Szennyvízkezelési megoldások a Pureco Kft.-től

Komplex, teljes körű, sajátosságokat figyelembe vevő megoldási javaslatok a szennyvízkezelés körében felmerült környezeti problémákra

A felelősségteljes vízgazdálkodáshoz hozzátartozik a keletkezett szennyvizek kezelése, ártalmatlanítása, melyhez korszerű és hatékony szennyvíztisztítók és rendszerek szükségesek. A Pureco Kft. szakmai tudására támaszkodva nemcsak termékeket kínál a régi, elavult szennyvíztelepek korszerűsítéséhez, új rendszerek kiépítéséhez, hanem mérnöki és kivitelezői tevékenységével képviseli szakmai elhivatottságukat a szennyvízgazdálkodás területén is.

Jelenleg tíz folyamatban lévő kommunális és ipari szennyvízkezelési beruházásban partner a Pureco Kft., a fejlesztések befejeztével összességében napi több mint 9.000 köbméter szennyvíz tisztítása lesz megoldott, és a települések lakosegyenértéke (egy lakos által naponta a csatornába bocsátott szennyvíz szervesanyag tartalmát nevezzük lakosegyenértéknek) meghaladja a 60.000-ret.

A fejlesztések nagy része uniós támogatásból megvalósuló, önkormányzati szintű beruházás, ahol több esetben a Pureco Kft. által forgalmazott Biocos technológia kerül beépítésre. A Kombinált Biológiai Rendszer, a Biocos szennyvíztisztító technológia a világszerte elterjedt levegőztetett eleveniszapos eljárás továbbfejlesztett változata, egyesítve a hagyományos átfolyásos szennyvíztisztítás és az SBR medencés rendszerek előnyeit. A technológiának minimális a gépészeti igénye, ezáltal alacsony a beruházási költsége, illetve az energiafelhasználás és a karbantartási igény is nagymértékben csökken, így alacsonyan tartható a szennyvíztisztítás üzemeltetési költsége.

A kisebb településeknél az ún. KBA kompakt eleveniszapos berendezést használják a Pureco Kft. szakemberei, melynek fő részei a biológiai tisztító egysége és az utóülepítője egy műtárgyban foglalnak helyet.
Jól mutatja a helyi adottságokhoz, a beruházásokhoz kapcsolódó sajátosságok figyelembe vételét, hogy szakembereik a fenti két technológián kívül további megoldási módokkal is állnak megrendelőik rendelkezésére. Így a Purden (egyesített műtárgyak), a P'ecoblock technológia egyaránt megtalálható a jelenleg futó beruházások megvalósításában.

A legfontosabb projektjeik:

- Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése
A településen található telep nem tudja megfelelően biztosítani a nitrogénformák szennyvízből való eltávolítását, illetve az elfolyó tisztított szennyvíz lebegőanyag tartalma is magasabb a megengedettnél, ezért uniós forrásból korszerűsítésre kerül a már meglévő tisztító, illetve új szennyvíztisztító épül, 48 ponton felújítják a meglévő csatornahálózatot. A kivitelezésben partner a Pureco Kft., aki az általa forgalmazott Biocos eleveniszapos rendszerű szennyvíztisztító berendezést építi be, de emellett technológiai épületek is készülnek (homok- és zsírfogó berendezések, elektromos kapcsoló helyiségek, légfúvó gépház, stb.), új iszapvíztelenítő gépház, gravitációs, pálcás iszapsűrítő és csurgalékvíz átemelő akna is épül. A fejlesztés várhatóan 2015-re készül el.

