Energiahatékony páralecsapódás elleni védelem az új weimari Bauhaus múzeumban

A műszaki központban a mechanikus behatásoknak kitett területeken a szigetelőanyagokat Okabell burkolattal látták el (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)

Az új épületben számos helyen alkalmazták az Armacell termékeit

A múzeumokban a klímatechnikának a legmagasabb követelményeket kell teljesítenie: kellemes légkört teremteni a nagy számú látogató számára a kiállítótermekben, folyamatosan egyenletes hőmérsékletet és légnedvességet a kiállított műalkotások számára, és mindezt a lehető legkevésbé látható és hallható módon. Döntő jelentőségű emellett a berendezések energia- és költséghatékonysága is. Mint azt az új weimari Bauhaus múzeum példáján is láthatjuk, a műszaki szigetelés döntő szerepet játszik egy fenntartható klimatizálási koncepció kialakításában.

Új formában a modern művészet Weimarban: A weimari új Bauhaus-Múzeum (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)
Új formában a modern művészet Weimarban: A weimari új Bauhaus-Múzeum (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)
Új formában a modern művészet Weimarban: a weimari új Bauhaus-Múzeum. (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)

Impozáns építészet

A modern művészetek egy új megjelenése Weimarban: 100 évvel a Walter Gropius általi megalapítása után a Bauhaus egy jelentőségteljes helyszínre tér vissza a türingiai nagyvárosba. Az új Bauhaus-múzeummal Weimar látványosan lépett be a Bauhaus-városok sorába. A múzeum a korai Bauhaus szellemében épült, melyet 1919-ben Weimarban alapítottak és 1925-ig volt a városban található. 

Heike Hanada minimalista betonkockája öt térszinten, melyek részben kétszintes nyitott tereken keresztül folynak át egymásba, 2000 m² kiállítási területet nyújt. Az önhordó homlokzat 20 centiméter vastag látszóbeton készelemekből áll, melyeket a hordozó külső falazattól szigetelésre szolgáló hátsó szellőzéssel lapoltak egymásra. Napnyugtakor az üvegkerámia csíkok mögött elhelyezkedő 24 vízszintes LED-csík hatásosan világítja ki az épület homlokzatát. A feltűnő homlokzat mellett az "égi lépcsők", a harmadik emeletről a földszintre visszavezető lépcsősor, valamint az integrált épülettechnikával felszerelt feltűnő bordás beton mennyezetek számítanak építészeti szenzációnak.

Legmodernebb fűtési- és hűtési technika

Az új építésű múzeumépület mintegy 6000 m² bruttó szintterülettel az épülettechnika tervezésében jelentett kiívásokat. Egyedülálló a kifejezetten az épülethez fejlesztett gázmotoros hőszivattyúk légvezető rendszerének megvalósítása. Mivel ezeket a gépeket a helyszínen kültéren nem lehetett telepíteni, a hőtermelő berendezést a Weimarhalle épülettel szemben álló műszaki tornyában alakították ki. Egy 70 méter hosszú távhűtési- és távhő vezeték látja el a Bauhaus-múzeumot meleggel, illetve hideggel.

Az ArmaFlex szigetelőanyagok alacsony hővezető képessége és magas párazáró ellenállása által a berendezések hosszú távon is biztos védelmet kapnak a lecsapódó pára és az energia-veszteségek ellen (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)
Az ArmaFlex szigetelőanyagok alacsony hővezető-képessége ( -értéke) és magas párazáró ellenállása (µ-értéke) által a berendezések hosszú távon is biztos védelmet kapnak a lecsapódó pára és az energia-veszteségek ellen (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)
Az ArmaFlex szigetelőanyagok alacsony hővezető képessége és magas párazáró ellenállása biztosítja a berendezések hosszú távú védelmét a lecsapódó pára és az energiaveszteségek ellen. (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)

A bordás beton mennyezeteket az akár öt méter magas termekben meleg- és hidegtároló anyagként használják. A fűtő- és hűtővizes csővezetékek beépítésével ezek a szerkezetek az épület hűtéséhez és az épület alapvető hőtehetetlenségéhez járulnak hozzá. Az épületszerkezetek termikus aktiválását előre gyártott félkész elemekkel valósították meg a bordás mennyezetben. Míg a bordáknak alulról jól láthatónak kell maradniuk, a szellőző-, fűtő- és hűtőrendszer műszaki installációi egy fix álmennyezetben helyezkednek el láthatatlanul.

