proidea.hu online termékinformációs katalógus

Épületlábazat hőszigetelése szakszerűen


2015. június 25.

A RAVATHERM XPS 300 WB hőszigetelés beépítése épületlábazaton

A RAVATHERM XPS 300 WB zártcellás, gyárilag érdesített felületképzésű, vakolathordó, polisztirolhab hőszigetelő anyag. Jellemző felhasználási területe azokon az épületrészeken van, ahol a hatékony hőszigetelés mellett nagy mechanikai ellenállás és nedves környezetben is megőrzött hőszigetelő-képesség az igény.
Előnyös tulajdonságai és kiváló műszaki teljesítménye miatt az érdesített felületű RAVATHERM XPS 300 WB hőszigetelést leggyakrabban épületlábazatokon (terepszint alatt is), terasz- és erkélycsatlakozásoknál, valamint ún. bennmaradó zsaluzatként, kiegészítő/előtét hőszigetelési rendeltetéssel, födémekben, koszorúkban, pillérvázak homlokzati felületeire tervezik és építik be.
Előkészítés
Mint minden hőszigetelést, a RAVATHERM XPS 300 WB beépítését is körültekintő tervezésnek kell megelőznie. A tervezés során mérlegelni kell:
 • a beépítési hely építés közbeni, és végleges körülményeit (beépítés után várható olyan igénybevételek, amelyek megváltoztathatják az anyag viselkedését)
 • a hordozó alap milyenségét (megfelelését a ráépítéshez, amennyiben nem megfelelő, akkor javítani kell)
 • a hordozó alap alakját
  (±0,5 cm / 2 m-en belüli síktól való eltérés esetén dönteni kell a ráépítés műszaki megoldásáról:
  - hullámos lesz a hőszigetelés
  - kiegyenlíteni az egyenetlenséget
  - cm-ként változó vastagságú hőszigetelő lapok beépítése, mert a felragasztás vastagsága nem haladhatja meg az 1 cm-t!)
 • a terméktől elvárt viselkedést és teljesítmény adatokat.
Különbséget kell tenni meglévő épület utólagos hőszigetelése és új épületen történő alkalmazás között. A meglévő épületek lábazatán szinte soha nincs vízszigetelés, az új épületlábazatok pedig általában építési nedvességgel terheltek.
Épület felújítás esetén értékelni kell a szigetelendő felület minőségét (nyers vagy vakolt), valamint nedvességének mértékét. Amennyiben a lábazat folyamatosan vizes, vagy visszanedvesedik, akkor nem javasolt a leburkolása, helyette minimum az alsó 30 cm-es sávba szárító- vagy nedvességszabályozó vakolat kerüljön. A RAVATHERM XPS 300 WB hőszigetelést csak e sáv fölött építse be.
El kell dönteni azt is, hogy azonnal ráépíthető a lábazatra a hőszigetelés, vagy előkészítést igényel.
Új épület esetén is ügyelni kell a ragasztási aljzatra. Amennyiben vízszigetelésre kell a hőszigetelő táblákat felragasztani, a ragasztó típusát ennek megfelelően kell kiválasztani (pl. bitumen bázisú vizes oldószeres vagy nem duzzadó, poliuretán ragasztóhab) és ez esetben nem készíthető kiegészítő mechanikai rögzítés sem.
A hordozó alap mindig legyen száraz, szilárd, szennyeződésmentes, megfelelő - egyenletes - alakú, fagymentes, teherbíró, alaktartó.

Indítás
A hőszigetelést minden esetben úgy kell indítani, hogy a lemez alsó éle védelmet kapjon, ami történhet fém indító profillal, vagy ún. aláhálózással, amikor a felületerősítő üveghálót előbb a hordozó alapra, például falra kell ragasztani (min. 10 cm szélességben), majd arra kerül a hőszigetelés és felhajtva át kell fordítani a beágyazott üveghálót a hőszigetelés külső oldalára, a homlokzatra, hogy a felület folytonos (min. 10 cm-es átfedéses toldásos) kialakítása megvalósítható legyen.
a. Ha a lábazati hőszigetelés a járdáról, épület melletti tereptől, vagy teraszcsatlakozástól indul, akkor min. 10 cm magasságig a rendszer ragasztójába kell ágyazni az üvegháló sávot a falra, a hordozó alapfelületre. Min. 30 cm, vagy a padlószint magasságáig szükséges a RAVATHERM XPS 300 WB zártcellás hőszigetelő lemezt használni, amit a szabályos perem + pont ragasztással kell felhelyezni úgy, hogy az alulról induló háló a tábla alsó élén is beágyazásra kerüljön
b. Ha a lábazati hőszigetelés a járdaszint, vagy terepszint alatt indul, az aláhálózást akkor is el kell végezni. Ebben az esetben is a végleges járda- vagy terepszint feletti min. 30 cm-ig csak zártcellás polisztirolhab hőszigetelő lemezt szabad beépíteni. A megfelelően kérgesített lábazati hőszigetelés fedővakolata min. 10 cm-el a végleges járda- vagy terepszint alá érjen!
c. Ha nem indokolt, vagy nem célszerű a járda- vagy terepszinttől indítani a zártcellás polisztirolhab hőszigetelést (pl. építészeti megfontolásból, vagy ha a hőszigetelés alatti sávban száradási felületet kell biztosítani az alulról és hátulról rendszeresen nedvesség-terhelt lábazatnak).

