proidea.hu online termékinformációs katalógus

XII. Rockwool Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia


[Archív] A hírben található információk egy része elavult


2015. március 26.

Construma, 2015. április 16. - Hogyan tervezzünk családi házat az új OTSZ szerint?

2015. március 5-ével hatályba lépett az új OTSZ (1.54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról), amely nem a korábbi szabályozás átdolgozása, hanem egy teljesen új, kockázatalapú tervezésre épülő jogszabály. A hangsúly a tervezésen van!
Az új OTSZ legnagyobb előnye talán a nagyobb tervezői szabadság lehetőségének a biztosítása, ami viszont magával vonja azt a követelményt, hogy a tűzvédelmi tervezés, felelősséggel végzett TERVEZÉSI tevékenység legyen, ne műleírás készítés. Ennek a tervezési tevékenységnek akkor is meg kell jelennie, amikor a tűzvédelmi hatóság nem szakhatóság és kötelezően nem kell bevonni tűzvédelmi tervezőt vagy szakértőt.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendeletet I. rész 1.1.9. pontja értelmében az "Építészeti műszaki leírás, ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat: a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) (tűzbiztonság) bekezdésében meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát,"
a III. rész 9.4.8. pontja szerint: a "Tartószerkezeti műszaki leírás, amely tartalmazza az építmény tartószerkezetének leírását, jellemzőit, így különösen a következőket: a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) (tűzbiztonság) bekezdésében meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát,"
A fentiek értelmében abban az esetben, ha nem készül a Tűzvédelmi törvény szerinti tűzvédelmi dokumentáció, a tűzvédelmi követelmények teljesülését igazoló dokumentációt készítő személy is elvégezheti a besorolást és az igazolást. Az építész tervezőnek és statikusnak a felelőssége és kötelessége ebben az esetben, hogy a létesítmény kockázati osztálya meghatározásra kerüljön és hogy igazolja, hogy az általa tervezett építmény megfelel az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásainak.
Alap követelményként fogalmazódik meg továbbá az új Ptk.-ban, hogy a tervező által készített dokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére. A tervező a Ptk. szerint hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
A fentieken túl a tervező akkor is felel az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak a betartásáért amikor alkalmaz tűzvédelmi tervezőt, szakértőt mint szakági tervezőt.
Az Étv. 33. §. (1) alapján a tervező felelős az általa készített építészeti-műszaki tervek (ideértve a kivitelezési terveket is):
aa) műszaki tartalmának szakszerűségéért,
c) a tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért,
d) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.

Különösen kiemelt a felelőssége amikor úgy készít tervet, hogy nem kerül bevonásra tűzvédelmi szakági tervező, mert ilyenkor az OTSZ előírásainak az ismeretéért és betartásáért a tervező tartozik egyedül felelősséggel.
Ahhoz, hogy a jogszabályból a tervezett, felújítandó, átalakítandó stb. épületre ki tudjuk olvasni a követelményeket, amelynek meg kell feleltetnünk, legyen az akár egy energetikai felújítása egy meglévő épületnek, meg kell határozni annak a kockázati osztályát. A kockázati osztály az OTSZ szempontrendszerei alapján lehet NAK nagyon alacsony, AK alacsony, KK közepes és MK magas kockázati osztályú.

A rugalmasabb, megváltozott szemléletmódú új OTSZ, mely egyre szélesebb lehetőséget biztosít a mérnöki módszerek alkalmazására is, azok megfelelőség igazolásához történő felhasználására, egyben megnövelik a tervezők felelősségét is az alkalmazott műszaki megoldások, a tervezés során meghatározott bemenő adatok megadása, az építési termékek és építmény szerkezetek kiválasztása tekintetében. Vége annak a korszaknak, amikor elég volt kiolvasni a követelmény értékeket a "tervezési" munka során. Ma már elengedhetetlen a jogszabályi előírások hierarchiájának és tartalmának, a fogalmak, szabványi előírások, épületszerkezetek tűzvédelmi szempontból lényeges statikai hierarchiájának, építési termékek és építményszerkezetek teljesítmény jellemzőinek az igazolási módjainak, a mérnöki módszerek és az alkalmazásukhoz szükséges bemenő adatok, stb. ismerete, ahhoz, hogy egy létesítmény esetében, figyelemmel a Ptk. iránymutatásaira és a tervezési programra a tervező a megfelelő tűzvédelmi teljesítményjellemzővel bíró műszaki megoldást a tervezési folyamat során meghatározza, megtervezze (nem kiválasztja!).

A ROCKWOOL Hungary Kft. számos tűzvédelem területén tevékenykedő szakmai szervezettel összefogva folyamatos szakmai képzéseket szervez. Az új OTSZ-szel foglalkozó korábbi konferenciák (IX., X., XI. Rockwool Építészeti és tűzvédelmi konferencia) anyagai itt érhetők el.

A soron következő XII. ROCKWOOL Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia témája: Hogyan tervezzünk családi házat az új OTSZ szerint?

A konferencia a Construma Építőipari Szakkiállítás, Hungexpo Vásárközpont, 25. pavilonjában kerül megrendezésre, 2015. április 16-án csütörtökön 10:00-14:30 között.


Ha a konferenciával kapcsolatban bővebb információt szeretne kérni a ROCKWOOL Hungary Kft. munkatársától, használja az Információkérés gombot.
 

Cég
Székhely: H-8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.
Telefon: +36 1 225 2405
Fax: +36 1 225 2401
E-mail:
Web: www.rockwool.hu
Lestyán Mária
tanácsadó mérnök  
ROCKWOOL Ügyfélszolgálat
  +36 1 225 2400
   
A ROCKWOOL vállalatcsoport a világ vezető szállítója a kőzetgyapot termékek terén. Küldetésük, hogy vevőik számára preferált szállítókká váljanak versenyképes márkatermékeikkel, beleértve a szaktanácsadást is, és eközben hozzááruljanak az energiahatékonyság, a tűzbiztonság, a jobb akusztika és a beltéri klíma megvalósulásához.
További hírek a Szigetelések termékkategóriában
További hírek az Épületszerkezetek termékkategóriában
Kulcsszavak:  XII  Rockwool  Építészeti  és  Tűzvédelmi  Konferencia  Construma  tűzvédelem  építésügy  OTSZ