Állandó teremklíma

A szellőzésnek és klimatizálásnak a Bauhaus-múzeumban sokféle feladata van: a látogatókat folyamatosan friss levegővel kell ellátni, a légzésből adódó szén-dioxidot, párát és a belső tárgyak kipárolgását el kell vezetni, a légnedvességet szabályozni kell és a por bejutását meg kell akadályozni. A klímatechnikának állandó feltételeket (hőmérséklet és relatív páratartalom) kell biztosítania, miközben energia-hatékonyan kell üzemelnie. Ezért a lehető legkisebb külső légcserére törekedtek. Más múzeumokkal összehasonlítva így csekélyebb légváltást és ezáltal csekélyebb energiaigényt lehetett elérni.

A por- és szálmentes szigetelőanyag akár szűkös helyviszonyok között is egyszerűen és gyorsan telepíthető (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)
A por- és szálmentes szigetelőanyag akár szűkös helyviszonyok között is egyszerűen és gyorsan telepíthető (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)
A por- és szálmentes szigetelőanyag akár szűkös helyviszonyok között is egyszerűen és gyorsan telepíthető. (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)

Kifinomult hűtéstechnika

A távhűtő rendszer a primer oldalon 7/13 °C hőmérsékletű az előremenő, illetve visszatérő ágban. A Bauhaus Múzeum műszaki központjában található átadó állomásba való betáplálást követően a rendszer a szekunder oldalon különböző hőmérsékleti szinteken működik: a klímaberendezések hidegvíz-ellátásaként 8/14 °C hőmérsékleten, az épületszerkezetek hidegvíz-ellátásában 16/19 °C hőmérsékletekkel és az elektrotechnikai terek szellőztető készülékeinek betáplálásához 14/19 °C hőmérséklettel. Két klímazónát határoztak meg: a teljesen klimatizált kiállítóteret precíziós klimatizálási követelményekkel és a multifunkciós felhasználású területeket, mint pl. egy műhelyszobát a látogatók számára, egy konferenciatermet, egy kávézót és egy múzeumi emléktárgy boltot. A klímaterv egy, a klímaviszonyok állandóságát illető magas követelményeket is teljesítő klímaberendezésen, egy központi frisslevegő-előkészítő berendezésen és két utánuk kapcsolt zónás klímaberendezésen nyugszik. Emellett egy még alacsonyabb hidegvíz hőmérsékletek előállítására képes hűtőgép segítségével egy második, különálló hidegvízkört is létrehoztak 3,5 °C előremenő vízhőmérséklettel a kiállítóterek levegőjének kiszárításához. A külső levegő- és továbbmenő levegő csatornák a tetőről, 28 méter magasságból két különálló csatornán keresztül futnak a műszaki központba.

Energiahatékony hidegszigetelés

A hidegvizes vezetékek, valamint a frisslevegő- és az átszellőztető légcsatornák szigetelésére az erfurti HKL Ingenieure tervezőiroda szintetikus kaucsuk szigetelést írt elő. A zárt cellás szigetelőanyag a berendezés érintett részein a páralecsapódást akadályozza meg és minimálisra csökkenti az energia-veszteségeket. Mint a Fraunhofer Intézet egy friss tanulmánya is megerősítette, a rugalmas elasztomer alapú szigetelőanyagok igen védettek az átnedvesedés ellen. A műszaki szigetelések számára a páralecsapódás az első számú ellenség: ha a vezetékek külső felületén nedvesség csapódik le, vagy a vízgőz kívülről akadály nélkül hatol a szigetelés belsejébe, a szigetelőrendszer megbukott.

Az igazán veszélyes a nedvesség behatolása esetében, hogy a folyamat láthatatlanul megy végbe. A lecsapódó pára a szigetelés alatt a cső felületére rakódik le. A meghibásodást legkorábban már csak akkor lehet észrevenni, amikor a szigetelőanyag már annyira átnedvesedett, hogy az álmennyezetről is víz csepeg, vagy a csővezeték felületén jég képződik. Ha a nedvesség behatol a szigetelésbe, az energia-veszteség növekszik, a szigetelés alatt korrózió alakulhat ki, penészgombák növekedhetnek és mindezek következtében magas javítási és járulékos költségek keletkeznek. A szigetelőhatás gyorsan lecsökken és hosszú távon tekintve a szigetelőanyag teljesen elveszti funkcióját.

