proidea.hu online termékinformációs katalógus

Az anyag természete - Equitone építész és építészhallgatói pályázat 2016 eredményei


2017. január 24.

A zsűri magabiztosabb, rutinszerűbb alkalmazások között válogatott

20 pályázat, 10 döntőbe jutott pályamű, 800 000 Ft összdíjazás az építészek számára - 15 pályamű és 5 díjazott, 300 000 Ft összdíjazás az építészhallgatók versenyében. Ezek a második alkalommal meghirdetett "Az anyag természete - Equitone szálcement burkolatok az építészetben" pályázat számszerű adatai. Nézzük a szakmai eredményeket!

"Izgalmas megoldások a hallgatói munkák között…"
Ferencz Marcel a hallgatók munkájának értékelése során emelte ki ezt: a fényjáték a homlokzaton, a valódi kortárs megfogalmazások és a kiegyensúlyozott, józan anyaghasználat jellemezte az idei pályaműveket. A jutalmazott épületek itt is megmutatták az anyag felhasználásának sokrétűségét, de azt is, hogy az Equitone homlokzatburkolatok megfelelő hozzáállással az építész kreativitását és a mértéktartó szemlélet egységességét is szolgálhatják.

A pályázat értékeléséről álljanak itt Patartics Zorán, Ybl Miklós és Pro Architectura díjas építész szavai.

"Második alkalommal került sor e pályázat lebonyolítására. Két alkalom alapján hagyományról beszélni korai volna, megerősítésről azonban már szabad. Megismételni valamit, és azonos nívóra törekedni: elköteleződés. Kinyilatkoztatás, tanúságtétel a szándék, az építészeti minőség mellett. Esetünkben annak a kifejeződése, hogy a gyártó hisz termékének építészeti értékeiben, és hisz bennünk, építészekben.

A nárcisztikus zsűrik elmaradhatatlan mondata: "A Bíráló Bizottságnak nehéz dolga volt." Csakhogy a Bíráló Bizottság nehéz dolga senkit nem érdekel, nagyon helyesen. Az ilyen mondatokat ki kell nevetni. Nehéz dolguk nem az ítészeknek van igazán, hanem akiket megítélnek.

Fontosabb beszélnünk arról, hogy a második pályázat kikényszeríti az összevetést az elsővel. A 2016-os év mezőnye a szálcement burkolatok alkalmazása terén talán kevesebb bátor, újszerű, megújító megoldással kényeztetett bennünket, ezzel szemben magabiztosabb, rutinszerűbb alkalmazások között válogathattunk. Ugyanakkor erősödik a polarizálódás: míg az alacsony költségvetésű, takarékos épületeken alig jelenhet meg minőségi homlokzatburkolat, felütik fejüket házak, amiken már a tobzódás teher. Számomra a pályázat hitelességéhez hozzájárul, hogy egyetlen olyan elismerés sem született eddig, aminek értékét a mennyiség adta volna.

S ha már felvállaljuk a megnyilatkozást, szembe kell néznünk azzal is, hogy a csak terveken virtuálisan létező, és a már megépített épületek összemérése nem lehet elég tárgyilagos. Még akkor is nehézségeket rejt magában, ha a látványok olykor manipulatívan meghaladják az elérhető valóságot - a virtuálisban olykor a lehetőséget látni, a valóságban viszont a bizonyosságot, s nem tudni előre, mikor, melyik jár előnyökkel. A legjobb példa erre, hogy az idei első díjas egyöntetű sikere a tavalyi versenyben tervként még nem végezhetett az élmezőnyben - pedig a tárgya nyilvánvalóan már akkor is egy jó épület volt. E pályamű szerzője számára méltó elégtétel lehet az idei siker. Részünkről pedig önkritika.

Két év alapján még nem tudunk tendenciákat jósolni. Kíváncsian várom, mire mutat rá majd a jövő évi pályázat. Bízom abban, hogy előbb-utóbb a minőség, a kreativitás és a rutin szépen, lassan, és észrevétlenül egységbe olvadnak, és abban, hogy a pályázat újabb önvizsgálattal, felismerésekkel jár."

