A BACHL PIR táblák szakszerű tárolására és beépítésére vonatkozó előírások

A késő őszi-téli időszakban történő hőszigetelés fokozott körültekintést igényel. A kivitelezési munka megkezdése előtt meg kell teremteni a hőszigetelő anyagok tárolásához szükséges megfelelő méretű és állapotú helyet, ahol az elvárt feltételek a tárolás teljes időtartamában adottak lesznek. A beépítési munka során szintén követni kell a gyártói utasításokat, melyek segítségével számos fennakadás és kivitelezési hiba elkerülhető.

A PIR (poliizocianurát) keményhab hőszigetelő táblákat a kiszállítást követően sík felületen, közvetlen UV-sugárzástól, és nedvességtől védetten kell elhelyezni. A lapokat vagy csomagokat fedett, sík és szilárd burkolatú helyiségben kell tárolni. Amennyiben a helyiség padlója száraz körülményeket nem tud biztosítani, úgy raklapon, polcon, zsámolyon kell elhelyezni a termékeket. Ezek a feltételek vonatkoznak a polietilén csomagolófóliával ellátott kisalakú, illetve a nagyalakú táblákra egyaránt.

A BACHL PIR táblák szakszerű tárolására és beépítésére vonatkozó előírások
A BACHL PIR táblák szakszerű tárolására és beépítésére vonatkozó előírások

A hosszabb idejű (több napig, hetekig, esetleg hónapokig) nem sík felületen történő tárolás a PIR táblák deformációjához vezethet. Külső térben, a csomagok vagy táblák polietilén, vagy más típusú fóliával való letakarása nem jelent megfelelő védelmet, mert a fólia sérülékenységéből adódó szakadásoknál, lyukaknál bekövetkező beázások károsodást okozhatnak a táblákban. Jellemzően a tavaszi-őszi periódus hajnali és kora esti időszakában adottak a feltételek a levegő telítettségi páratartalmának kialakulásához, amely során a lefedésre használt takarófóliák alatt megjelenő kondenzátumból lecsepegő nedvesség hatására a PIR táblák károsodhatnak. Nedvességgel érintett PIR táblákat beépíteni tilos, mert a fedőrétegek elválhatnak a PIR hőszigetelő magtól, amely az így kialakuló feszültség miatt eldeformálódhat. Közvetlen, hosszan tartó UV-sugárzás hatására a táblák fedőrétege veszíthet tartósságából, ami idő előtti elöregedéséhez és károsodásához vezethet. A károsodott fedőrétegek folyamatos terhelés hatására leválhatnak a PIR hőszigetelő magról, ami okozhatja a táblák alakváltozását, tönkremenetelét.

A fenti előírások be nem tartása a teljesítménynyilatkozatban leírt és vállalt, alak- és méretstabilitási értékek változását idézheti elő. Az ilyen jellegű változások során felmerült problémák nem függnek össze a gyártással. Az építési helyszínen történő anyagmozgatások során ügyelni kell a táblák fedőrétegeinek, széleinek és lehetséges élképzéseinek sérülésmentességére. A sérült, vagy minőségileg kifogásolt termék beépítéséből eredeztethető rétegrendi meghibásodás a kivitelező felelőssége.

A BACHL PIR táblák szakszerű tárolására és beépítésére vonatkozó előírások
A BACHL PIR táblák szakszerű tárolására és beépítésére vonatkozó előírások

A BACHL PIR táblákat, mint minden hőszigetelő anyagot, szárazon, védetten, a teljesítménynyilatkozatban megadott teljesítmény értékekkel lehet a szabvány és a gyártó által javasolt felhasználási területre beépíteni. A PIR táblák beépítése során biztosítani kell azok bármely szerkezet vagy réteg irányából ráható nedvesség elleni védelemét, mely történhet lemez, vagy lepel jellegű védő-elválasztó termékek használatával (pl. modifikált bitumenes lemezek, PE-fóliák, műanyag- és gumiszigetelések, stb.).

