XII. Rockwool Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia

Archív hír
Az itt szereplő cikk tartalma már lehet, hogy nem aktuális.

Construma, 2015. április 16. - Hogyan tervezzünk családi házat az új OTSZ szerint?

2015. március 5-ével hatályba lépett az új OTSZ (1.54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról), amely nem a korábbi szabályozás átdolgozása, hanem egy teljesen új, kockázatalapú tervezésre épülő jogszabály. A hangsúly a tervezésen van!
Az új OTSZ legnagyobb előnye talán a nagyobb tervezői szabadság lehetőségének a biztosítása, ami viszont magával vonja azt a követelményt, hogy a tűzvédelmi tervezés, felelősséggel végzett TERVEZÉSI tevékenység legyen, ne műleírás készítés. Ennek a tervezési tevékenységnek akkor is meg kell jelennie, amikor a tűzvédelmi hatóság nem szakhatóság és kötelezően nem kell bevonni tűzvédelmi tervezőt vagy szakértőt.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendeletet I. rész 1.1.9. pontja értelmében az "Építészeti műszaki leírás, ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat: a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) (tűzbiztonság) bekezdésében meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát,"
a III. rész 9.4.8. pontja szerint: a "Tartószerkezeti műszaki leírás, amely tartalmazza az építmény tartószerkezetének leírását, jellemzőit, így különösen a következőket: a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) (tűzbiztonság) bekezdésében meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát,"
A fentiek értelmében abban az esetben, ha nem készül a Tűzvédelmi törvény szerinti tűzvédelmi dokumentáció, a tűzvédelmi követelmények teljesülését igazoló dokumentációt készítő személy is elvégezheti a besorolást és az igazolást. Az építész tervezőnek és statikusnak a felelőssége és kötelessége ebben az esetben, hogy a létesítmény kockázati osztálya meghatározásra kerüljön és hogy igazolja, hogy az általa tervezett építmény megfelel az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásainak.
Alap követelményként fogalmazódik meg továbbá az új Ptk.-ban, hogy a tervező által készített dokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére. A tervező a Ptk. szerint hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
A fentieken túl a tervező akkor is felel az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak a betartásáért amikor alkalmaz tűzvédelmi tervezőt, szakértőt mint szakági tervezőt.
Az Étv. 33. §. (1) alapján a tervező felelős az általa készített építészeti-műszaki tervek (ideértve a kivitelezési terveket is):
aa) műszaki tartalmának szakszerűségéért,
c) a tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért,
d) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.

Különösen kiemelt a felelőssége amikor úgy készít tervet, hogy nem kerül bevonásra tűzvédelmi szakági tervező, mert ilyenkor az OTSZ előírásainak az ismeretéért és betartásáért a tervező tartozik egyedül felelősséggel.
Ahhoz, hogy a jogszabályból a tervezett, felújítandó, átalakítandó stb. épületre ki tudjuk olvasni a követelményeket, amelynek meg kell feleltetnünk, legyen az akár egy energetikai felújítása egy meglévő épületnek, meg kell határozni annak a kockázati osztályát. A kockázati osztály az OTSZ szempontrendszerei alapján lehet NAK nagyon alacsony, AK alacsony, KK közepes és MK magas kockázati osztályú.

A rugalmasabb, megváltozott szemléletmódú új OTSZ, mely egyre szélesebb lehetőséget biztosít a mérnöki módszerek alkalmazására is, azok megfelelőség igazolásához történő felhasználására, egyben megnövelik a tervezők felelősségét is az alkalmazott műszaki megoldások, a tervezés során meghatározott bemenő adatok megadása, az építési termékek és építmény szerkezetek kiválasztása tekintetében. Vége annak a korszaknak, amikor elég volt kiolvasni a követelmény értékeket a "tervezési" munka során. Ma már elengedhetetlen a jogszabályi előírások hierarchiájának és tartalmának, a fogalmak, szabványi előírások, épületszerkezetek tűzvédelmi szempontból lényeges statikai hierarchiájának, építési termékek és építményszerkezetek teljesítmény jellemzőinek az igazolási módjainak, a mérnöki módszerek és az alkalmazásukhoz szükséges bemenő adatok, stb. ismerete, ahhoz, hogy egy létesítmény esetében, figyelemmel a Ptk. iránymutatásaira és a tervezési programra a tervező a megfelelő tűzvédelmi teljesítményjellemzővel bíró műszaki megoldást a tervezési folyamat során meghatározza, megtervezze (nem kiválasztja!).

A ROCKWOOL Hungary Kft. számos tűzvédelem területén tevékenykedő szakmai szervezettel összefogva folyamatos szakmai képzéseket szervez. Az új OTSZ-szel foglalkozó korábbi konferenciák (IX., X., XI. Rockwool Építészeti és tűzvédelmi konferencia) anyagai itt érhetők el.

A soron következő XII. ROCKWOOL Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia témája: Hogyan tervezzünk családi házat az új OTSZ szerint?

A konferencia a Construma Építőipari Szakkiállítás, Hungexpo Vásárközpont, 25. pavilonjában kerül megrendezésre, 2015. április 16-án csütörtökön 10:00-14:30 között.
Galéria

Ha a konferenciával kapcsolatban bővebb információt szeretne kérni a ROCKWOOL Hungary Kft. munkatársától, használja az Információkérés gombot.

Kapcsolódó hírek

Construma 2015
34. Nemzetközi építőipari szakkiállítás
Construma 2015

Kategóriák

Szigetelések
Szigetelések
Épületszerkezetek
Épületszerkezetek

Épületszerkezetek

Nyílászáró, szigetelés, burkolat, ...

Épületgépészet

Kazán, klíma, légkezelő, szaniter, ...

Épületvillamosság

Elosztó, lámpa, tűzjelző, kamera, ...

Berendezések

Utcabútor, targonca, irodabútor, ...

Eszközök

CAD szoftver, hőkamera, vésőgép, ...