Az építészeknek kiírt pályázat bíráló bizottságának tagjai:
Patartics Zorán, Ybl Miklós és Pro Architectura díjas építész
Tima Zoltán, Ybl Miklós, Pro Architectura és Prima Primissima díjas építész
Cságoly Zoltán, okl. építészmérnök, Homlokzati üzletág regionális műszaki vezetője

Az építészhallgatók számára kiírt pályázat bíráló bizottságának tagjai:
Kertész András Tibor, Ybl Miklós és Pro Architectura díjas építész
Ferencz Marcel, Ybl Miklós és Pro Architectura díjas építész
Figeczki Péter, okl. építészmérnök, Equitone Homlokzati üzletág munkatársa

Equitone 2016. évi Építész pályázat - I. díj
Mészáros Erzsébet, Stiebel Rita és Szepesi János (Káva Kft.) - Budapest X. Felnőtt és Gyermek Háziorvosi rendelőjének felújítása

Az immár befejezett és használatba vett orvosi rendelő épülete igazolta a tervekben már korábban is érzékelhető építészeti kvalitást és konzekvens gondolkodást. A „recycling”, az újrahasznosítás csak részben – funkcióban és a helyszín azonosságában – teljesül, hiszen a korábbi épület szerkezete szinte teljesen elbontásra került. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért az épület egyszerre lett szoborszerű/emblematikus és funkcionálisan is logikus. A belső átrium köré szervezett közlekedők és várók világosak és jó hangulatúak, ezt a mértéktartó díszítés/színhasználat segíti. Külön dicséretet érdemel a képletszerű homlokzatképzés, a bejárati helyek tömegbeli „behorpasztása”, színben is jelölt megkülönböztetése. A tiszta építészeti szándék a homlokzati anyag műszakilag is magas színvonalú alkalmazása révén teljesedik ki. (Tima Zoltán, építész, a zsűri tagja)
Equitone 2016. évi Építész pályázat - II. díj
Tóth László, Papp László, Schalling Frigyes, Schmidt Péter (Tóth Project Építésziroda Kft.) - Családi ház, Budapest

Az épület megjelenése építészeti magabiztosságot, felkészültséget mutat. Az építészek jól bántak a rájuk bízott feladattal és megbízójuk egy ésszerűen tervezett, funkcionálisan jól működő, ugyanakkor dekoratív és letagadhatatlanul mai épületet kapott. Ez a professzionális egyensúlyozás érzékelhető a belső terek jó arányú és gazdaságos kialakításában, a tömegképzésben, homlokzati anyaghasználatban és a kertépítésben egyaránt. (Tima Zoltán, építész, a zsűri tagja)
Equitone 2016. évi Építész pályázat - III. díj
Kovács István, Morvai Etelka, Retkes Csaba - Aura Hotel, Balatonfüred

A szemlélőt Füreden ma már az európai minőség könnyen megszokható érzete veszi körül, amiben a nívós kortárs építészet nem szorul magyarázatra, s otthonosan megfér a történeti épületek igényes megújításaival.
Az Aura Hotel épülete ezt a közeget és benyomást erősíti, kiváltképpen az érkezés irányából. A zártabb, tömörebb földszinten, mint posztamensen emelkedik a szobák áttört homlokzatú tömbje. Jól érthető különbségtétel ez a funkciók és pozíciók között – a hotelszobák a környezettől elemelkedve tesznek szert a nekik járó intimitásra, s közvetítik az épület belső tartalmát. Az intimitást fokozza a kulisszaszerű homlokzat, a mögötte és a visszahúzott szobák között húzódó loggiák rétege. A tömör és áttört felületek, illetve a loggiák egyneműségének megteremtéséhez a szálcement anyagválasztás adekvát döntés. A hotelszintet átfogó panelméretek és a hézagrajz jellege harmóniában van az építészeti szándékkal, a világos szín pedig a könnyedség finom ízével gazdagítja azt. Markáns, egynemű, letisztult és érthető, nem utolsó sorban pedig a hotel számára marketing értékű homlokzat jött létre. (Patartics Zorán, építész, a zsűri tagja)
Equitone 2016. évi Építész pályázat - Különdíj
Peschka Alfréd, Csernik Tamás, Egervári Tímea, Fazekas Artúr - Heltai Jenő téri Piac tervei, Budapest

