proidea.hu online termékinformációs katalógus

A CREATON idén első alkalommal díjazta az Equitone szálcement burkolattal tervezett épületeket


2016. január 28.

A kategóriában nem csak a gyakorló építészek versengtek, hanem a hallgatók is beadhatták a pályamunkáikat

"Diskurzust kezdeményezni bátor és támogató cselekedet." A mondatot Patartics Zorán, Ybl Miklós és Pro Architectura díjas építész, az Equitone zsűri tagja mondta a Creaton kerámia tetőcserepek és az Equitone szálcement homlokzati burkolatok felhasználását szemléző 3 építész pályázat eredményhirdetésén és díjkiosztó ünnepségén megjelent több mint 40 építész előtt.
A 3 pályázatra érkezett 76 pályaműből 20 munka 45 építésze került a döntőbe, akik meghívást kaptak a mára hagyományos díjátadó ünnepségre. A díjátadón nyilvánosságra került összesen 13 díjazott épület tervezői között a cég 1 900 000 Ft pénzdíjat osztott ki.


Mára hagyománnyá vált a Creaton életében az év elején megrendezésre kerülő, szakemberek - tetőfedők és építészek - munkáját elismerő ünnepség. Az esemény fontosságát mutatja, hogy idén a tervezők és a kivitelező szakemberek külön napon vehették át díjaikat. Az építészeknek szóló versenyen a Creaton három, neves építészekből álló zsűri javaslatát kérte a díjazott épületek meghatározásában.

Equitone: Az anyag természete - szálcement homlokzatok az építészetben, építészek számára kiírt pályázat

Idén első alkalommal kerültek zsűri elé az Equitone szálcement burkolattal tervezett épületek, de a jövő építészeinek munkáját is díjazta a zsűri. A gyakorló építészek 24, míg a hallgatók 28 anyagának áttekintése után összesen 11 pályamű került a döntőbe, amelyek közül ötöt építész és hármat hallgatói kategóriában ismert el a zsűri.
A pályázaton a gyakorló építészek munkáját Patartics Zorán és Tima Zoltán, Ybl Miklós és Pro Architectura díjas építészekből, valamint Cságoly Zoltán, az Equitone Homlokzati üzletág regionális műszaki vezetője, okl. építészmérnökből álló zsűri értékelte.

I. helyezett: Halmosi Erik, Prohászka Benedek, Solymár Annamária - Családi ház (Budapest III. kerület, Rókahegyi út)
Felhasznált termék: Equitone Tectiva
Az építész-trió az épületükről így írt: "A hegyoldalba illesztett, lejtővel egybeforrt épület anyaghasználata kiemelt tervezési szempont volt. Az energiatudatos koncepció fontos eleme az átszellőztetett homlokzat. Az épület tömbszerűségét kiemelő nagyelemes burkolatok közül az Equiton Tectiva felülete, anyagszerűsége megfogta a megbízókat és a tervezőket egyaránt. Külön öröm volt, amikor a szakkivitelezővel konzultálva kialakult a homlokzat vízszintes fugaosztása. A már említett tömbszerűséghez jól párosult a ragasztott rendszerű rögzítési megoldás."
"A jól sikerült épületek minden elemükben jók. A rókahegyi családi ház is ilyen. A terepiszonyokhoz alkalmazkodó telepítés, a gazdaságos, logikus alaprajzi rendszer és belső térhasználat mellett mértéktartó tömegű épület jött létre. Mindezeken túl - és itt érkezünk el a pályázat tárgyához - a szálcement homlokzati alkalmazása is helyénvaló, a tervezők az egész épületre jellemző józansággal használták fel az anyagot. A pályázati mezőnyből éppen ezért - a következetes építészeti gondolkodás elismerése mellett - annak bizonyítása emeli ki, hogy megfelelő építészi felkészültséggel, családi ház léptékben is magas minőséget eredményez az Equitone homlokzati alkalmazása." - írta laudációjában Tima Zoltán.

