proidea.hu online termékinformációs katalógus

Beton zsugorodásának csökkentése


2019. május 02.

Megfelelő technológiával akár egy 1000 m²-es padló is elkészíthető vágott fuga nélkül

Napjainkban folyamatosan változnak, szigorodnak a különböző előírások, elvárások, összhangban a tartósság szemléletű építési kultúrával, ami tetten érhető a szabványainkban is. Ebből a meggondolásból foglalkoznak egyre inkább az építőipari szereplők a beton tartósságának kérdésével. A beton, mint építőanyag viselkedésének hosszú távú megváltoztatása az egyik lehetőség a tartós szerkezetek építésére.

Ennek a szemléletnek a terjedése igényli folyamatosan a betontechnológiában is a mind újszerűbb megoldásokat. Közismert, hogy ma már nem elsősorban a statikai igénybevételek szerint kell elkészíteni egy betonszerkezetet, hanem az élettartama során a szerkezetet érő környezeti körülményeket is figyelembe kell venni a betonminőség meghatározásakor. Mindezek azt a célt szolgálják, hogy a beton várható élettartama ténylegesen elérje a tervezettet.
Fontos tehát átgondolni, hogy mely tényezők befolyásolják a beton tartósságát? Az összetevők helyes megválasztásához jó irányt mutat a betonszabvány, de az abban foglaltak csak ajánlások és a kiadáskor meglévő ismeretanyagra támaszkodnak. Fontos kérdés például a szerkezetek repedésektől való védelme. Alkalmazunk is ilyen ökölszabályokat a repedések elkerülésére: cementfajta, Dmax, repedéskorlátozás vasalással/feszítéssel, utókezelés, ám ezek nem minden esetben elégséges intézkedések.
Pedig a repedések megjelenése igen erőteljes mértékben befolyásolja a szerkezet használhatóságát, élettartamát. Gondoljunk csak példaként egy magas raktári ipari padlóra amely össze-vissza van repedve és billegnek rajta a targoncák, és csak tovább repednek a hatalmas terhektől. Vagy egy megrepedt szennyvizes műtárgyra, ahol a szennyvíz nap, mint nap mossa a vasbetétek felületét.

Jelen írás célja, hogy a zsugorodást, mint elkerülhetetlen repedési okot vegye górcső alá.

Mi az a zsugorodás?
Erre igen röviden lehet válaszolni. A beton zsugorodása a beton lineáris rövidülése. A beton a környezete nedvességtartalmától függően száradáskor zsugorodik, átnedvesedve duzzad. A zsugorodás a betonnak - cementkőnek - alapvető tulajdonsága, számítani lehet a megjelenésére. Mondhatjuk tehát, hogy ez a jelenség végigkíséri a beton élettartamát.

Miért káros a zsugorodás?
A betonban zsugorodás hatására húzófeszültségek ébrednek. Köztudott, hogy a beton húzószilárdsága a nyomószilárdságának mindössze kb. a tizede. Ha tehát a zsugorodás miatt ébredő húzó igénybevétel nagyobb, mint a beton helyi húzószilárdsága, akkor a beton bereped.
Ha a beton bereped a szerkezeti kialakítástól, környezeti hatásoktól függően tönkremehet. Összefoglalva tehát: a repedések kerülendők. Amennyiben fontos tartóssági, használhatósági, gazdaságossági, biztonsági vagy egyéb szempontból a repedések elkerülése, akkor kell gondolnunk a zsugorodás mértékének csökkentésére.

A zsugorodás folyamatának fontosabb fázisai
A cement hidratációja során különböző okokból eltérő mértékű zsugorodások lépnek fel.
  • Kémiai zsugorodás: a kötési folyamat lejátszódása során következik be, tehát a plasztikus szakaszban. Oka, hogy a hidrát termék térfogata kisebb, mint a kiindulási anyagé. Csökkentése betontechnológiai feladat.
  • Száradási zsugorodás: kb. a beton 1 napos korától kezdődik és időben elnyúlik. Általában elmondható, hogy a száradási zsugorodásból bekövetkező hosszváltozás túlnyomó része 1 éves korig lejátszódik.
Beton zsugorodás csökkentés