A békásmegyeri lakótelep építészeti és szociális (mentális) terében a piac különleges jelentőséggel bír, a jelenlegi állapota pedig nem hagyhat kétséget afelől, hogy megérett a bontásra és az újraépítésre. E szándékot csak üdvözölni lehet.
A terv – és a tervezési program – a hagyományos értelemben vett piacnál lényegesen komplexebb beavatkozásként tekint feladatára. A differenciált kereskedelmi funkciók mellett a városi lét tereiről is gondoskodik, s ezzel enyhít a kisebb városnyi lakótelep urbanisztikai hiányosságain. Az agora-képlettel a közösségi érintkezés új minőségeit teremti meg, ugyanakkor építészeti keretbe foglalja a sokféle tartalmat, felismerhetőséget és jelentőséget ad a létesítménynek. A különféle kereskedelmi egységek az építészeti keretbe ágyazódnak – a markáns építészeti arculatnak nem formálói. A szálcement burkolatok ezen egységek külső határoló felületeit, mint az üvegfalak tömör kiegészítőit és alternatíváit adják. A két szerkezet szerelt, rajzolatos felülete egymással szépen megfér, rokonítható. A visszafogott, mértéktartó, ugyanakkor logikus szerkesztés a burkolat alkalmazásának szép példájával szolgál. (Patartics Zorán, építész, a zsűri tagja)
Equitone 2016. évi Építészhallgató pályázat - I. díj
Pintér Noémi - Rippl-Rónai Pavilon, Kaposvár

Pintér Noémi terve, ahogy szoktuk mondani zsűrizésekkor, nagyon elkapta a dolog lényegét! Teli találat a terve!
A pavilon mint épülettípus hálás műfaj a szerelt-előregyártott szerkezetével, az EQUITONE táblás burkolatok alkalmazására. Ezt a tervező helyesen felismerve, egy rendkívül egyszerű, de nagyon szellemes utcai pavilont hoz létre.
Be lehet menni, át lehet sétálni, nézelődni, vagy egyszerűen bekukkantani ebbe a pavilonba, anélkül, hogy feszélyezve érezné magát az arra sétáló… nincs ajtó, vagy bármi olyan, ami esetleg elbizonytalanítaná a látogatót a belépéstől… A pavilon olyan, mint egy cső. Szerkezete rendkívül egyszerű, szellemes. Jók az arányai, a léptéke. Nagyon jól elképzelhető, mint utcai tárgy, elem. Az Equitone táblás burkolat kiosztása, alkalmazása mintaszerű. (Kertész András Tibor, építész, a zsűri tagja)
Equitone 2016. évi Építészhallgató pályázat - II. díj
Galántai Gergely - Homlokzati téglák

A Tatabányai Bányászkórház területén megvalósuló távlati fejlesztésére tesz javaslatot a pályázó. Épületegyüttese igazodik a hely hagyományaihoz. A téglaépítészet és korai ipari építészet hangjegyeit hordozza magán a terv. Rafinált módon hinti el a homlokzatain a monokróm burkolati elemeket fegyelmezett kiosztással. A trükk abban rejlik, hogy a monokróm sima és kanellurázott elemeket játékosan keveri. A nap járására szerint az EQUITONE linea elemek bordázott felülete olykor világosabbnak, olykor a sima felületűnek, olykor sötétebbnek látszanak. Ez a fényjárásra szerkesztett rejtett dinamika egyszerűségével magával ragadja ez embert, és jó hangulatot teremt környezetében. (Ferencz Marcel, építész, a zsűri tagja)
Equitone 2016. évi Építészhallgató pályázat - Megosztott III. díj
Gálosi Bettina - Fehér klasszikus osztások