Ragasztás
A ragasztás nedvszívó felületekre THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) ragasztóval történhet, a kiegészítő mechanikai rögzítés (dübelezés) pedig mindig kötelező! Nem nedvszívó hordozó alapra (bitumenes lemez, kent szigetelés, építőlemez) PUR ragasztóhabbal, vagy bitumenemulziós ragasztótapasszal - vízszigetelés esetén kiegészítő mechanikai rögzítés nélkül.
A ragasztás általában perem + pont módszerrel történjen, amikor a szétnyomott ragasztó min. 40%-ban fedje a hőszigetelő táblát.
A PUR ragasztóhabot a peremragasztáson belül W, M, vagy X alakban, esetleg csíkokban kell felvinni, olyan mennyiségben, hogy a szétnyomás után a 40%-os ragasztottság elérhető legyen.
Két rétegben történő hőszigetelés esetén az alsó réteg ragasztására a perem + pont módszer ajánlott, míg az illesztési hézagok eltolásával felkerülő második réteg ragasztása célszerűen PUR ragasztóhabbal, az előzőekben ismertetettek szerint történjen.
Burkolatos lábazati hőszigetelés esetén a dübelezés az erősítőhálós kérgen keresztül történjen, minden esetben acél beütőszeges (vagy csavaros) dübelekkel. Dübelek ajánlott darabszáma a burkolat súlyától függően: ≤ 15 kg/m² 3 db, 15-40 kg/m² 4-8 db (dübelszáranként max. 8 kg függőleges burkolati terhelés figyelembevétele javasolt). 15 kg/m² burkolatsúlyig megfelelő egy réteg üvegháló szabályos beágyazása, majd azon keresztül történő dübelezés. 15-40 kg/m² burkolatsúly esetén két réteg üvegháló az első rétegen keresztül dübelezve, vagy fém háló, e felett minden esetben fém háló beágyazása és hálón keresztüli dübelezése szükséges.

Kiegészítő mechanikai rögzítés elhelyezése
A lábazati hőszigetelési megoldás dübelezése során az épületre tervezett THR mechanikai rögzítésével megegyező módot kell alkalmazni. A javasolt 2 db/tábla dübelezés helye:
A dübelezés a végleges rögzítés-kiegészítésen túlmenően, a ragasztó megfelelő szilárdulásáig felveszi a hőingadozások okozta hőmozgásokból eredő igénybevételeket. Vízszigetelt lábazati felület esetén mindig a tervező utasítása szerint kell eljárni!

Építés közbeni felületvédelem
A hőszigetelő rendszer megvalósulása alatt biztosítani kell a folyamatos védelmet; fagytól, tűző naptól. Amennyiben előre tudott, hogy a hőszigetelés végleges kérgesítése több hét (vagy hónap) múlva fog csak megtörténni, akkor a vakolatrendszer ragasztójával min. 1 mm vastag védő bevonatot kell képezni az XPS hőszigetelés felületén. Ha a fedőréteg felvitele a téli fagyterhelések idejéig is elmarad, akkor a védő bevonatot a rendszer alapozójával is javasolt bevonni.

Felületerősítés
A hőszigetelésre kerülő erősítő háló folytonosságát min. 10 cm-es átfedéses toldással kell biztosítani.
Ha a lábazati hőszigetelés és a homlokzati hőszigetelés külső síkja megegyező, akkor folyamatos hálózással végezhető el az erősítő réteg beépítése. Ilyen esetben szükségtelen és indokolatlan - az egyébiránt vonalmenti hőhidat képező - fém indítóprofil beépítése a homlokzati THR alá.
Ha a homlokzati THR síkja kijjebb áll a lábazatinál, akkor a felületerősítő üveghálót szabályosan beágyazva kell végigvezetni a síkeltérésen. Ilyen esetben is szükségtelen és indokolatlan fém indítóprofil beépítése a homlokzati THR alá. A szakszerű megoldás a felületfolytonos hálózás biztosítása mellett vízorr profil alkalmazása a kiugró élen, a lefolyó csapadékív irányított levezetése érdekében.
A háló szabályos beágyazásának első üteme a rendszerragasztó felhordása a megfelelően rögzített hőszigetelő táblákra. A min. 3 mm vastag ragasztóba kell befüggesztéssel belenyomni az üveghálót és a gletteléstől a rácsozaton átnyomódó anyaggal kell elvégezni a hullámosodás és rogyás mentes hálózást. Átfedéseknél biztosítani kell a "friss a frissre" elvet, hogy a ragasztóvastagság biztosítsa a két réteg háló szabályos beágyazását és síkban legyen a felület, ne keletkezzenek látható bordák.