II. helyezett: Szabó Levente DLA - BME Sportközpont (Budapest)
Felhasznált termék: Equitone Natura
Építész munkatársak: Dvorzsák Jessica, Kormányos Anna, Simon Orsolya, Tánczos Tibor
Szakági tervezők: Hegyi Béla, Dobráter Béla, Ács Béla, Tóth Bertalan, Kajtán László, Bartha Ferenc, Nagy Károly
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az "ÉL"-jelű laborépületének részleges átalakításával új, funkcionálisan komplex sportközpontot valósított meg. Az "ÉL"-jelű épület a - szintén az egykori Középülettervező Vállalat építésze, Nagy Elemér által tervezett - Duna-parti "Z"-jelű toronyépület közvetlen szomszédságban épült a 70-es évek közepén.
"Építészetileg magas színvonalú didaktikus épületrekonstrukció. Az egykor Nagy Elemér által tervezett laborépület részleges átépítése - egészen pontosan az új funkció "inzertálása" - sportközponttá. A sávablakos, klinkertégla homlokzatba beültetett, azt átszúró új homlokzati struktúra pontosan jelöli a transzformáció méretét és mértékét. A logikus térstruktúrához - a házban ház elvhez - teljes mértékben illeszkedik az anyagválasztás és anyaghasználat. Nincs éles határ külső és belső építészet között. Építészet van és rend. A fegyelmezett gondolkodás, a szálcement anyag adekvát használata az épületet méltán emeli a díjazottak közé." - írja a pályaműről Tima Zoltán, a zsűri tagja.

III. helyezett: Szabó Tamás János DLA - Nemzeti Közszolgálati Egyetem Orczy úti kollégiuma (Budapest VIII. kerület)
Felhasznált termék: Equitone Pictura
Építész munkatársak: Dr. Finta József DLA h.c., Kulcsár Zoltán, Péter Gábor DLA (Finta Stúdió)
Munkatársak: Tóth Petra, Koncsol András, Erősné Honti Mariann, Kalmár Gyöngyi, Z. Havas Anikó, Varga Éva
Szakági tervezők: Kelevill Kft., FRT Raszter Kft., Kőrös Consult Kft., Garten Stúdió Kft., TM Janeda Kft.
"Az utcai és udvari homlokzatok egymásba átforduló felületei le- és megbontják a főtömeget, egyszersmind egységbe foglalják a szárnyakat. A jelenlét és az elfordulás gesztusai összefolynak, egyszerre van jelen az "igen" és a "nem". Esetünkben a tervezés azonban nem áll meg itt. Az utcai homlokzat kiszakított közepét az eltávolodó felületek mintázata ellensúlyozza - egybetartozásukat sugallja, agyunk pedig a hiányt kipótolja. Absztrakt, geometrikus és tektonikus homlokzati kompozíció által keltett illúzió. E mellett a keretbe foglalt oldalhomlokzat színátmenettel jeleníti meg az úttól való távolodás értékét. Talán nem is annyira az alapvetés, mint amennyire a megfogalmazás dimenziói ezek. S éppen ezért tűnik adekvát eszköznek a felületképző anyag alkalmazása itt. A szálcement burkolat felülete, leheletvékony hézagrajza, színválasztéka összhangban van a tervezői szándékokkal, illetve saját természetével."

Különdíj: Józsa Dávid - Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház
Felhasznált termék: Equitone Tectiva, szürke
Építész munkatársak: Józsa Ágota, Jakab Attila, Erdei Attila, Natta Anikó, Káldos András
Szakági tervezők: Csontos Csenge, Gyüre Borbála, Puskás Balázs, Varga László, Bátki Károly, Böröcz István, Józsa Gusztáv, Kis Herczegh Péter
"A Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház az 1970-80-as években a legnagyobb fesztávú térben kialakításra került barlangszínház: színpad és nézőtér. A mostani projekt keretében a kőfejtő területén az építészeti és tájépítészeti fejlesztések három területre oszthatóak: színház és az azt kiszolgáló infrastruktúra, az interaktív kiállítás a felszínen és barlangban, valamint a fogadó- és kiszolgáló-épületek. Vezérelvként a barlang-kőfejtő - mint mesterséges táj - monumentalitását helyeztük előtérbe, hatását, meghatározó szerepét erősíteni kívántuk."
Tima Zoltán így fogalmazott értékelésében: "Sajátos építészeti feladat egy mesterséges barlang, vagy - ahogy az építész fogalmaz - egy negatív piramis színházi térré avatása. Az eddigi, szedett-vedett, technikailag elavult szabadtéri színpad és nézőtér előképnek sem tekinthető, hiszen építészetileg, technikailag, fizikailag teljesen új minőség jött létre. A tér kitisztult és felnyílt, miközben több száz négyzetméter kiszolgáló terület épült be - zömmel - a felszín alá. A színpad technikát kiszolgáló világítási hidak térben "tekergő", ugyanakkor a technológiát pontosan kiszolgáló játékos formálása és a nézőtéri oldalakon a szálcement burkolat alkalmazása elegáns kontrasztot ad a szikár kő-oszlopcsarnokban. A különleges feladat építészetileg frappáns és nagyvonalú megoldása emeli ki ezt a munkát a pályázatok közül."

