A Bachl PIR-ből kínál komplex termékcsaládot a magastetők hőszigeteléséhez

A tecta-PUR termékcsalád energiamegtakarítási, vízszigetelési és beépíthetőségi szempontból is tökéletes választás

Ahány ház, annyi tető. És persze szokás. Még a hőszigetelésben is. Egyesek a kőzetgyapotra, mások az EPS-re vagy éppen a PUR táblákra esküsznek. A tetők hőszigetelésének módozataival kapcsolatos eltérő véleményeket azonban csakhamar egy irányba fogja terelni a PIR táblák elterjedése, mert a termék a legjobb hőszigetelési mutatókkal rendelkezik a hasonló rendeltetésű keményhabok sorában, ezáltal új lehetőséget kínál a magyar építőipar számára, amennyiben a jövő termékeként - a passzívház szintű energiahatékonysági követelmények általános érvényre jutása következtében - a hőszigetelési piac meghatározó termékévé válhat.

Bár a PUR és a PIR habok közötti különbség a vásárlóközönség számára még nem egészen egyértelmű, hiszen mindkettő olyan zárt cellákból álló anyag, amelyben a levegőnél sokkal hatékonyabb pentán gátolja a hővezetést, a PIR a hőszigetelő anyagok fejlődésének egy magasabb fokán áll. A gyártásakor alkalmazott kémiai eljárásnak köszönhetően ugyanis az elődjétől jelentősen eltérő molekuláris struktúrával rendelkezik. A vegyi úton megváltoztatott szerkezet kb. 40-50%-kal hatékonyabb hőszigetelést, jobb mechanikai tulajdonságokat és - nem utolsó sorban - kiváló tűzbiztonságot eredményezett.

A poliizocianurátból, amely pillanatnyilag az egyik legprofesszionálisabb hőszigetelő alapanyag a világon - nem véletlenül használják hűtőrendszerek esetében is -, a magastetők szigetelésére a Bachl tecta-PUR néven egész termékcsaládot fejlesztett ki.
Mivel az ilyen gyártmányok esetében az egyik legfontosabb paraméter a hővezetési tényező (λ érték) - tudniillik minél kisebb ez az adat, az adott réteg annál eredményesebben fékezi a hő áramlását -, érdemes számokkal igazolni a PIR előkelő pozícióját. Míg a kőzetgyapot vagy az EPS 100 (expandált polisztirol keményhab) 0,04 W/mK körüli, a PIR 0,022 W/mK értékeket produkál. A közel kétszeres hatékonyság jóval vékonyabb réteg alkalmazását teszi lehetővé. Ez kamatozik a szállítási költségeknél, a beépítés gyorsaságánál, a csekélyebb statikai terhelésnél és a térfoglalásnál egyaránt.

A tecta-PUR táblák esetében azonban nem csupán az alapanyag gondoskodik a magastetők téli-nyári hőszigeteléséről, hanem a rajtuk elhelyezett kétoldali alufólia réteg is. Ez a bevonat kiváló hőreflexiós képességekkel ruházza fel a terméket, ami azt jelenti, hogy télen visszatartja a belső térből távozó meleg hősugarakat, nyáron pedig tükröző felületként állja útját a napfénynek.