Felületképzés
A lábazati THR-ek felületképzése a homlokzatival megegyezően készül. A felületerősítő hálóval készült alapréteget - a ragasztó gyártói utasításának megfelelő technológiai szünet szerinti - a száradását és kellő kötését követően szükség szerint át kell csiszolni, portalanítani, majd a fedővakolat alapozójával bevonni. Az alapozó megfelelő száradását követően (min. 24 óra) végezhető el a fedővakolat felhordása, eldolgozása és strukturálása a termék rendszergazdájának alkalmazási utasításainak megfelelően.

Burkolatos felületképzés
Burkolatos felületképzés esetén a fentiekben ismertetett felület-előkészítést/aljzatkialakítást követően mindig a burkolat gyártójának technológiai utasításit kell követni.

A RAVATHERM XPS 300 WB hőszigeteléssel kapcsolatban további információért kattintson a hír alatti termékképre, amennyiben árajánlatot, bővebb információt vagy katalógust szeretne kérni a RAVATHERM Hungary Kft. munkatársától, használja a megfelelő gombot.
 

Termék
RAVATHERM XPS 300 WB hőszigetelés

A RAVATHERM XPS 300 WB zártcellás polisztirolhab alkalmas vakolt, tégla vagy kőburkolatú falak-, lábazatok-, beton és vasbeton felületek hőhidas szerkezetek-, átszellőztetett- vagy maghőszigetelt falak hőszigetelésére. A RAVATHERM XPS 300 WB hőszigetelő lemezek felülete gyárilag érdesített, amely nagyszilárdságú tapadást eredményez monolit beton, vasbeton szerkezetekhez, vakoló- és ragasztóhabarcsokkal, oldószermentes ragasztókkal rögzítve. A kék színű RAVATHERM XPS 300 WB extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemezek széles skálán alkalmazhatók a homogén, zártcellás anyagszerkezetből adódó alábbi előnyös tulajdonságoknak köszönhetően: tartósan magas hőszigetelő érték; elhanyagolható nedvességfelvétel; nagy szilárdság és merevség; mérettartóság; vakolathordó; korhadásállóság; kevés hulladékkal, egyszerűen és gyorsan beépíthető.

Cég
Székhely: H-1117 Budapest, Hengermalom út 47/a
Gyártás: H-8184 Balatonfűzfő, Almádi út 4.
Telefon: +36 88 596 979
E-mail:
Web: http://ravatherm.com/hu/
Lindemann Dániel
területi képviselő +36 70 456 1733
   
   
   
A RAVATHERM Hungary Kft. több mint 25 év szakmai tapasztalattal a háta mögött gyártja kiváló minőségű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemezeit. A legmodernebb extrudálási technológiával szigorú minőségbiztosítási rendszer mellett készülő hőszigetelés könnyű, hosszú élettartalmú, külön védőfelszerelés nélkül méretre vágható és egyszerűen beépíthető. Bizonyára Önök is találkoztak már egy-egy építkezés során a termékkel, amely nemcsak kék színével, hanem kiváló tulajdonságaival is kitűnik. Terhelhetősége, vízállósága, alaktartósága alkalmassá teszik olyan speciális épületrészek védelmére is, mint a padló, lábazat, homlokzat, koszorúk. Bár a RAVATHERM Hungary Kft. a belga, családi tulajdonú Ravago Group része, az előállítási folyamat egésze Magyarországon történik, magyar szakemberek segítségével. A RAVATHERM Hungary Kft. dolgozói szakmai elhivatottságuk mellett nagy hangsúlyt fektetnek környezetünk védelmére is. A RAVATHERM XPS hőszigetelések jelentős mértékű energiamegtakarításuk által, aktív részt vállalnak a globális szén-dioxid kibocsátás csökkentésében, mely kiemelten fontos, hogy a következő generációk egészséges környezetben nőhessenek fel. Ez a környezettudatos gondolkodás végigkíséri az anyagot a gyártási folyamat első lépéseitől az újrahasznosíthatóság kérdéséig. A termék előállítása az ISO 14001 környezetirányítási rendszer és az ISO 50001 energiairányítási rendszer követelményeinek megfelelően történik.
További hírek a Polisztirol szigetelések termékkategóriában
További hírek a Szigetelések termékkategóriában
További hírek az Építés termékkategóriában
Kulcsszavak:  RAVATHERM  XPS  300  WB  lábazati  szigetelés  épületlábazat  hőszigetelés  zártcellás  polisztirolhab