és az épületszerkezet között. A hangcsillapított lefolyócsövek gyártói nem mind kínálnak rendszereket, vagyis a csővezeték mellé nem ajánlanak zajcsillapított rögzítéstechnikát, pedig ezzel tovább növelhetnék a zajcsillapítás eredményességét.

A REHAU úgy gondolja, hogy hatékony zajcsillapítás csak a léghangok és a testhangok együttes csillapításával érhető el, ezért a kínálatban a csővezeték mellet egy szabadalmaztatott rögzítéstechnika is megtalálható. A szabadalmaztatott rögzítéstechnika egy támasztó és fix bilincsből álló speciális duplabilincs. (4. ábra)
4. ábra Szabadalmaztatott rögzítéstechnika
A cső és a fal közötti kapcsolatot egy lazán érintkező támasztóbilincs jelenti. A csövet a támasztóbilinccsel fix, rögzítés nélkül érintkező rögzítőbilincs tartja a helyén. A cső, a rögzítés és az épületszerkezet ezen messzemenő mechanikai szétválasztásával a testhangok átvitele a lehető leghatékonyabban kerül így kiküszöbölésre.
Fontos azonban megjegyezni azt is, hogy a hanghidak csökkentik a hangszigetelő rendszer hangcsillapító hatását. Ezért kerülni kell a csővezeték szerelőfallal és az épületszerkezettel való közvetlen érintkezését is.

Zajcsillapítás mértéke
A zajcsillapító képesség hatásosságának meghatározása céljából a stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet (IBP) a RAUPIANO PLUS és a RAUPIANO LIGHT lefolyórendszereket a DIN EN 14366 "Szennyvízelvezető rendszerek által kibocsátott zajok merése próbapadon" szabványban meghatározott követelmények alapján ellenőrizte. Ennek során a valóságot hűen utánzó, szabványos rendszer felépítésének keretében zajtechnikai vizsgálatokat végeztek. A vizsgálatok során egy többtagú háztartás gyakorlati életben szokásos különböző térfogatáramait vették alapul. A vizsgálatok eredményei kimutatták, hogy mindkét rendszer esetében a zajszint nem haladta meg a DIN 4109 szabványban meghatározott minimális 30 dB(A) érteket. Beigazolódott az is, hogy a RAUPIANO PLUS hangszigetelő rendszer olyan értékeket ért el, amelyek a sokkal szigorúbb VDI 4100 irányelv maximális követelményei (III. zajvédelmi fokozat; max. 20 dB(A)) alatt vannak.
5. ábra Mérési eredmények testhangcsillapító támasztórögzítéssel (forrás: stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet, vizsgálati eredménye)
Összefoglalásként kijelenthető, hogy csak az optimalizált csőalapanyag, a rögzítéstechnika és a rendszerkialakítás együttes eredménye egy olyan zajcsillapító hatás, amely megfelel még a VDI 4100 legszigorúbb követelményeinek is, így biztosítva a lakók lehető legnagyobb mértékű nyugalmát, és a lakásvásárlók egyre növekvő igényeit is.
A REHAU RAUPIANO lefolyórendszerrel kapcsolatban további információért kattintson a hír alatti termékképre, amennyiben árajánlatot, bővebb tájékoztatást vagy katalógust szeretne kérni a REHAU Kft. munkatársától, használja a megfelelő gombot.

A hírben szereplő termékek

 
RAUPIANO PLUS és RAUPIANO LIGHT hangcsillapító lefolyórendszer

A RAUPIANO PLUS lefolyórendszer teljesíti a zajvédelemmel kapcsolatos VDI 4100 szabvány szerinti legmagasabb követelményeket, és messzemenően megakadályozza a zavaró lefolyózajt. A 20 dB(A) alatti zajszinttel a rendszer már most megfelel a jövő kihívásainak. A három funkcionális réteg gondoskodik a biztonságos lefolyásról, elnyeli a zajt és akár -10 °C-on is biztos csőfektetést biztosít. Hidraulikusan optimalizált idomok gondoskodnak az optimális vízelvezetési teljesítményről és az alacsony lefolyózajról. A speciális, szabadalmaztatott rögzítőbilincsek hatékonyan csökkentik a testhangot. Erősített falú ívek gondoskodnak a tömegről ott, ahol a legfontosabb a zajcsökkentés. Forróvízálló, vegyszerálló és korróziómentes. Központi porszívó vezetékeként használható, számos tartozékkal.

Termékismertető
Műszaki adatok
Tovább
Termék kártya

Kategóriák

Lefolyócsőrendszerek
Lefolyócsőrendszerek
Csőrendszerek, idomok, folyókák
Csőrendszerek, idomok, folyókák
Épületgépészet
Épületgépészet

Épületszerkezetek

Nyílászáró, szigetelés, burkolat, ...

Épületgépészet

Kazán, klíma, légkezelő, szaniter, ...

Épületvillamosság

Elosztó, lámpa, tűzjelző, kamera, ...

Berendezések

Utcabútor, targonca, irodabútor, ...

Eszközök

CAD szoftver, hőkamera, vésőgép, ...