A tudatos vásárló viszont manapság már nem elégszik meg a λ értékek tanulmányozásával, hiszen a hőszigetelő rétegnek az épület szerves részeként komoly mechanikai feltételeknek is meg kell felelnie. Nyomószilárdsága 100 kPa, ez a keménység lehetővé teszi komolyabb igénybevételnek kitett területeken történő alkalmazását, egyszersmind forradalmasítja a tetőszigetelés módszertanát. Az építkezés hagyományos praxisában a hőszigetelő lemezeket ugyanis a szarufák közé illesztették. A fa hővezetése azonban még a hagyományos hőszigetelő termékeknek is közel a tízszerese. Egyértelmű tehát a szigetelés minőségét rontó hőhidak kialakulása. A tecta-PUR szilárdsága, teherbírása, továbbá a méretezése (2,5 m x 1,25 m nagy táblák) viszont módot ad arra, hogy a szarufák fölött, belőle folytonos felületet képezve helyezzék el - egyben jelentős mennyiségű faanyagot is megtakarítva. Alkalmazásának helyes rétegrendje tehát az alábbi sorrendben alakul: szarufa, deszkázat, párazáró réteg, PIR táblák (kasírozásokkal), ellenléc (rögzítő csavarokkal), tetőléc, tetőcserepek.
A tetőzet ilyen módon történő hőszigetelésének nem csupán energetikai, de esztétikai hozadékai is lehetnek, amennyiben a szarufák belső téri látványa tudatosan az enteriőr szerves részét képezi, hiszen a táblák által nem kerülnek takarásba a természetes elemek.
A Bachl PIR tábláit - amelyek egyébként a nedvességfelvételt vizsgáló 28 napos vízbemerítési tesztek után is csupán a térfogatuk 1,3%-át kitevő folyadékot szívtak magukba a zárt cellás szerkezetüknek köszönhetően - az egyenletes összeépítés és a tökéletes vízzáróság érdekében ún. nútféderes kialakítással kínálja, azaz az elemek egyik oldalán kialakított vájat tökéletes illeszkedéssel fogadja be a másik élen kialakított "síneket".
A pára és a csapadék elleni tökéletes védelmet szolgálja továbbá, hogy a tetőszigetelésnél kötelező érvénnyel beépítendő alátétfóliát a Bachl magukra a tecta-PUR táblákra kasírozza úgy, hogy az még egy 10 cm-es átlapolást is megenged, és - a kivitelezők dolgát megkönnyítendő - a széleket öntapadós ragasztó csíkokkal is ellátták. A fólia közel kisarasznyi áthajlása a következő elemre biztosítja, hogy a csaphornyoknál se történhessen meg a nedvesség bejutása a rendszerbe.
A PIR termékcsaládról - a fenti jellemzők alapján - elmondható, hogy mind energiamegtakarítási, mind vízszigetelési, mind beépíthetőségi (egy m² súlya pl. akár 3 kg) szempontból tökéletes választás.
Az architekturális megközelítésen túl viszont van még egy mozzanat, amely szervesen és több szállal kapcsolódik a tecta-PUR márkanévhez. Ez a fogalom pedig a biztonság.
Veszélytelen a lakók egészségére, mert nem okoz asztmatikus és allergiás panaszokat; savaknak, lúgoknak, gombásodásnak, korhadásnak, penészesedésnek ellenáll. De nem jelent anyagi kockázatot sem, ugyanis mechanikai jellemzői okán alaktartó, nem vetemedik, nem zsugorodik, félszáz évig kitart, nem igényel karbantartást.

Mivel a magyarországi építészetet az ország földrajzi adottságaiból és tradícióiból fakadóan a magastetős fedések igen változatos formái jellemzik, érdemes lajstromozni, hogy a termékcsalád elemei milyen specifikációk esetén javallottak.

A brand alapelemének tekinthető tecta-PUR 022 mellett akkor érdemes dönteni, ha a tetőzet nincs kitéve szélsőséges időjárási körülményeknek vagy egyéb erős mechanikai hatásoknak, valamint az építtető - amellett, hogy tökéletes és biztonságos hőszigetelést szeretne - meg akarja takarítani a hagyományos ún. belógó alátétfólia árát, illetve beépítési költségeit.

Fokozott vízzárósági követelmények esetén ajánlott a tecta-PUR Polymer. Ennél a típusnál ugyanis a PIR táblák felső oldali fedőrétege egy bitumenes lemez, amely még enyhe tető dőlésszög esetén is meggátolja a nedvesség bejutását a szerkezetbe.

Extrém szélviszonyok esetén a teljes felületen leragasztott alátétfóliával rendelkező tecta-PUR Extrem termék a megoldás.

Külön rendszerelem, azaz a tecta-PUR HD-plus használatos felújítások esetén. Az itt alkalmazandó táblák - különleges páraáteresztő kasírozásaiknak köszönhetően - lehetővé teszik a meglévő, szarufák közötti hőszigetelésben és a szarufában lévő nedvesség páravándorlását. A technológia szintén a külső síkon történő táblafektetésen alapul, azaz minden munkafázis ezen az oldalon történik, ami a hőszigetelés javításán kívül további előnyökkel jár. Lehetővé teszi ugyanis a töredezett, hiányos tetőlécek, tetőcserepek javítását, cseréjét úgy, hogy az épület belső terei a teljes kivitelezés alatt megbontatlanul maradnak és lakhatóak lesznek. A HD-plus-szal biztosítható az átszellőztetett légrés, garantált a tető légtömörsége. Már 5 cm vastagságú PIR beépítése is felére csökkentheti a fűtési költségeket. A megtakarítást növeli, hogy a táblák kimagasló szilárdsága miatt azok alátámasztás nélkül, közvetlenül fektethetők a szarufákra, ezért nem szükséges a felület lécezése, deszkázása.