- Szennyvíztisztító kapacitás fejlesztés a Pet Food Hungária Kft. sopronhorpácsi telephelyén
2013 októberében elindut a próbaüzem a kutya-, macska- és kisállateledelt gyártó cég magyarországi cég telephelyének szennyvíztisztítójában, ahol napi 100 m³ mennyiségben keletkezett ipari szennyvíz kezelése és tisztítása történik. A Pureco Kft. által fővállalkozóként végzett fejlesztésben technológiai partner a Nijhuis Water Technology B.V. tisztítási technológiája. A Nijhuis Water Technology flotációs berendezései a vízben vagy technológiai folyadékokban található, nem oldott, flotálható anyagok leválasztására alkalmasak. A kiváló minőségű, korrózióálló anyagok felhasználása helytakarékos, az építési idejük minimális, kezelésük egyszerű, a rendszerben a kiülepedett anyagok gyűjtését és kihordását automata rendszer végzi, illetve az optimális iszapleválasztás eléréséhez állítható a vízmagasság. A fejlesztés keretében 40 m³ puffer medence, 40 m³ szennyvíz, 20 m³ flotált iszap, 30 m³ fölösiszap tároló medence, 80 m³ tisztított szennyvíz tárolására készített medence épült, megújult a telepen belüli ivóvíz hálózat, a belső úthálózat, térburkolat és járda is, valamint a terveknek megfelelő ütemezésben befejeződtek a technológiai villamos és irányítástechnikai munkák is. A próbaüzem alatti labormérések igazolják a tisztítás fokát.
Galéria
- Héhalom, Szirák, Palotás, Egyházasdengeleg és Kisbágy szennyvíztisztítása
Az önkormányzatok nem rendelkeznek csatornahálózattal, illetve szennyvíztisztító rendszerrel. Ennek kialakítását és e mentén az előírt környezetterhelés mérséklését európai uniós forrásból valósítják meg. A telep építésében Bicos technológiával partner a Pureco Kft. A 2014 szeptemberében műszakilag átadásra kerülő beruházás során az alábbi feladatok tervezését és megvalósítását végzik a Pureco Kft. munkatársai: mechanikai előkezelés (rács- és homokfogás, víztelenítés, gyűjtés, tárolás), szippantott szennyvíz fogadása (fogadó, mechanikai és biológiai előkezelés, szippantott szennyvíz feladás), biológiai szennyvíz tisztítás, tisztított szennyvíz átemelés, csurgalékvíz átemelés, tisztított szennyvíz utókezelés (szűrés), fertőtlenítés, iszapkezelés (felvétel, sűrítés, feladás, előkezelés, víztelenítés, konténerbe gyűjtés), technológiai folyamat (tisztított szennyvíz gyűjtés és tárolás, szűrés és feladás), udvartéri technológiai vezeték, technológiai és villamos irányítási rendszer, gépészet.

Biocos technológiával a Pureco Kft. jelen van Kelebián, Pilisvörösváron, az itt megvalósuló szennyvíztisztító telepek építése, korszerűsítése kapcsán.

SBR rendszerrel valósul meg Kisszállás és Sarkadkeresztúr szennyvízkezelése (ez utóbbi beruházás nem KEOP-ból, hanem Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében kap uniós támogatást).

KBA technológiát használnak a Pureco Kft. szakemberei Pilisszántón. Purden megoldást alkalmaznak Pécelen a szennyvíztisztítás hosszú távú megoldására. Itt, a városból érkező szennyvizek a korábbi, elavult végátemelőt kikerülve egy új DN 500 gravitációs vezetéken érkeznek a szennyvíztisztító telephez, ahol az új végátemelő aknába folynak. Az új végátemelőben szennyvízátemelő szivattyú továbbítja a telepre a beérkező szennyvizet. Csapadékos időszakban a teljes (csapadékvízzel hígított) szennyvíz mennyiség a csapadék idei átemelő szivattyúval kerül felemelésre a telepre. Így csapadékos időszakban a teljes szennyvíz mennyiség a telepre kerül, kizárva a Rákos-patak környezetszennyezését. A projekt eredménye egy korszerű tisztítómű 2000 köbméter/nap kapacitással.
Galéria
Galéria
Nagykálló város szennyvízének tisztítása pedig kombinált módon, eleveniszapos és természetes technológiával valósul meg (P'ecoblock) amivel elérhető a tisztított szennyvíz részbeni hasznosítása mellett a felszíni vízbe, mint befogadóba vezetése, valamint a talaj- és talajszennyezés csökkentése.

A fenti példák is jól mutatják, hogy a Pureco Kft. minden esetben komplex, teljes körű, sajátosságokat figyelembe vevő megoldási javaslatokat ad szennyvízkezelés körében felmerült környezeti problémákra.

Ha a szennyvízkezelési megoldásokról bővebb információt szeretne kérni a Pureco Kft. munkatársától, használja az Információkérés gombot.

Kategóriák

Szivárgó, szikkasztó rendszerek
Szivárgó, szikkasztó rendszerek
Szennyvíztisztító berendezések
Szennyvíztisztító berendezések
Mélyépítés
Mélyépítés
Épületszerkezetek
Épületszerkezetek

Épületszerkezetek

Nyílászáró, szigetelés, burkolat, ...

Épületgépészet

Kazán, klíma, légkezelő, szaniter, ...

Épületvillamosság

Elosztó, lámpa, tűzjelző, kamera, ...

Berendezések

Utcabútor, targonca, irodabútor, ...

Eszközök

CAD szoftver, hőkamera, vésőgép, ...