Különdíj: Józsa Dávid - Soproni Szt. Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium bővítése
Felhasznált termék: Equitone Natura Pro, különböző árnyalatokban
Építész munkatárs: Erdei Attila
Szakági tervezők: Varga László, Bátki Károly, Böröcz István, Schöll Norbert, Szalmási Vilmos, Józsa Gusztáv
A Szent Orsolya Iskola 1747 óta áll a katolikus oktatás-nevelés szolgálatában. 2014-ben több változatban készült vázlattervben vizsgálták a teljes épületegyüttes fejlesztési lehetőségeit; egyrészt belső, kisebb átalakításokkal és nagyobb beavatkozással járó bővítéssel. A lehetséges megoldások elemzésénél és kiválasztásánál törekedtek a műemlékvédelmi szempontok érvényesítése - az épületegyüttes értékeinek megőrzése - mellett az itt tanuló gyermekek számára kedvező környezet kialakítására.
Patartics Zorán értékelésében a pályaműről azt írja, hogy "Nem kétséges, hogy Sopron látképeiben a tetők világa létezik, megtapasztalható. A terv úgy avatkozik be ebbe a világba, hogy a lényegénél fogja meg. Nem megy bele a tetőtér beépítésének csapdáiba: tetőablakokkal okozott sérülések helyett a felépítményt változtatja meg, elemeli azt a háztól, megváltoztatja hajlásszögét. A cserepekénél nagyobb pixelekből képez felületet, s azoknak peremeket, a szálcement táblák három "cserép-színű" árnyalatának keverésével. A városi tetők "tájképében" mégis így marad jobban az, ami."

Equitone: Az anyag természete - szálcement homlokzatok az építészetben, építészhallgatók számára kiírt pályázat

A 28 hallgató pályázatból 3 készítőit díjazta a Ferencz Marcel és Kertész András Tibor Ybl Miklós és Pro Architectura díjas építészekből, valamint Figeczki Péter, az Equitone homlokzati üzletág okl. építészmérnökéből álló zsűri.
Prof. Kertész András Tibor DLA építész, egyetemi tanár a hallgatói pályázat zsűrijének tagja szerint mind a cég, mind pedig a hallgatók profitálhatnak az ilyen jellegű pályázatokból. Szavaival csatlakozott azon zsűritagokhoz, akik örömmel vették Tóth Bálint, a Creaton South-East Europe Kft. ügyvezető igazgatójának azon bejelentését, miszerint a cég a jövőben is elkötelezett az építészek munkájának pályázattal történő elismerésében.

I. helyezett: Tóth Viktor, Szűcs Imre Ferenc (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Építész szak)
Zenepavilon (Budapest, Városmajor)

Felhasznált termék: Equitone Linea L20 12 mm, Equitone Natura N162 8 mm
Konzulens: dr. Kiss Zsolt István, építész-vezetőtervező, ASC Stúdió
A pályaművet Kertész András Tibor értékelte: "A terv egy igazi "object" terv, egy tárgy, egy design darab. Tökéletes a harmónia a kitalált forma és az anyaghasználat között. A nagytáblás burkolat ragyogóan egészíti ki a koncepciót, sőt szervesen építi azt. Elegánsan, szépen kidolgozott a terv, újszerű megoldásával kiemelkedik a mezőnyből."

