Épületlábazat hőszigetelése szakszerűen

A RAVATHERM XPS 300 WB hőszigetelés beépítése épületlábazaton

A RAVATHERM XPS 300 WB zártcellás, gyárilag érdesített felületképzésű, vakolathordó, polisztirolhab hőszigetelő anyag. Jellemző felhasználási területe azokon az épületrészeken van, ahol a hatékony hőszigetelés mellett nagy mechanikai ellenállás és nedves környezetben is megőrzött hőszigetelő-képesség az igény.
Előnyös tulajdonságai és kiváló műszaki teljesítménye miatt az érdesített felületű RAVATHERM XPS 300 WB hőszigetelést leggyakrabban épületlábazatokon (terepszint alatt is), terasz- és erkélycsatlakozásoknál, valamint ún. bennmaradó zsaluzatként, kiegészítő/előtét hőszigetelési rendeltetéssel, födémekben, koszorúkban, pillérvázak homlokzati felületeire tervezik és építik be.
Előkészítés
Mint minden hőszigetelést, a RAVATHERM XPS 300 WB beépítését is körültekintő tervezésnek kell megelőznie. A tervezés során mérlegelni kell:
 • a beépítési hely építés közbeni, és végleges körülményeit (beépítés után várható olyan igénybevételek, amelyek megváltoztathatják az anyag viselkedését)
 • a hordozó alap milyenségét (megfelelését a ráépítéshez, amennyiben nem megfelelő, akkor javítani kell)
 • a hordozó alap alakját
  (±0,5 cm / 2 m-en belüli síktól való eltérés esetén dönteni kell a ráépítés műszaki megoldásáról:
  - hullámos lesz a hőszigetelés
  - kiegyenlíteni az egyenetlenséget
  - cm-ként változó vastagságú hőszigetelő lapok beépítése, mert a felragasztás vastagsága nem haladhatja meg az 1 cm-t!)
 • a terméktől elvárt viselkedést és teljesítmény adatokat.
Különbséget kell tenni meglévő épület utólagos hőszigetelése és új épületen történő alkalmazás között. A meglévő épületek lábazatán szinte soha nincs vízszigetelés, az új épületlábazatok pedig általában építési nedvességgel terheltek.
Épület felújítás esetén értékelni kell a szigetelendő felület minőségét (nyers vagy vakolt), valamint nedvességének mértékét. Amennyiben a lábazat folyamatosan vizes, vagy visszanedvesedik, akkor nem javasolt a leburkolása, helyette minimum az alsó 30 cm-es sávba szárító- vagy nedvességszabályozó vakolat kerüljön. A RAVATHERM XPS 300 WB hőszigetelést csak e sáv fölött építse be.
El kell dönteni azt is, hogy azonnal ráépíthető a lábazatra a hőszigetelés, vagy előkészítést igényel.
Új épület esetén is ügyelni kell a ragasztási aljzatra. Amennyiben vízszigetelésre kell a hőszigetelő táblákat felragasztani, a ragasztó típusát ennek megfelelően kell kiválasztani (pl. bitumen bázisú vizes oldószeres vagy nem duzzadó, poliuretán ragasztóhab) és ez esetben nem készíthető kiegészítő mechanikai rögzítés sem.
A hordozó alap mindig legyen száraz, szilárd, szennyeződésmentes, megfelelő - egyenletes - alakú, fagymentes, teherbíró, alaktartó.

