Épületek energetikai felújításának optimalizálása

Bausoft WinWatt programcsomag optimalizáló modullal

Az épületek energetikai felújítása nagyon sokrétű lehet, ezért fontos, hogy valamennyi lehetőséget megvizsgálva válasszák ki az adott feladatnál optimális megoldást.
Nézzük azonban először azt, hogy egyáltalán milyen motivációk vannak, amelyek a felújításra ösztönöznek valakit:
  • Talán a legfontosabbak egyike a kényszer. A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet tartalmazza a számítási módszert, a követelményértékeket az újonnan épülő és felújításra kerülő épületekre vonatkozóan. A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai tanúsításának szabályai mellett az érintett épületek körét írja elő. Mindkettő Európai Uniós előíráson alapul, és a cél az, hogy a legnagyobb energiafogyasztású szektorban, az épületállománynál lehessen energia megtakarító intézkedéseket elérni.
  • Ugyanilyen fontos motiváció lehet az épület üzemeltetőjének felismerése, hogy a növekvő energiaárak, épület üzemeltetési költségek emelkedésének hatékony ellenszere lehet ez az intézkedés. Sok esetben rövid idő alatt megtérülő beruházásokról lehet beszélni, tehát gazdaságilag is megalapozottak ezek az intézkedések. Ezt a motivációt erősítheti, ha pályázati pénzekkel a megtérülési időket tovább lehet csökkenteni.
  • Az épület leromlott állaga amúgy is megköveteli a rekonstrukciót, ez egybe köthető az energetikai rekonstrukcióval is. Így olyan intézkedések is megtörténhetnek, amelyek önmagukban energetikailag nem eléggé hatékonyak. Általában 20÷30 évenként szükséges egy épület rekonstrukciója, tehát hazánkban számos olyan épület van, amely megérett erre a feladatra.
  • A lakók magasabb komfortigénye is kiválthatja ezt a döntést.
  • A lakók környezettudatos gondolkodása eredményeként megújuló energiaforrások alkalmazása kapcsán történik energetikai felújítás.
Optimalizálás
A WinWatt programcsomag energetikai moduljához kifejlesztett optimalizáló eljárás feladata a többféle variáció együttes menedzselése. A programrész feladata, hogy az energetikai számítást valamennyi lehetséges variációra végrehajtva, lehetőséget nyújtson az egyes beavatkozások hatásának elemzésére.
A modul 1. képernyőjének (1. ábra) bal felső táblázata az épület külső határoló szerkezeteinek összefoglaló táblázata. Ebben nyomon követhető, hogy az egyes szerkezetek felülete mennyi, mekkora az AU-érték, illetve a teljes transzmissziós részből mekkora részt képvisel. Ez utóbbi jól jelzi, hogy mely szerkezeteknél érdemes beavatkozni.
A szerkezet változtatások kezelésére szolgáló táblázat
A szerkezet változtatások kezelésére szolgáló táblázat

1. ábra A szerkezet változtatások kezelésére szolgáló táblázat

A szerkezetek rétegrendjét leíró felületen lehetőség van a számításba kerülő beavatkozások új tervezett rétegrendjének megadására, majd a beavatkozások adott szerkezethez való rendelésére. A képernyőkép bal oldali táblázatának utolsó oszlopában látható, mely szerkezethez hány lehetséges alternatíva van megadva. Jelen példában a külső fal szigetelés 4 különböző vastagsággal szerepel. A jobb oldali táblázatban a külső fal szigetelésének ára, az azzal elérhető fajlagos csökkenés követhető nyomon. Továbblépve a gépészeti rendszerek változtatását leíró oldalra (2. ábra), ismét a rekonstrukciók alternatívái vannak megadva.
A gépészeti rendszerek változtatásának kezelésére szolgáló táblázat
A gépészeti rendszerek változtatásának kezelésére szolgáló táblázat