Pécsett terveződött a délutáni művészeti iskola. Sávos jó arányban és karakteres nyugalommal elhelyezett homlokzatburkolati elemekkel öltözteti épületét, így a homlokzati osztásrend, az épület funkciója és a helyszín harmonikus egységet alkot. Ez az alkotói mértéktartás, egyfajta eleganciát sugároz. (Ferencz Marcel, építész, a zsűri tagja)
Equitone 2016. évi Építészhallgató pályázat - Megosztott III. díj
Szloboda Gergő János - Kint hideg, bent meleg

A Budapest IX. kerületi Mester utcai nyomdaépület terve egy jó ízlésű kiegyensúlyozott pályamű. A terv erénye, hogy az EQUITONE homlokzatburkolati terméket ott használja ahol a funkció megköveteli vagyis a külső időjárástól nem védett felületeken, a védett fedett nyitott terek homlokzatain faburkolatot használ. Ez a kiegyensúlyozott józan megfontoltság és odafigyelés válasz arra, hogy lehet az EQUITONE lapokat kiválóan társítani vegyes homlokzatburkolati termékhasználat esetén. (Ferencz Marcel, építész, a zsűri tagja)
Equitone 2016. évi Építészhallgató pályázat - Különdíj
Bocska Beáta és Hegedüs Tímea - Spaß Ház

A szerzők egy szellemesen és elegánsan kialakított, pici pihenő házat terveztek. Az építmény kis léptéke a pavilonszerkesztés módszere felé irányította a szerzőket helyesen. Az egyszerű geometrikus tömeg megkapóan érzékennyé válik a homlokzatok rendkívül finom kidolgozása miatt. Az EQUITONE táblás burkolat szerkesztésében rejlő lehetőségeket mintaszerűen aknázták ki. Így olyan értékes mű jött létre, amely az 1. díjas tervhez hasonlóan méltó és érdemes lenne a megvalósításra. A mű elnevezése is szellemes: a Spaß német szó szinte alliterál a magyar ház szóval. (Kertész András Tibor, építész, a zsűri tagja)
A pályázatot a cég 2017. év tavaszán ismét kiírja. Beadási határidő: 2017. október vége.

www.equitone.hu
www.creatonteto.hu

További információt a pályázatról a Build-Communication Kft. munkatársától, a Creaton termékeivel és műszaki megoldásaival kapcsolatosan a Creaton South-East Europe Kft. munkatársától kérhet, az Információkérés gomb megnyomásával.
 

Cég
Székhely: H-2040 Budaörs, Szabadság út 117. A épület, fsz. 6.
Telefon: +36 23 611 028
Fax: +36 23 611 029
E-mail:
Web: www.buildmarketing.hu
Gyurcsik Fanni
account executive  
   
   
   
Hatékonyan működő kis cég lelkes munkatársakkal, kiterjedt kapcsolatrendszer a marketing szakmában és az építőiparban, jelentős gyakorlat a különböző kommunikációs projektek megtervezésében és kivitelezésében.
Székhely: H-8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.
Telefon: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559
E-mail:
Web: www.creaton.hu
Web: www.creatonteto.hu
   
   
   
   
   
   
A CREATON csaknem 120 éves hagyományokkal rendelkező vállalat. „Creatívat agyagból” ez a cég célkitűzése, amit természetközeli módon és egyúttal igényesen, nagy hozzáértéssel, minőségi normáknak megfelelően valósítanak meg. A CREATON első külföldi gyárát Európa egyik legjobb nyersanyaglelőhelyének közepén, a magyarországi Lentiben alapította meg.
Kulcsszavak:  Creaton  Equitone  szálcement  homlokzatburkolat  építész  építészhallgató  pályázat