Indítás
A hőszigetelést minden esetben úgy kell indítani, hogy a lemez alsó éle védelmet kapjon, ami történhet fém indító profillal, vagy ún. aláhálózással, amikor a felületerősítő üveghálót előbb a hordozó alapra, például falra kell ragasztani (min. 10 cm szélességben), majd arra kerül a hőszigetelés és felhajtva át kell fordítani a beágyazott üveghálót a hőszigetelés külső oldalára, a homlokzatra, hogy a felület folytonos (min. 10 cm-es átfedéses toldásos) kialakítása megvalósítható legyen.
a. Ha a lábazati hőszigetelés a járdáról, épület melletti tereptől, vagy teraszcsatlakozástól indul, akkor min. 10 cm magasságig a rendszer ragasztójába kell ágyazni az üvegháló sávot a falra, a hordozó alapfelületre. Min. 30 cm, vagy a padlószint magasságáig szükséges a RAVATHERM XPS 300 WB zártcellás hőszigetelő lemezt használni, amit a szabályos perem + pont ragasztással kell felhelyezni úgy, hogy az alulról induló háló a tábla alsó élén is beágyazásra kerüljön
b. Ha a lábazati hőszigetelés a járdaszint, vagy terepszint alatt indul, az aláhálózást akkor is el kell végezni. Ebben az esetben is a végleges járda- vagy terepszint feletti min. 30 cm-ig csak zártcellás polisztirolhab hőszigetelő lemezt szabad beépíteni. A megfelelően kérgesített lábazati hőszigetelés fedővakolata min. 10 cm-el a végleges járda- vagy terepszint alá érjen!
c. Ha nem indokolt, vagy nem célszerű a járda- vagy terepszinttől indítani a zártcellás polisztirolhab hőszigetelést (pl. építészeti megfontolásból, vagy ha a hőszigetelés alatti sávban száradási felületet kell biztosítani az alulról és hátulról rendszeresen nedvesség-terhelt lábazatnak).
Ragasztás
A ragasztás nedvszívó felületekre THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) ragasztóval történhet, a kiegészítő mechanikai rögzítés (dübelezés) pedig mindig kötelező! Nem nedvszívó hordozó alapra (bitumenes lemez, kent szigetelés, építőlemez) PUR ragasztóhabbal, vagy bitumenemulziós ragasztótapasszal - vízszigetelés esetén kiegészítő mechanikai rögzítés nélkül.
A ragasztás általában perem + pont módszerrel történjen, amikor a szétnyomott ragasztó min. 40%-ban fedje a hőszigetelő táblát.
A PUR ragasztóhabot a peremragasztáson belül W, M, vagy X alakban, esetleg csíkokban kell felvinni, olyan mennyiségben, hogy a szétnyomás után a 40%-os ragasztottság elérhető legyen.
Két rétegben történő hőszigetelés esetén az alsó réteg ragasztására a perem + pont módszer ajánlott, míg az illesztési hézagok eltolásával felkerülő második réteg ragasztása célszerűen PUR ragasztóhabbal, az előzőekben ismertetettek szerint történjen.
Burkolatos lábazati hőszigetelés esetén a dübelezés az erősítőhálós kérgen keresztül történjen, minden esetben acél beütőszeges (vagy csavaros) dübelekkel. Dübelek ajánlott darabszáma a burkolat súlyától függően: ≤ 15 kg/m² 3 db, 15-40 kg/m² 4-8 db (dübelszáranként max. 8 kg függőleges burkolati terhelés figyelembevétele javasolt). 15 kg/m² burkolatsúlyig megfelelő egy réteg üvegháló szabályos beágyazása, majd azon keresztül történő dübelezés. 15-40 kg/m² burkolatsúly esetén két réteg üvegháló az első rétegen keresztül dübelezve, vagy fém háló, e felett minden esetben fém háló beágyazása és hálón keresztüli dübelezése szükséges.
Kiegészítő mechanikai rögzítés elhelyezése
A lábazati hőszigetelési megoldás dübelezése során az épületre tervezett THR mechanikai rögzítésével megegyező módot kell alkalmazni. A javasolt 2 db/tábla dübelezés helye:
A dübelezés a végleges rögzítés-kiegészítésen túlmenően, a ragasztó megfelelő szilárdulásáig felveszi a hőingadozások okozta hőmozgásokból eredő igénybevételeket. Vízszigetelt lábazati felület esetén mindig a tervező utasítása szerint kell eljárni!

Építés közbeni felületvédelem
A hőszigetelő rendszer megvalósulása alatt biztosítani kell a folyamatos védelmet; fagytól, tűző naptól. Amennyiben előre tudott, hogy a hőszigetelés végleges kérgesítése több hét (vagy hónap) múlva fog csak megtörténni, akkor a vakolatrendszer ragasztójával min. 1 mm vastag védő bevonatot kell képezni az XPS hőszigetelés felületén. Ha a fedőréteg felvitele a téli fagyterhelések idejéig is elmarad, akkor a védő bevonatot a rendszer alapozójával is javasolt bevonni.