A PIR termékek beépítése előtt figyelembe kell venni a tárolásra szolgáló helyiség és a beépítési helyszín közötti hőmérséklet különbéget. Jelentős eltérés esetén a termékben a hirtelen hőmérséklet változás – hősokk – hatására deformáció jöhet létre. Lapostető rétegrendjébe bezárt, vagy bevándorló nedvesség felmelegedésekor gőznyomás alakulhat ki, amely mértékétől függően a PIR táblák alakváltozását okozhatja, ezért fontos a megfelelő pára elleni védelem, és a hőszigetelésre kerülő csapadékvíz elleni szigetelés felületfolytonossága. Minden esetben ajánlott gőznyomás-kiegyenlítő réteg használata a csapadékvíz elleni szigetelés és a hőszigetelés között, amely egy vékony, összefüggő légréteget biztosít, és ezen túlmenően lehetővé teszi az egymástól eltérő mértékű rétegek független mozgásait.

A BACHL PIR táblák szakszerű tárolására és beépítésére vonatkozó előírások
A BACHL PIR táblák szakszerű tárolására és beépítésére vonatkozó előírások

Lapostetők esetén a PIR táblák aljzathoz rögzítése készülhet ragasztással, mechanikusan és leterheléssel, vagy ezek kombinációjával az adott alkalmazási területre és igénybevételre tekintettel. A PIR táblák elhelyezése történhet 2 rétegben hézagcserében fektetve, vagy 1 rétegben élkialakítással, kötésben zárt ütközési hézagokkal. Az így elhelyezett táblák esetében is elkerülhetetlen a megengedett mérettűrések vagy hőmérséklettől függő hosszváltozásokból eredő kis méretű hézagok kialakulása.

A ragasztásos aljzathoz történő rögzítések esetén a PIR táblák élhossza ne haladja meg az 1,25 m-t. A ragasztás jellemzően hidegen, öntapadó habragasztókkal történjen, a terhelések figyelembe vétele mellett, a gyártó által javasolt mennyiségben. Oldószeres ragasztók használata nem javasolt az esetleges PIR anyagösszetétel negatív irányú módosulása miatt.
Mechanikai rögzítések esetén a rögzítések száma és fajtája a különböző igénybevételek szerint történjen. Általános esetben a fogadóképes aljzathoz rögzítés 1250x625 mm táblaméretű termékeknél minimum 2 db/tábla, az 1240x2400 mm táblaméretű termékeknél minimum 6 db/tábla jellemzően műanyag tárcsás dübel használatával.

A BACHL PIR táblák szakszerű tárolására és beépítésére vonatkozó előírások
A BACHL PIR táblák szakszerű tárolására és beépítésére vonatkozó előírások

Főként nagyobb ipari épületeknél – ahol jelentős felületeket kell a táblákkal lefedni – szakaszos kivitelezésre van szükség. A teljes hőszigetelés ne kerüljön fel az építendő felületre.
A hőszigetelő lapok nem tehetők ki az időjárás viszontagságainak, eső, víz és levegő lezárt rétegrendben bennmaradó páratartalmának.

A tárolási és beépítési előírásban részletezett feltételek betartása mellett is a PIR táblákat érintő hatások és igénybevételek a fedőrétegek (ALU/MV) különböző anyagtulajdonságai miatt minimálisan, de eltérő táblareakciókat eredményezhetnek.​

A hírben szereplő termékek
BACHL tecta-PUR 022 új építésű magastetők szarufák feletti hőszigetelése BACHL tecta-PUR Polymer alacsony hajlásszögű tetők szarufák feletti hőszigetelése BACHL tecta-PUR HD-plus magastetők szarufák feletti kiegészítő hőszigetelése BACHL PIR MV üvegfátyol kasírozású, terhelhető hőszigetelés
 
BACHL PIR szigetelőlemezek
7 termék

A PIR az egyik legjobb hőszigetelési paraméterrel rendelkezik az ismert hőszigetelő keményhabok közül, ezáltal új lehetőséget kínál a magyar építőipar számára. Beépítése ott célszerű, ahol alacsony szerkezeti magasság és magas szigetelési értékek szükségesek.

7 termék
Termékismertető
Műszaki adatok
CAD
Tovább
Termék kártya
Kategóriák
Polietilén, poliuretán és poliészter szigetelések
Polietilén, poliuretán és poliészter szigetelések
Hőszigetelések, hangszigetelések
Hőszigetelések, hangszigetelések
Épületszerkezetek
Épületszerkezetek
Épületszerkezetek

Nyílászáró, szigetelés, burkolat, ...

Épületgépészet

Kazán, klíma, légkezelő, szaniter, ...

Épületvillamosság

Elosztó, lámpa, tűzjelző, kamera, ...

Berendezések

Utcabútor, targonca, irodabútor, ...

Eszközök

CAD szoftver, hőkamera, vésőgép, ...