A központi kérdés a szigetelőanyagok kiválasztásakor az, hogy maga a szigetelőanyag mennyire védett a nedvesség-felvételtől. Míg a szokványos szigetelőanyagoknál a párazár egy vékony, könnyen sérülő fóliában testesül meg, az elasztomer alapú szigetelőanyagok esetében egy ún. "beépített párazár" látja el ezt a feladatot. Ennek páradiffúziós ellenállása a szigetelés teljes vastagságában – légcelláról légcellára – épül fel. Alacsony hővezető-képességének és a magas párazáró ellenállásnak (µ-érték) köszönhetően az AF/ArmaFlex hosszú távon optimalizálja a termikus rendszerek energia-hatékonyságát is. "A hideg közegű vezetékekhez alapvetően magas párazáró képességű szintetikus kaucsukot írunk elő. Az elasztomer alapú szigetelőanyagok megbízható védelmet nyújtanak a páralecsapódás ellen és kiemelkedően felhasználóbarát tulajdonságúak. Kifejezetten a szűk helyen való nagy felhasználási sűrűségű installációk esetében biztosít mindez jelentős előnyöket", magyarázzák a HKL Ingenieure tervezőiroda felelős építési ellenőrei.

A vezetékek tűzlezárására a HKL Ingenieure tervezőiroda a zárt cellás, hőre táguló hatású ArmaFlex Protect anyagot írta ki (Fotó: Armacell saját)
A vezetékek tűzlezárására a HKL Ingenieure tervezőiroda a zárt cellás, hőre táguló hatású ArmaFlex Protect anyagot írta ki (Fotó: Armacell saját)
A vezetékek tűzlezárására a HKL Ingenieure tervezőiroda a zárt cellás, hőre táguló hatású ArmaFlex Protect anyagot írta ki.

Biztonságos tűzszakasz határok

A vezeték födémáttöréseinek tűzlezárásához a tervezőiroda egy szintén zárt cellás, rugalmas, elasztomer alapú, hőre táguló funkcióval rendelkező szigetelést írt ki. A tűzgátló funkciójú ArmaFlex Protect szigetelőanyaggal szinte minden vezetékfajta különösebb kiegészítő munkafolyamat nélkül lezárható. A rugalmas, elasztomer alapú hab már jól bevált tulajdonságait egy hőre táguló funkcióval rendelkező szigetelőréteg-képző anyaggal kombinálva a termék 90 perces tűzgátló hatást valósit meg és akadályozza meg a tűz tovaterjedését a szomszédos tűzszakaszokra. Ezzel egyidejűleg a tűzgátló rendszer hatékony termikus szigetelést és biztonságos páralecsapódás elleni védelmet is biztosít. A tűzvédelmi rendszer ugyanolyan egyszerűen telepíthető, mint bármely más elasztomer szigetelőanyag.

A gothai Isoliertechnik Brömme GmbH évtizedek óta eredményesen használja az ArmaFlex termékeket; a fotón: Grit Brömme ügyvezető Jörg Hasse-val, az Armacell munkatársával (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)
A gothai Isoliertechnik Brömme GmbH évtizedek óta eredményesen használja az ArmaFlex termékeket; a fotón: Grit Brömme ügyvezető Jörg Hasse-val, az Armacell munkatársával (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)
A gothai Isoliertechnik Brömme GmbH évtizedek óta eredményesen használja az ArmaFlex termékeket; a fotón: Grit Brömme ügyvezető Jörg Hasse-val, az Armacell munkatársával. (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)

Egyszerű és gyors telepítés

A Bauhaus-múzeum szigetelési munkáival a gothai Isoliertechnik Brömme céget bízták meg. Jörg Ortlam építésvezető csapata DN15-től DN100 méretig terjedő hidegvizes vezetékeket szigetelt AF/ArmaFlex AF-4 csőhéjakkal, valamint a frisslevegő és az átszellőztető légcsatornákat 19 mm vastagságú AF/ArmaFlex lemezekkel. A teljesen klimatizált épület belsejében található, hővisszanyerés nélküli átszellőztető vezetékek azonban szigetelés nélkül maradtak. Az ívek, T-idomok, csőperemek, lezárószelepek csőcsonkok és végdarabok szigetelésére szolgáló idomokat a szigetelők méretre szabva közvetlenül a helyszínen készítették el.