Felületerősítés
A hőszigetelésre kerülő erősítő háló folytonosságát min. 10 cm-es átfedéses toldással kell biztosítani.
Ha a lábazati hőszigetelés és a homlokzati hőszigetelés külső síkja megegyező, akkor folyamatos hálózással végezhető el az erősítő réteg beépítése. Ilyen esetben szükségtelen és indokolatlan - az egyébiránt vonalmenti hőhidat képező - fém indítóprofil beépítése a homlokzati THR alá.
Ha a homlokzati THR síkja kijjebb áll a lábazatinál, akkor a felületerősítő üveghálót szabályosan beágyazva kell végigvezetni a síkeltérésen. Ilyen esetben is szükségtelen és indokolatlan fém indítóprofil beépítése a homlokzati THR alá. A szakszerű megoldás a felületfolytonos hálózás biztosítása mellett vízorr profil alkalmazása a kiugró élen, a lefolyó csapadékív irányított levezetése érdekében.
A háló szabályos beágyazásának első üteme a rendszerragasztó felhordása a megfelelően rögzített hőszigetelő táblákra. A min. 3 mm vastag ragasztóba kell befüggesztéssel belenyomni az üveghálót és a gletteléstől a rácsozaton átnyomódó anyaggal kell elvégezni a hullámosodás és rogyás mentes hálózást. Átfedéseknél biztosítani kell a "friss a frissre" elvet, hogy a ragasztóvastagság biztosítsa a két réteg háló szabályos beágyazását és síkban legyen a felület, ne keletkezzenek látható bordák.

Felületképzés
A lábazati THR-ek felületképzése a homlokzatival megegyezően készül. A felületerősítő hálóval készült alapréteget - a ragasztó gyártói utasításának megfelelő technológiai szünet szerinti - a száradását és kellő kötését követően szükség szerint át kell csiszolni, portalanítani, majd a fedővakolat alapozójával bevonni. Az alapozó megfelelő száradását követően (min. 24 óra) végezhető el a fedővakolat felhordása, eldolgozása és strukturálása a termék rendszergazdájának alkalmazási utasításainak megfelelően.

Burkolatos felületképzés
Burkolatos felületképzés esetén a fentiekben ismertetett felület-előkészítést/aljzatkialakítást követően mindig a burkolat gyártójának technológiai utasításit kell követni.

A RAVATHERM XPS 300 WB hőszigeteléssel kapcsolatban további információért kattintson a hír alatti termékképre, amennyiben árajánlatot, bővebb információt vagy katalógust szeretne kérni a RAVATHERM Hungary Kft. munkatársától, használja a megfelelő gombot.

A hírben szereplő termékek

RAVATHERM XPS 300 WB hőszigetelés
 
RAVATHERM XPS 300 WB hőszigetelés

A RAVATHERM XPS 300 WB zártcellás polisztirolhab alkalmas vakolt, tégla vagy kőburkolatú falak-, lábazatok-, beton és vasbeton felületek hőhidas szerkezetek-, átszellőztetett- vagy maghőszigetelt falak hőszigetelésére. A RAVATHERM XPS 300 WB hőszigetelő lemezek felülete gyárilag érdesített, amely nagyszilárdságú tapadást eredményez monolit beton, vasbeton szerkezetekhez, vakoló- és ragasztóhabarcsokkal, oldószermentes ragasztókkal rögzítve. A kék színű RAVATHERM XPS 300 WB extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemezek széles skálán alkalmazhatók a homogén, zártcellás anyagszerkezetből adódó alábbi előnyös tulajdonságoknak köszönhetően: tartósan magas hőszigetelő érték; elhanyagolható nedvességfelvétel; nagy szilárdság és merevség; mérettartóság; vakolathordó; korhadásállóság; kevés hulladékkal, egyszerűen és gyorsan beépíthető.

Termékismertető
Műszaki adatok
Tovább
Termék kártya

Kategóriák

Polisztirol szigetelések
Polisztirol szigetelések
Szigetelések
Szigetelések
Épületszerkezetek
Épületszerkezetek

Épületszerkezetek

Nyílászáró, szigetelés, burkolat, ...

Épületgépészet

Kazán, klíma, légkezelő, szaniter, ...

Épületvillamosság

Elosztó, lámpa, tűzjelző, kamera, ...

Berendezések

Utcabútor, targonca, irodabútor, ...

Eszközök

CAD szoftver, hőkamera, vésőgép, ...