II. helyezett: Szilágyi Attila, Seres Ádám, Ficze László, Surányi Norbert (Debreceni Egyetem Műszaki Kar - építészmérnök BSC)
Többlakásos lakóépület (Hosszúpályi)

Felhasznált termék: Equitone Tectiva TE40 és TE80
Konzulens: Szentirmai Tamás DLA
A pályázatról Ferencz Marcel zsűritag írt laudációt: "A tervpályázat emlékezetes nagyvonalú építészeti gesztussal mutatja be az Equitone termék használhatóságát. A javaslat az épület homlokzatán az emeleti közlekedő külső vonalában szintmagas álló lamellasort állít a választott Equitone anyag felhasználásával. A lamellákat sűrűn térbe forgatva sorolja, ezzel lendületet és térplasztikai értéket teremt mind a folyosón, mind a homlokzat előtt elhaladók számára. Rafináltan a lamellák oldalait eltérő színben tervezi, így az elindulás és a megérkezés látószögéből más-más színélményt okozva a lakóknak. Egyszerre dísz és funkció valamint reagál a napjárásra, épület körüli mozgásra. A vidám, látszólag könnyed építészeti alkotás indokoltan válik az épület karakterévé."

III. helyezett: Péntek Ágnes (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Kávézó és kiállítótér (Zsámbék, Zárdakert)

Felhasznált termék: Equitone Textura, TG102
Konzulens: Félix Zsolt és Tolnai Zsolt
"A terv azon kívül, hogy finoman formált és elegánsan terepbe tett épület, jellegzetesen "műtárgy "szerű. Ez esetben az Equitone nagytáblás burkolat nagyon jól alátámasztja ezt az "object" hatást. A terv kidolgozása elegáns, esztétikus. A táblás burkolat kiosztási rajzolata finom és érzékeny." - áll Kertész András Tibor értékelésében Péntek Ágnes tervéről. Ferencz Marcel pedig így írt értékelésében a pályaműről "Kiemelkedő esztétikai és építészeti minőséget képvisel. Tartalmilag is átgondolt kerítésszerű térfala a terv uralkodó alapvetése. A térfalképzést héjszerűen könnyed eleganciával Equitone lemezekből alkotja meg. Egyedi táblákkal, esztétikus részletképzéssel szerkeszt, odafigyel az anyagtulajdonságok következményeire. Ebből csinál erényt. A pályamű megmutatja, a termék használhatóságának építészeti sokoldalúságát, épülettől független térépítészeti vonatkozását, környezettel való harmóniáját."

További döntőbe jutott pályaművek és építészeik

Sebestyén Péter, Gyergyák János - Alpesi ház (Zánka)

Mészáros Erzsébet, Stiebel Rita, Szepesi János - Felnőtt- és Gyermek Háziorvosi Rendelő épület átalakítása és korszerűsítése (Budapest)
Tóth László, Papp László, Schalling Frigyes, Schmidt Péter - Lakóház (Törökbálint)
 
 
A Creaton South-East Europe Kft. Equitone szálcement homlokzatburkolatok felhasználásával tervező építészek munkáját elismerő pályázat idei kiírása tavasz végére várható.

További információt a pályázatról a Build-Communication Kft. munkatársától, a Creaton termékeivel és műszaki megoldásaival kapcsolatosan a Creaton South-East Europe Kft. munkatársától kérhet, az Információkérés gomb megnyomásával.
 

Cég
Székhely: H-2040 Budaörs, Szabadság út 117. A épület, fsz. 6.
Telefon: +36 23 611 028
Fax: +36 23 611 029
E-mail:
Web: www.buildmarketing.hu
Gyurcsik Fanni
account executive  
   
   
   
Hatékonyan működő kis cég lelkes munkatársakkal, kiterjedt kapcsolatrendszer a marketing szakmában és az építőiparban, jelentős gyakorlat a különböző kommunikációs projektek megtervezésében és kivitelezésében.
Székhely: H-8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.
Telefon: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559
E-mail:
Web: www.creaton.hu
Web: www.creatonteto.hu
   
   
   
   
   
   
A CREATON csaknem 120 éves hagyományokkal rendelkező vállalat. „Creatívat agyagból” ez a cég célkitűzése, amit természetközeli módon és egyúttal igényesen, nagy hozzáértéssel, minőségi normáknak megfelelően valósítanak meg. A CREATON első külföldi gyárát Európa egyik legjobb nyersanyaglelőhelyének közepén, a magyarországi Lentiben alapította meg.
Kulcsszavak:  Creaton  Equitone  szálcement  homlokzatburkolat  építész  pályázat