A szigetelés kivitelező cég méretre szabott idomokat készített a beépítési helyszínen (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)
A szigetelés kivitelező cég méretre szabott idomokat készített a beépítési helyszínen (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)
A szigetelés kivitelező cég méretre szabott idomokat készített a beépítési helyszínen. (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)

A műszaki központban a mechanikus behatásoknak kitett helyeken, valamint az összes szigetelt kültéri vezetéket a szigetelés felhelyezése után lemezburkolattal látták el. Ezeken a területeken a szigeteléseket az Armacell Okabell-termékcsaládjából származó, tűzihorganyzott acéllemezekkel burkolták be. A 22-től 89 mm-ig terjedő vezetékek tűzlezárására a szerelők ArmaFlex Protect csőhéjakat használtak 19-től 25 mm-ig terjedő szigetelés-vastagsággal. "Az ArmaFlex szigetelőanyagokat már évtizedek óta nagy sikerrel alkalmazzuk. A por- és szálmentes szigetelőanyag szűk telepítési környezetben is egyszerűen és gyorsan telepíthető. A ragasztó tökéletesen egészíti ki a szigetelőanyagot és ezáltal még a bonyolultabb idomok is könnyen és gyorsan elkészíthetők akár a helyszínen is", foglalja össze Jörg Ortlam tapasztalatait a rugalmas elasztomer szigetelőanyaggal. Kereken 200 napig dolgozott a Brömme cég két, néha háromfős szigetelőcsapata 2018 júniusától ez év nyaráig az építkezésen.

Az ArmaFlex ragasztó a leghatékonyabban egészíti ki az ArmaFlex szigetelőanyagot (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)
Az ArmaFlex ragasztó a leghatékonyabban egészíti ki az ArmaFlex szigetelőanyagot (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)
Az ArmaFlex ragasztó a leghatékonyabban egészíti ki az ArmaFlex szigetelőanyagot. (Fotó: Klassik Stiftung Weimar)

Az új Bauhaus-múzeummal a klasszicista város egy újabb vonzó látványossággal rendelkezik a városba látogatók számára. Három hónappal a 2019 áprilisi megnyitó után a múzeum már a 100 000. látogatóját köszönthette és a látogatók hada azóta sem csökken.

A hírben szereplő termékek
AF/Armaflex flexibilis szigetelőanyag
 
AF/Armaflex flexibilis szigetelőanyag

Rugalmas szigetelőanyag, kiemelkedő minőséget képvisel a páralecsapódás megakadályozásában – mely köszönhető az alacsony hővezetési tényezőnek illetve a magas páradiffúzió ellenállási tényezőnek. Az egyedülálló mikrocellás szerkezetének köszönhetően, az AF/Armaflex® könnyedén és rendkívül gyorsan szerelhető.

Termékismertető
Műszaki adatok
Tovább
Termék kártya
ArmaFlex Protect tűzgátló csőszigetelés
 
ArmaFlex Protect tűzgátló csőszigetelés

Rugalmas, tűzzáró szigetelés éghető és nem éghető csövek tűzálló falakon és födémeken történő átvezetéséhez. Alkalmas nem gyúlékony meleg/hideg ivóvíz, fűtő és fagyasztó csövekhez 326mm-ig, illetve gyúlékony csövekhez 75 mm-ig.

Termékismertető
Műszaki adatok
Tovább
Termék kártya
Kategóriák
Passzív tűzvédelmi termékek
Passzív tűzvédelmi termékek
Épületgépészeti hőszigetelések, hangszigetelések
Épületgépészeti hőszigetelések, hangszigetelések
Tűzoltó rendszerek, passzív tűzvédelmi termékek
Tűzoltó rendszerek, passzív tűzvédelmi termékek
Hőszigetelések, hangszigetelések
Hőszigetelések, hangszigetelések
Épületgépészet
Épületgépészet
Épületszerkezetek

Nyílászáró, szigetelés, burkolat, ...

Épületgépészet

Kazán, klíma, légkezelő, szaniter, ...

Épületvillamosság

Elosztó, lámpa, tűzjelző, kamera, ...

Berendezések

Utcabútor, targonca, irodabútor, ...

Eszközök

CAD szoftver, hőkamera, vésőgép, ...