Ha a tulajdonos a kiváló hő- és vízszigetelés mellett egyszersmind még professzionális hangszigetelést is szeretne, ebben az esetben a dB plus-PS vagy a dB plus-MF kínálnak megoldást. Az elsőnél a PIR táblák alsó oldalára speciális formára nyomott EPS, a másodiknál nagy testsűrűségű kőzetgyapot tompítja a hanghullámokat.

Fémlemez, pala, vagy zsindely fedésekhez a speciális préselt faőrleménnyel kasírozott tecta-PUR FSB lemez használatos.

A Bachl tehát a tudomány legújabb eredményeinek felhasználásával olyan termékcsaládot kínál, amely biztonságos hőburokként öleli át a tetőzetet. És ha a lakókban néha még felrémlik a régvolt falustrázsák éjféli kántálása, hogy "Tűzre, vízre vigyázzatok!", hát, a tecta-PUR alatt nyugodtan hajthatják álomra a fejüket.

A tecta-PUR termékcsalád letölthető termékinformációs katalógusaiért kattintson a hír alatti termékképre. Amennyiben árajánlatot vagy bővebb tájékoztatást szeretne kérni a Bachl Kft. munkatársától, használja a megfelelő gombot.
A hírben szereplő termékek
BACHL tecta-PUR Polymer alacsony hajlásszögű tetők szarufák feletti hőszigetelése
 
BACHL tecta-PUR Polymer alacsony hajlásszögű tetők szarufák feletti hőszigetelése

Kétoldali alufólia kasírozása és csaphornyos élképzése előnyös az optimális téli-nyári hővédelem és a hőhidak elkerülése érdekében, továbbá bitumenes fedőfóliája fokozott vízzáróságot biztosít. Kimagaslóan hatékony hőszigetelés vékonyabb rétegvastagsággal is.

Termékismertető
Műszaki adatok
Tovább
Termék kártya
BACHL tecta-PUR 022 új építésű magastetők szarufák feletti hőszigetelése
 
BACHL tecta-PUR 022 új építésű magastetők szarufák feletti hőszigetelése

Kétoldali alufólia kasírozása és csaphornyos élképzése előnyös az optimális téli-nyári hővédelem és a hőhidak elkerülése érdekében. Kimagaslóan hatékony hőszigetelés vékonyabb rétegvastagsággal is.

Termékismertető
Műszaki adatok
Tovább
Termék kártya
BACHL tecta-PUR HD-plus magastetők szarufák feletti kiegészítő hőszigetelése
 
BACHL tecta-PUR HD-plus magastetők szarufák feletti kiegészítő hőszigetelése

Kétoldali perforált üvegfátyol kasírozásának köszönhetően páraáteresztő, így meglévő szarufák közötti vagy alatti hőszigeteléssel kombinálható. A táblák körbefutó csaphornyos élképzése előnyös a hőhidak elkerülése érdekében.

Termékismertető
Műszaki adatok
Tovább
Termék kártya
Kategóriák
Polietilén, poliuretán és poliészter szigetelések
Polietilén, poliuretán és poliészter szigetelések
Tetők, homlokzatok
Tetők, homlokzatok
Hőszigetelések, hangszigetelések
Hőszigetelések, hangszigetelések
Épületszerkezetek
Épületszerkezetek
Épületszerkezetek

Nyílászáró, szigetelés, burkolat, ...

Épületgépészet

Kazán, klíma, légkezelő, szaniter, ...

Épületvillamosság

Elosztó, lámpa, tűzjelző, kamera, ...

Berendezések

Utcabútor, targonca, irodabútor, ...

Eszközök

CAD szoftver, hőkamera, vésőgép, ...