2. ábra A gépészeti rendszerek változtatásának kezelésére szolgáló táblázat

A példában szereplő 15 lakásos társasházban egyedi kombi gázkazános rendszerek vannak. Az egyik rekonstrukciós javaslat a kazánok cseréje kondenzációs kazánra, ami mind a fűtési rendszert, mind a használati melegvíz készítést befolyásolja. Másik alternatíva a helyiségenkénti szabályozás biztosítása termosztatikus szelepekkel, míg a harmadik változatban mindkettő együttesen szerepel. Az átalakítások becsült költségét itt is meg kell adni.
Ezután következik az energiahordozók árának és a fajlagos CO2 kibocsátások megadása (3. ábra).
Az energiahordozók költsége és CO2 kibocsátása
Az energiahordozók költsége és CO2 kibocsátása

3. ábra Az energiahordozók költsége és CO2 kibocsátása

Innen továbblépve a program valamennyi lehetséges variációt végigszámolja, a számítási eredményeket táblázatosan jeleníti meg (4. ábra).
Az optimalizálás eredményeit bemutató táblázat
Az optimalizálás eredményeit bemutató táblázat

4. ábra Az optimalizálás eredményeit bemutató táblázat

A táblázatban az adott variáció rövid jelzést kap, amelynek kifejtése a jobb oldalon látható. A kijelölt variációnál a program 3 beavatkozást vizsgált, a külső fal és pincefödém szigetelése mellett a termosztatikus szelepek cseréjét.
A táblázatban az egyes variációk beruházási költsége, a becsült éves üzemeltetési csökkenés, a megtérülési idő, a CO2 kibocsátás csökkenése, és az elérhető energetikai besorolás jelenik meg.
Lehetőség van különböző szempontok szerinti sorba rendezéssel, törlésekkel a fontosnak ítélt alternatívák kigyűjtésére.
Az optimális alternatíva kiválasztása a felhasználó feladata, mert az optimalizálásnál nem csupán a gazdasági kérdés, a megtérülési idő lehet szempont. Vannak állagromlás miatt elkerülhetetlen beavatkozások, illetve azt is szem előtt kell tartani, hogy az épület milyen energetikai besorolású lesz a beavatkozás után. Ez egyrészt azért érdekes, mert ez az ingatlan árát növelő tényező, másrész egyes pályázatoknál elvárás adott minőségi osztály elérése.

Összefoglalás
Egy olyan technikai megoldást lett bemutatva, amely az energiafogyasztás viszonylag bonyolult folyamatát kezeli. Fontos szempont, hogy a felhasználó valamennyi lehetséges alternatívát rövid idő alatt megvizsgálhatja, majd ezek közül választhatja ki az optimálist. Ez a munkafolyamat a megrendelő érdekeit szolgálja, mert a számára legjobb megoldás remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a továbbiakban alacsonyabb energiafelhasználással, esetleg magasabb komfort mellett tudja az épületét üzemeltetni.
Ha a WinWatt optimum modullal kapcsolatban további információt szeretne kérni a Bausoft Pécsvárad Kft. munkatársától, használja az Információkérés gombot.
A hírben szereplő termékek
WinWatt fűtéstechnikai programcsomag
 
WinWatt fűtéstechnikai programcsomag

A program egy moduláris felépítésű fűtéstechnikai tervező program, egyes változatai több-kevesebb modult tartalmazhatnak, az igényektől függően. A szerkezetek rétegfelépítéséhez egy rendezett, alapvetően feltöltött, de a felhasználó által is bővíthető anyag adatbázis nyújt segítséget.

Termékismertető
Tovább
Termék kártya
Kategóriák
Általános épületgépészeti és épületvillamossági szoftverek
Általános épületgépészeti és épületvillamossági szoftverek
Szoftverek, plotterek
Szoftverek, plotterek
Eszközök
Eszközök
Épületszerkezetek

Nyílászáró, szigetelés, burkolat, ...

Épületgépészet

Kazán, klíma, légkezelő, szaniter, ...

Épületvillamosság

Elosztó, lámpa, tűzjelző, kamera, ...

Berendezések

Utcabútor, targonca, irodabútor, ...

Eszközök

CAD szoftver, hőkamera, vésőgép, ...