Módszerek a zsugorodás mértékének csökkentésére

A különböző zsugorodási fázisok mértékének csökkentésére különböző módszerek alakultak ki. A leghatásosabb módszer, ha a két legnagyobb zsugorodású szakaszban avatkozunk be külön-külön vagy együtt.
  • A kémiai zsugorodás a legjelentősebb mértékű a korai zsugorodási fázisok között. Igen fontos, hogy ebben az időszakban ne veszítsen vizet a beton, hiszen az tovább erősíti az amúgy is erőteljes alakváltozást. Mértékét a péptartalom csökkentésével, a cement fajtájának helyes megválasztásával, az alacsony v/c tényező, alacsony összvíz tartalom alkalmazásával lehet redukálni.
  • A száradási zsugorodás mértékének csökkentésére a zsugorodás csökkentő szerek alkalmasak, melyek elsősorban fizikai elven működnek.
A frissbetonba bekevert adalékszerekkel két módszer terjedt el zsugorodás mértékének redukálására, melyek különbözőképpen alkalmazandók:
  • Zsugorodás kompenzálás: Ezt duzzadó adalékok bekeverésével érhetjük el, ami a cementtel reagálva gázt képez, és ezzel hozza létre térfogatnövelő hatását. Ez a folyamat a két lényeges szakaszban, nem befolyásol semmit, hanem az ezeket megelőző, (a legérzékenyebb) frissbeton korban működik. A folyamat ténylegesen nem kontrollálható, cement fajtánként eltérő és minőségi ingadozások esetén különböző végeredménye lehet.
  • Zsugorodás csökkentés: A Sika AG a világon egyedülálló módon kifejlesztette zsugorodás csökkentő Sika Control adalékszer családját. A Sika Control-40, vagy Sika Control-60 a beton vízvesztését csökkenti növelve a belső kohéziót, emellett kémiailag is reagál a cementtel.
A kompenzált és a csökkentett zsugorodás összehasonlítása
A kompenzált és a csökkentett zsugorodás összehasonlítása


Az ábra tanulsága szerint tehát jelentősen befolyásolható a hosszú távú száradási zsugorodás mértéke. Már a szerkezeti kialakítás és a csomópontok tervezésénél gondolni kell a beton zsugorodására, amihez szükséges a betonösszetétel optimalizálása is zsugorodás csökkentő adalékszer alkalmazásával: Sika Control-60. Emellett elengedhetetlen a gondos utókezelés: Sika Antisol, Sika NB-1.

Mit nyerhetünk a zsugorodás csökkentéssel?
Attól függően, hogy milyen mértékű zsugorodás csökkentésre van szükség, különböző zsugorodás csökkentő adalékszer adagolások választhatóak. Alkalmazásukkal a zsugorodás akár 30-40%-a is kivehető a rendszerből.

Tartós betonszerkezetek készítésénél tehát mindenképpen a beton hosszú távú viselkedését kell alapul vennünk, és annak alapján kialakítani az építés koncepcióját. A tartós betonszerkezetek építésének módszere a zsugorodás csökkentő adalékszerek,- a Sika AG által kifejlesztett zsugorodás csökkentő termékcsalád - a Sika Control alkalmazása.

Beton zsugorodás csökkentés
A megfelelő technológiának köszönhetően akár 1000 mm² padló is elkészülhet vágott fuga nélkül


A Sika zsugorodás csökkentő és utókezeló termékek letölthető műszaki adatlapjait a hír alatti termékképekre kattintva érheti el. Ha árajánlatot vagy bővebb felvilágosítást szeretne kérni a Sika Hungária Kft. munkatársától, használja a megfelelő gombot.
 

Termék
Cég
Székhely: H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
E-mail:
Web: http://hun.sika.com/
   
Német Ferdinánd
mérnök értékesítő +36 20 983 1661
Tóth Ferenc
műszaki értékesítő +36 30 824 2070
Tóth László
beton üzletágvezető +36 20 444 6359
A Sika cég Magyarországon 1993 előtt információs és szervízirodaként működött, azt követően Korlátolt Felelősségű Társaságként. 1997 decemberéig a Sika Plastiment GmbH (Ausztria) leányvállalata, 1998. január 1-jétől a Sika AG tagjaként közvetlenül svájci leányvállalat. Széles termékskálájában megtalálhatók az adalékszerek, készhabarcsok, betonjavító anyagok, padlórendszerek, hídszigetelési rendszerek, korrózió elleni védőbevonatok, fugaszalagok, tetőszigetelési rendszerek, ipari ragasztó- és tömítőanyagok. A Sika különböző országokban működő vállalatai és leányvállalatai rendelkeznek az ISO 9001, illetve ISO 14001 szabványok szerinti minősítéssel.
Márkanevek: Sika, Schönox, Sikalastic, Sikagard, FastFix, SikaCeram
Kulcsszavak:  Sika  beton  zsugorodás  csökkentés  Sika  Control  Sika  Antisol  Sika  NB-1